Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

ISO sertifikāts - esperanto valoda biznesā

   

Autors

 

Starptautiskais ISO kvalitātes sertifikāts ir sakārtotas biznesa vides neatņemama sastāvdaļa. Tas nav nekas jauns un neierasts arī Latvijā, un skaidrs, ka bez tā neiztikt. Janvāra nogalē ISO 9001:2000 sertifikātu IT nozarē saņēma arī Lattelekom Korporatīvo klientu apkalpošanas daļa. SP par to vairāk stāsta šīs daļas direktore Baiba PAEGLE.

 

Lattelekom - atšķirīga pieeja

Tā kā Lattelekom ir liels uzņēmums ar savstarpēji saistītiem, bet vienlaikus arī atšķirīgiem daļu uzdevumiem, tas izvēlējies īpašu ISO sertifikācijas ceļu: nevis visam uzņēmumam uzreiz, bet pakāpeniski, pēc darbības virzieniem. Citādi tas būtu ārkārtīgi garš process. Kā komentē Baiba Paegle, ISO sertifikāts nav nedz Gremi balva, nedz arī Stenlija kauss. Tas ir apliecinājums, ka uzņēmums sasniedzis noteiktu attīstības pakāpi un sakārtojis iekšējos procesus. Tāpēc, pakāpeniski definējot tos biznesa virzienus, kuros Lattelekom gatavojas iegūt ISO sertifikātu, vienlaikus notiek arī uzņēmuma pārstrukturizācija un sakārtošana. Pērnā gada nogalē pirmo sertifikātu uzņēmumā saņēma Transporta daļa. Reizē ar Korporatīvo klientu apkalpošanas daļu sertifikācijas dokumentus sāka kārtot arī Verdi. Rezultātā sakārtots viss IT virziens uzņēmuma iekšpusē.

Korporatīvo klientu apkalpošanas daļa gatavojās sertifikācijai sadarbībā ar konsultantu firmu Zygon Baltic Consulting. Jau pēc pusgada kvalitātes sertifikācijas organizācija Bureau Veritas Quality International Latvia (BVQI) varēja veikt ārējo auditu, atzīstot, ka Lattelekom ir tiesīgs saņemt ISO 9001 sertifikātu.

- Konsultantu firma ļoti atzinīgi novērtēja Korporatīvo klientu apkalpošanas daļas gatavību sertifikācijai, - stāsta Baiba Paegle. - Tas, ka viss gāja samērā gludi, tikai apliecina, ka ar mūsu daļas veselību viss bija kārtībā jau pirms sertifikāta izsniegšanas, kā arī projekta vadītāja  uzņēmību  un centību .

Uzņēmumā Lattelekom nepārtraukti turpinās reorganizācija, pakāpeniski notiks arī citu uzņēmuma daļu sertifikācija, līdz ar to vēl vairāk spēcinot konkurētspēju.

 

Vienmēr sportiskā formā

Lattelekom Korporatīvo klientu apkalpošanas daļai sertifikāts ir vitāli svarīgs ne vien tāpēc, ka tās darbs cieši saistīts ar IT risinājumiem, bet arī tāpēc, ka nozarē pastiprinās konkurence, un daudzi IT uzņēmumi Latvijā jau ir sertificēti. ISO sertifikāts ir arī tāda kā apdrošināšanas polise, lai brīvajā tirgū būtu vieglāk konkurēt.

Telekomunikāciju tirgū ir daudz starptautisko klientu, un ir svarīgi ievērot noteiktus standartus starp piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju. ISO ir kā esperanto valoda, kā savstarpējais kods, kuru saprot visi, kas nāk no vienas biznesa vides. Tas nozīmē, ka partnerim ir priekšstats, kā procesam jābūt sakārtotam.

- Sertifikāts nav pašmērķis, - uzsver Baiba Paegle. - Tas ir tikai apliecinājums tam, ka ir ieviesta noteikta kārtība. Turklāt ISO uzturēšana notiek nepārtraukti - arī pēc sertifikāta saņemšanas. Ārējās pārbaudes notiek katru gadu, bet, lai viss vienmēr būtu kārtībā, esam sagatavojuši speciālistus, kuru pārziņā ir regulāras iekšējās pārbaudes. Tomēr svarīgi ir apzināties, ka ne jau pārbaužu, bet gan mūsu pašu dēļ esam sakārtojuši sistēmu, - lai varētu strādāt vēl efektīvāk un mērķtiecīgāk. Lai allaž būtu sportiskā formā. Sistēmai ir jābūt dzīvai un jāelpo.

 

Ko sertifikāts dod klientam?

Kāds labums klientam no šāda sertifikāta? Protams, klientam vajadzīga profesionālāka un kvalitatīvāka apkalpošana, dziļāka viņa specifisko vajadzību izpratne un precīza termiņu izpilde. Tieši tas arī atspoguļojas sertificēta pakalpojumu sniedzēja iekšējos organizācijas procesos, un tam, protams, ir pavisam tieša saistība ar pakalpojumu kvalitāti.

Uzņēmumi ar ļoti augstām kvalitātes un drošības prasībām neapšaubāmi izvēlas par sadarbības partneriem vai piegādātājiem tikai ISO sertificētus pakalpojumu sniedzējus. Šādas prasības aizvien biežāk tiek izvirzītas, arī rīkojot konkursus.

Baiba Paegle: - Ar saules atnākšanu biznesa aktivitāte vienmēr ir lielāka. Tikai šogad klientu durvis ver vēl vairāk pakalpojumu piedāvātāju. Klienti parasti ir piesardzīgi un nesteidzas izvēlēties jaunu sadarbības partneri pirmā vilinošā piedāvājuma dēļ. Protams, arī mēs nedrīkstam ļauties eiforijai un laiskoties. Attiecības ar klientu jākopj kā dārzs, un to allaž paturam prātā.

 

Anita KĻAVA

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001