Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

DTV Vācijā? Vispirms Berlīnē!

   

DTV Vācijā

 

Beidzot arī Vācija izšķīrusies kļūt radikālāka virszemes digitālās TV attīstībā. To organizē Deutsche Telekom sadarbībā ar Sender Freies Berlin raidīšanas kompleksu, kas pieder koncernam ARD.

 

Berlīne ar tai pieguļošām teritorijām ir pirmais Vācijas rajons, kurā šā gada sākumā sāktas oficiālas virszemes DTV pārraides. Eksperimentālās pārraides DVB-T standartā jau notiek divus gadus. Berlīnes un tās rajonu pāreja no ATV uz DTV būs vienkāršāka, jo tikai 10 procenti skatītāju to izmanto kā vienīgo TV virszemes apraides veidu. Berlīnē, sevišķi tās centrā, ļoti plaši izplatīta ir kabeļtelevīzija, bet ārpilsētas apstākļos ļoti populāra ir satelīttelevīzija. Vācieši iemanījušies samierināt kabeļtelevīziju firmu un Deutsche Telekom virszemes apraides intereses.

Firma Rohde&Schwarz uzstādījusi 13 jaunus digitālos TV raidītājus, bet pārējie ATV raidītāji tikuši īpaši pielāgoti DTV pārraidēm. Programmu ražotāji cenšas nodrošināties, lai māju iekšienē būtu pietiekami spēcīgs signāls un pilsētā nebūtu jāizmanto jumta antenas, skaidro T. Loihingers Rohde&Schwartz virszemes apraides produktu pārvaldības direktors. Tās izvirzīja stingrākas prasības elektromagnētiskā spektra frekvenču kanāla izvēlē un drošas sniedzamības zonas plānošanā. Pretēji Lielbritānijai, kur DTV raidītāju jauda parasti ir tikai 2,8 kw, Berlīnes raidītājiem būs 3,8 kw jauda. Lai uzlabotu pārklājumu, tiek izvietoti daudzi mazjaudas raidītāji. Tādējādi, lai nodrošinātu drošu un stabilu digitālās TV virszemes apraides noklājumu, Berlīnē uzstādīts sarežģīts lielas un mazas jaudas DTV raidītāju tīkls. Pēc pārejas uz DTV TV skatītājiem 12 analogo TV programmu vietā būs pieejamas 30.

Tā kā Berlīnē elektromagnētisko viļņu frekvenču spektrs ir sevišķi smagi noslogots, vienlaicīgās ATV/DTV pārraides tiek plānotas uz ļoti īsu laiku. Vācijas birģelis nepaspēs ne atjēgties, kad analogā TV būs likvidēta. ATV plāno slēgt jau šī gada aprīlī. Tā Berlīne var kļūt par pirmo apgabalu Eiropā, kurā ATV pārraižu vairs nebūs. Lai gan mobilie pakalpojumi nav šī DTV attīstības posma centrālais elements, digitālās TV uztveršanai kustīgos transporta līdzekļos tuvākā nākotnē būšot liela nozīme [1].

 

 

Arnolds VĪTOLS

Ekskluzīvi sakaru Pasaulei

 

Informācijas avots

 W. Fischer, privāta komunikācija.

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001