Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Invalīdi apmācīti par datorspeciāistiem

   

INVALĪDI APMĀCĪTI PAR KVALIFICĒTIEM DATORSPECIĀLISTIEM

 

Biznesa programmatūras izstrādātājs Oracle sadarbībā ar informācijas tehnoloģiju risinājumu uzņēmuma Mebius IT pasniedzējiem janvārī īstenoja vēl nebijušu apmācību projektu, 14 cilvēkus ar kustību traucējumiem sagatavojot par datubāzu administratoriem.

 

Doma veidot šāda veida apmācības vienlaikus, taču neatkarīgi vienam no otra, radās diviem sadarbības partneriem — Oracle un Mebius IT. Pagājušā gada rudenī abi uzņēmumi pārrunāja ieceri un nolēma apmācīt invalīdus par Oracle datubāzu administratoriem, jo nu jau kādu laiku valsts un privātajā sektorā ir vērojams IT speciālistu trūkums.

Lai realizētu projektu, Oracle un Mebius IT bija vajadzīgs partneris, kas varētu palīdzēt informēt un atlasīt dalībniekus iecerētajam projektam. Invalīdu un viņu draugu apvienības Apeirons vadītājs Ivars Balodis atsaucās abu uzņēmumu iniciatīvai veidot kursus invalīdiem, tādējādi palīdzot cilvēkiem ar kustību traucējumiem veiksmīgāk iekļauties darba tirgū un integrēties sabiedrībā. Trīs mēnešus ilgās apmācības noritēja Apeirons telpās, un viena cilvēka izglītošana izmaksāja gandrīz 5000 latu.

- Oracle bizness Latvijā pēdējos gados ir strauji audzis. Uzņēmuma peļņu, izaugsmi un attīstību ir nodrošinājuši klienti, pasūtītāji un sabiedrība. Mēs esam guvuši labumu no sabiedrības, un mums gribas dot tai kaut ko pretim. Mēs esam gandarīti, ka projekta dalībnieki pārstāv ne tikai Rīgu, bet arī dažādus Latvijas reģionus: Bausku, Gulbeni, Rēzekni un Balvus, - pastāstīja Oracle filiāles Latvijā vadītājs Guntis Kalniņš.

Mācības noslēdzās 14. martā, kur svinīgā ceremonijā, klātesot pasniedzējiem, nākamajiem darba devējiem, kā arī pārstāvjiem no Labklājības ministrijas un īpašu uzdevumu ministrei e-pārvaldes lietās Inai Gudelei, projekta dalībniekiem tika pasniegti Oracle University sertifikāti, kā arī īpaši pateicības raksti par invalīdu drosmi un uzdrīkstēšanos piedalīties šajā unikālajā projektā.

- Tas ir piemērs, kā ar relatīvi nelieliem līdzekļiem, bet patiesu ieinteresētību iespējams īstenot projektu, no kura ieguvēji ir gan invalīdi, gan darba devēji, gan IT industrija. Mēs ceram, ka mūsu paraugam sekos arī citi uzņēmumi, - lēmumu piedalīties kursu rīkošanā pamatoja Mebius IT valdes priekšsēdētājs Arvils Freipičs. Guntis Kalniņš piebilst: - Ja mēs Latvijā gribam redzēt uz zināšanām balstītu ekonomiku, tad šis ir viens no projektiem, kas to veicina. Nekādā ziņā negribētos saukt to par labdarības projektu. Oracle jūt atbildību nodrošināt līdzīgas profesionālās izglītības iespējas visām sabiedrības grupām. Esam pateicīgi tiem cilvēkiem, kuri pieteicās piedalīties šajā projektā. Tieši no viņu neatlaidības, uzcītības un panākumiem bija atkarīga projekta virzība.

Kamēr notika mācības, pārstāvji no Oracle un Mebius IT mērķtiecīgi strādāja, lai apzinātu tās iestādes un uzņēmumus, kuros šobrīd nepietiek IT speciālistu, un informētu par projektu. Latvenergo, Iekšlietu ministrija un Valsts ieņēmumu dienests ir tikai daži no potenciālajiem darba devējiem, kas ir sākuši pārrunas ar invalīdiem – jaunajiem IT speciālistiem.

Pēc kursu beigšanas jaunie speciālisti var gan klātienē, gan attālināti apkalpot uz Oracle bāzes veidotās IT sistēmas un risinājumus, kas Latvijā ir plaši izplatītas kā valsts, tā privātajā sektorā.

- Šāda uzņēmumu iniciatīva ir vērtējama kā ļoti pozitīva un atbildīga, jo ļauj attīstīt invalīdiem darba tirgū pieprasītas konkurētspējīgas prasmes, turklāt ļoti augstā profesionālajā līmenī. Jāatzīmē, ka ar katru gadu mūsu biedru profesionālās zināšanas IT jomā aug, tādējādi arvien pozitīvāk sekmējot cilvēku ar īpašām vajadzībām integrāciju darba tirgū un sabiedrībā kopumā, - uzskata invalīdu un viņu draugu apvienības Apeirons vadītājs Ivars Balodis.

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001