Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Sudraba medaļa un sērfošana uz septītā viļņa

   

Cisco Silver sertifikāts jau trešo gadu

 

Aprīlī notikušajā auditā Lattelecom jau trešo reizi pierādīja, ka uzņēmums atbilst augstajām pasaules elektronisko komunikāciju tehnoloģiju līdera Cisco sertificētā partnera prasībām. To apliecina Cisco Silver sertifikāts. Lattelecom Technology Datu tīklu risinājumu daļas vadītājs Sandris Veidelis stāsta, ka šī sudraba medaļa ir jāizcīna ik pēc gada. un tā apliecina, ka uzņēmumam spēj strādāt ar šī ražotāja tehnoloģijām. Zemāka līmeņa partnerība dod tiesības pārdot un uzstādīt Cisco iekārtas, bet apkalpošanai nepieciešams augstāks kompetences līmenis. Loģisks ir jautājums – vai sudrabam sekos zelts un ko no tā iegūst klients? Sarunā piedalījās arī Cisco CCIE sertificētais inženieris Andris Zariņš.

 

Pieteikums uz zeltu

Vienīgi Cisco Silver un Cisco Gold partneri ir tiesīgi nodarboties ar Cisco risinājumu un produktu uzturēšanu pēc ieviešanas. Cisco prasības - sudraba partnerim jābūt atestētam vismaz divās no četrām augstākā līmeņa (advanced) specializācijas jomām. Lattelecom Technology pašlaik ir atestēts trijās augstākā līmeņa specializācijās: maršrutēšanā un komunikācijā – (Advanced Routing & Switching), drošības risinājumos (Advanced Security) un bezvadu tehnoloģijās (Advanced Wireless). Sandris Veidelis prognozē, ka atestācija ceturtajā specializācijā – vienotie komunikāciju risinājumi (Advanced Unified Communications ) – varētu notikt jau gada beigās.

Protams, ka Lattelecom nākotnē pretendēs arī uz Cisco Gold sertifikātu. Tādās jomās kā pārdošanas un uzturēšanas procesi Lattelecom jau tagad izpilda zelta sertifikāta prasības, jo nodrošina nepārtrauktu 24 stundu iekārtu servisu. Zelta partnerim nepieciešams iegūt kompetences apliecinājumus visās četrās augstākā līmeņa specializācijās. Uzņēmumā jāstrādā vismaz četriem augstākā līmeņa Cisco CCIE inženieriem (pašlaik strādā divi). Lai gan līdz zelta partnera statusam vairs nav tik tālu, tomēr to nevar iegūt bez mērķtiecības un pastāvīga spēku sasprindzinājuma.

 

Medaļu praktiskie aspekti

Sandris Veidelis akcentē, ka Cisco medaļas ir darbietilpīgas. Cisco ir nozares pionieris pasaulē, un tā piedāvājumā katru gadu ir jauni risinājumi un produkti, kas pieder augsto tehnoloģiju virsotnei. Tādēļ partneriem ir jāiet kopsolī ar flagmani, un Cisco pievērš lielu uzmanību partneru kvalifikācijai.

Cisco apmaksāts neatkarīgs auditors regulāri pārbauda, vai darba procesi uzņēmumā atbilst Cisco izvirzītajām prasībām. Tiek pārbaudīta arī speciālistu kvalifikācija un veikta klientu apmierinātības aptauja (aptver vismaz trīsdesmit klientu). Vienā no specializācijas jomām prasa praktiskos demonstrējumus, kur auditors iejūtas klienta lomā. Pārbauda arī laboratorijas darbu, pārdošanas un uzturēšanas procesu.

Cisco Silver partnera statusu piešķir uzņēmumam, bet saistībā ar darbinieku kompetenci ir definēts zināšanu apjoms speciālistiem un arī noteikts, ka uzņēmumā jāstrādā vismaz sešiem Cisco sertificētiem speciālistiem. Lattelecom grupā strādā 21 šāds speciālists, diviem no viņiem – Andrim Zariņam un Kasparam Ročānam - ir augstākās kvalifikācijas (CCIE jeb Cisco Certificated Internetworking Expert) sertifikāti.

Lattelecom speciālistu kompetenci nodrošina Cisco sertificēto speciālistu sagatavošanas sistēma. Dalība tajā ir dārgs prieks, jo mācības un eksāmeni notiek ārpus Latvijas. Lattelecom jau ilggi sūta savus speciālistus arī uz mācību kursiem ārzemēs. Tādējādi Lattelecom grupas uzņēmumu darbinieki sistemātiski apgūst jaunas zināšanas, atjaunina kvalifikāciju un sertifikātus (CCIE, CCNP un citus).

Andris Zariņš uzskata, ka speciālists vajadzīgo kompetenci var uzturēt, tikai pastāvīgi pilnveidojoties. Pašlaik ārpakalpojumu popularitāte strauji pieaug, jo augstākās kvalifikācijas speciālistu sagatavošana prasa no klienta daudz līdzekļu, tāpēc ārpakalpojumu izmantošana ir lētāka un drošāka.

 

Apliecība par zelta rokām

Andris Zariņš stāsta, ka augstākās kvalifikācijas sertifikātu Cisco CCIE ieguvis nesen. No speciālista tas prasa laiku, mērķtiecību un rūpīgu gatavošanos. Ļoti svarīga ir uzņēmuma ieinteresētība, jo Eiropā ir tikai viens centrs, kur iespējams kārtot Cisco CCIE laboratorijas eksāmenu (Briselē), pavisam pasaulē ir vēl deviņi šādi centri.

Eksāmens ilgst astoņas stundas, tā laikā jāveic komplekss uzdevums, kas aptver visplašāko tehnoloģiju spektru. Tas ir vienīgais Cisco eksāmens, kurā prasa tik daudz praktisko iemaņu – ar galvu un pirkstiem jāveido konfigurācija sarežģītam tīklam, pilnīgi precīzi ievērojot visas uzdevuma prasības. Laika pietiek tikai darbam, ne prātošanai un variantu apsvēršanai.

Sandris Veidelis teic, ka pašlaik Andris ir viens no jaunākajiem šī sertifikāta īpašniekiem Eiropā. Pēc Cisco datiem Eiropā ir 3390 aktīvu šādas kvalifikācijas inženieru (no tiem Baltijā – 12), pasaulē – nedaudz vairāk kā 14 000. Andris stāsta, ka sākums bijis Rīgas Tehniskajā koledžā labi ieliktais pamats, kam sekojis praktiskais darbs, kas izvirzījis aizvien augstākas prasības.

 

Augsto tehnoloģiju projekti – uz septītā viļņa

A. Zariņš stāsta, ka Cisco elektroniskās komunikācijas tehnoloģiju veidotāji atzīst, ka jau pārdzīvojuši vismaz septiņas TK paaudzes. Lattelecom grupas uzņēmumi ir uz šī augsto tehnoloģiju viļņa. Aprīļa sākumā Cisco partneru samitā Lasvegasā (ASV) uzņēmums saņēma īpašo balvu par Cisco tehnoloģijās bāzēta risinājuma izveidi Rīgā notikušās NATO sanāksmes sakaru nodrošināšanai (2006.). Tas tika atzīts par gada ievērojamāko projektu Centrālajā un Austrumu Eiropā. Balva bija patīkams pārsteigums.

Projekts tiešām bija unikāls - pirmo reizi Latvijā īsā laikā izveidoja risinājumu, kas balstās uz visām jaunākajām tehnoloģijām. Projekts ietvēra maršrutēšanu un komutēšanu, drošības tehnoloģijas un bezvadu tehnoloģijas, kā arī IP telefonijas risinājumu. Loģiskā shēma tika veidota, izmantojot vienīgi Cisco tehnoloģijas. Pavisam tīklā darbojās 1200 IP telefonu. Sandris Veidelis ar patiku atceras, ka noliktavā tos saņēmuši kā trīs tonnas IP telefonu. Šīs trīs tonnas darbiniekiem īsā laikā bija jāpārvērš strādājošā sistēmā un vēl ātrāk jādemontē.

Ar līdzīga apjoma darbu saskārušies vēl tikai pasaules hokeja čempionāta laikā Rīgā, kad Lattelecom Technology, izmantojot Cisco tehnoloģijas un iekārtas, nodrošināja tīklā maršrutēšanu un komutēšanu, infrastruktūras drošību un bezvadu tehnoloģijas.

 

Ikdienas projekti

Tie skar specializācijas galvenās jomas – parasti tie saistīti ar TK infrastruktūras mugurkaula izveidi, kas tiek nodrošināta jebkuram klientam kā privātajā, tā valsts sektorā. Pirmajā - galvenokārt bankām un uzņēmumu korporācijām ar sazarotu filiāļu tīklu, otrajā – visbiežāk ministrijām, slimnīcām vai augstskolām.

Realizētie projekti ir gan Baltijā, īpaši Igaunijā, arī citās ārvalstīs – Zviedrijā, Somijā, Krievijā. Šādu attīstību veicina lielo klientu vēlme strādāt ar vienu pamattīkla apkalpotāju. Atšķirības ir vienīgi projekta apjomā – plānotajā darba vietu skaitā, kā arī tehnoloģiju un ierīču līmenī – tās var būt tikko kā nākušas no izveidotāju laboratorijām vai arī tādas, kas tirgū tiek piedāvātas ne pirmo gadu.

Pašlaik speciālisti īsteno Bērnu klīniskās slimnīcas telekomunikāciju rekonstrukcijas projektu Vienības gatvē Rīgā, kas aptver maršrutēšanu un komutēšanu, drošības tehnoloģijas un bezvadu tehnoloģijas un IP telefonijas nodrošināšanu savienojumā ar pastāvošo Siemens sistēmu.

Sandris Veidelis akcentē, ka Cisco tehnoloģijas un iekārtas iespējams salāgot ar jebkurām TK sistēmām, vienīgi jāapsver, cik optimāls būs iegūtais risinājums, vai lāpīta sistēma galu galā neapēdīs vairāk resursu nekā jauna. Ļoti vēlams, lai katra projekta pamatā būtu pietiekams izpētes darbs, tomēr tā nav absolūta garantija, ka neradīsies problēmsituācijas. Bet tādēļ jau ir speciālisti un eksperti, kas spēj atrisināt arī sarežģītas situācijas.

Tomēr Latvijas ikdienā klients vairāk pasūta uzņēmumu iekšējās infrastruktūras projektus. Pēdējā laikā gan pieaugusi korporatīvo tīklu veidošanas tendence, jo veiksmīgi strādājošie izņēmumi atver savas filiāles ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas reģionā un vēl tālāk. Kopsolī ar tīkliem iet tīklu drošības risinājumi.

 

Progresīvās produktu līnijas

Kā sudraba partneris Lattelecom var piedāvāt klientiem gandrīz visus jaunākos augsto tehnoloģiju rīkus. Sadarbība ar Cisco ir devusi priekšrocības, kas ir ļoti svarīgas klientiem: gan izdevīgākas cenas, gan nevainojami strādājoša servisa ķēde – ražotājs – partneris – klients, kas nodrošina problēmu atrisināšanu kontrollaikā.

Pašlaik ir liels progress tīklu drošuma jomā – tiek piedāvāti rīki, kas kontrolē un uztur nemainīgi augstu drošību. Tie nodrošina iespēju fiksēt gan datoru, gan lietotāju, kam ir atkāpes no korporatīvajā tīklā definētajiem drošības uzstādījumiem. Tiklīdz tās ir konstatētas tīklā vai datorā, rīki paši novērš nevēlamās atkāpes no definētā uzņēmuma drošības līmeņa, uzturot to pastāvīgu. Pašlaik tas nav lēts risinājums, bet uzņēmumos, kur drošība tiek vērtēta augstāk par visu, ir jau pieprasīts.

Sandris Veidelis teic – pieredze liecina, ka avangarda sasniegumu iemiesošanās lētākos produktos parasti ir tikai laika jautājums, jo aizvien tiek meklēti ceļi, kā izstrādnes pietuvināt iespējami plašam biznesa klientu lokam, kā arī individuālam lietotājam. Turklāt jau pastāvošās tehnoloģijas un produkti ir tik daudzveidīgi, ka speciālisti, kas pārzina savu nozari, spēj tīklos garantēt ļoti stabilu darbu un augstu drošības līmeni arī ar zemākām izmaksām.

Otrs jauno tehnoloģiju aspekts ir konverģence – sakaru iekārtas, kurās apvienotas telefona un datora funkcijas. Šādas iekārtas ir gan stacionāras, gan mobilas. Sagaidāms, ka jau drīz tās nomainīs datorus un telefonus (atcerēsimies mobilo telefonu uzvaras gājienu un masveidīgo lietošanu).

Trešā iezīme – bezvadu komunikācijas iekārtu attīstība, jo tikai tā nodrošinās to, ko vēlas ikviens datorlietotājs – strādāt ar datoru jebkurā vietā un laikā.

Sandris Veidelis akcentē, ka Cisco tehnoloģijas un produkti ir nepārtrauktā attīstībā. Tas klientam garantē sērfošanu uz jaunāko tehnoloģiju augstākā viļņa. Pievērsties tieši to izmantošanai ir īpaši izdevīgi arī tāpēc, ka Cisco risinājumi noklāj visu elektroniskās komunikācijas lauku, kas klientam rada papildu drošības garantijas (nebūs sistēmu daļu saderīguma un salāgojuma problēmu).

Laura KALINKA

 

SIA Lattelecom Technology
Skanstes ielā 13, Rīgā, LV-1013
Tālr. 67020000
technology@lattelecom.lv
www.lattelecom.technology.lv

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001