Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Latvija - viens liels pilsēttīkls

   

Autors

 

Pievilcīgi tehnoloģiskie risinājumi birst kā no pilnības raga, turklāt daudzos no tiem izmantoti līdzīgi principi, līdzīgas elektronisko sakaru novitātes un klientu prasības. Kā orientēties šajā raibajā piedāvājumu klāstā, kuri nereti atšķiras tikai ar dažām, lai arī būtiskām, niansēm? Bet varbūt izvēlēties ko Latvijai gluži jaunu, ņemot vērā to operatoru pieredzi, kuri šo atšķirīgo risinājumu jau veiksmīgi izmēģinājuši uz savas ādas? Šis atšķirīgais jaunums ir Alcatel Ethernet pakalpojumu komutācijas platforma, bet novatoriskais operators - SIA Telecentrs. Tāpēc SP lūdza Telecentra tehnisko direktoru Sergeju DMITRIJEVU izteikt savu viedokli par Alcatel jauno piedāvājumu, kuru Telecentrs izvēlējies daudzveidīgu un mūsdienīgu platjoslas pakalpojumu sniegšanai.

 

Kāpēc Telecentrs izvēlas Alcatel risinājumu

Alcatel sadarbībā ar operatoru SIA Telecentrs ieviesis Latvijas IKT nozarei ko pavisam jaunu - drošus un prognozējamus Ethernet VPN pakalpojumus korporatīvajiem klientiem. Tehnoloģiskā bāze ir Alcatel virtuālā privātā tīkla LAN pakalpojumu (VPLS) risinājums. Telecentrs piedāvā biznesa klientiem arī Ethernet WAN pakalpojuma korporatīvo risinājumu, ļaujot viņiem pilnvērtīgi izmantot rentablus, ātrdarbīgus pakalpojumus ar īpaši pielāgotiem servisa līmeņa līgumiem (SLA). Kā apliecina Telecentra tehniskais direktors Sergejs Dmitrijevs, uzņēmuma eksperti izvēlējās Alcatel risinājumu, jo tas lieliski piemērots operatora vēlmei ātri izvērst tīklu, turklāt nodrošinot klientiem kvalitatīvus, daudzveidīgus pakalpojumus ar lielu pievienoto vērtību.

Jaunā risinājuma īpatnība ir tāda, ka virtuālais tīkls tiek veidots 2. līmenī, izmanotojot MPLS tehnoloģiju. Līdz šim tikai daži Latvijas operatori piedāvājuši korporatīvajiem klientiem pakalpojumus, kas balstīti uz 3. līmeņa MPLS risinājumiem, bet Alcatel risinājums ir vēl netradicionālāks – Application Aware VPN, kura pamatā ir VPLS tehnoloģija. Pat neiedziļinoties sīkās tehniskās niansēs, skaidri redzams, ka šāds piedāvājums ļauj apvienot abu risinājumu svarīgākās priekšrocības - Ethernet izmaksu ekonomiju un augstās pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas mehānismus, izmantojot MPLS tehnoloģiju. Turklāt tas ļauj klientam izvēlēties gandrīz jebkuru mūsdienās pieejamu un tehniski nodrošināmu fiksētā tīkla pakalpojumu ar visai plašu (regulējamu) datu pārraides ātruma un pakalpojuma kvalitātes diapazonu. Tas tāpēc, ka VPLS nodrošina pakalpojuma lietošanas ērtumu, vienkāršību un joslas platuma elastību plaša apgabala tīklā (WAN), turklāt garantējot servisa kvalitāti (QoS) un kontroli gadījumos, kas saistīti ar svarīgiem biznesa lietojumiem (to skaitā video, balss un dati).

Vēl saistošāks šis Alcatel piedāvājums šķiet tādēļ, ka tas ļauj Telecentram izdevīgi izcelties uz citu konkurentu fona, jo nu arī Latvijas tirgū pienācis īstais brieduma brīdis, kad alternatīvie operatori sāk aizvien sīvāk konkurēt. Turklāt Telecentrs ir arī interneta pakalpojumu sniedzējs, tādēļ tie korporatīvie klienti, kuri pirms tam saņēma tradicionālos interneta un datu pārraides pakalpojumus, tagad varēs saņemt tos jaunā iepakojumā - kopā ar citiem datu pārraides, VoIP balss, video u.c. pakalpojumiem.

- Kāpēc izvēlējāmies Alcatel? Protams, tāpēc, ka tas ir labākais risinājums spēcīgiem alternatīvajiem operatoriem, kuri zina, ko vēlas, - skaidro Sergejs Dmitrijevs. - Meklējām piemērotu pilsēttīkla koncepciju. Pirms tam izmantojām gan Ethernet, gan ATM, gan arī bezvadu tehnoloģijas, bet gribējām to visu apvienot vienā tīklā, vienā platformā, vienā standartā, kur visas tehnoloģijas un iekārtas būtu savietojamas. Līdz ar to arī lietotājam vieglāk, jo ir vienots piekļuves standarts. Nonācām pie secinājuma, ka tam jābūt Ethernet risinājumam ar ātrumu no 10 Mbit/s līdz 1 Gbit/s, bet vienlaikus arī ar iespēju nodrošināt 10 Gbit/s. Tieši tad uzzinājām, ka aparatūra, kuru bija izstrādājis uzņēmums TiMetra un kuru Alcatel nopirka 2003. gada sākumā (taisni īstajā brīdī!), sākotnēji tika izstrādāta servisa vajadzībām. Tieši to mums arī vajadzēja - iekārtas reālam darbam ar klientu, nevis ko abstraktu. Ideja tāda: vispirms vadības un kontroles sistēmā jāievada dati par pakalpojumiem, kādus klients vēlas, pēc tam tie jāaktivizē. Tātad iespējams izvēlēties parametrus, ātrumu un pakalpojuma līmeni, kādu klients vēlas konkrētam pakalpojumam. Turpretī parastās korporatīvās komutācijas (LAN switch) iekārtas nav tā orientētas, - tās parasti strādā caur portu, kuram var būt pieslēgti, piemēram, 100 lietotāji, un visi saņem vienādus pakalpojumus. Alcatel piedāvājumā katram no šiem simt lietotājiem var būt atšķirīgi pakalpojumi un individuāla pieeja, kas nereti nepieciešama darba specifikas dēļ. Piemēram, VoIP vajadzīgs ātrums 128 kbit/s, prioritāte, datu rezervācija utt. 

Alcatel risinājums operatoriem ir izdevīgs ne tikai lētāku izmaksu dēļ, bet arī tāpēc, ka var ātri ierīkot tīklus, nav sarežģīta tīkla arhitektūra. Arī klients var ekonomēt darbaspēka resursus, jo nav vajadzīga vesela IT nodaļa, kas seko tīkla darbībai un pakalpojumu kvalitātei. Ļoti ērta ir arī norēķinu struktūra, jo dod iespēju izveidot precīzu hierarhiju - kur tīklā atrodas klients, kādi viņam ir pakalpojumi. Tas viss ir skaidri redzams norēķinu sistēmā.

 

Alcatel risinājuma pamatelementi

Komutācijas iekārta Alcatel ESS1. Mazākā platforma ir - Alcatel 7450 ESS (Ethernet Services Switch). Šī iekārta ir optimizēta no izmaksu viedokļa, ar to var piedāvāt otrā līmeņa pakalpojumus (uz Ethernet bāzes), virtuālos privātā tīkla pakalpojumus VPLS (Virtual Private LAN Services). Tā nodrošina optimizētus virtuālās nomātās līnijas un ātrgaitas interneta pakalpojumus. Iekārta ir neliela, bet tās veiktspēja ir ļoti liela - 20 Gbit/s. Tieši šo modeli sākumam izvēlējies Telecentrs.

 Komutācijas iekārta Alcatel ESS7. Tā ir piecreiz jaudīgāka un piedāvā datu pārraides ātrumu 100 Gbit/s. Tā atšķiras ar komutācijas matricas ietilpību.

Maršrutētājs Alcatel 7750 SR12 - 200 Gbit/s. Tam ir pilna duplex komutācijas matricas ietilpība.

Pakalpojumu vadības sistēma Alcatel 5620 SAM (Service Aware Manager) nodrošina  pilnu datu pārraides tīkla un pakalpojumu  vadību un kontroli.

Ja operatora tīkls nav liels, var iztikt arī ar mazākas veiktspējas iekārtām, bet lielākiem pilsēttīkliem gan nepieciešamas jaudīgākas iekārtas, tīklā jāintegrē arī papildu iekārtas, piemēram, Alcatel pakalpojumu vadības sistēma SAM - Service Aware Management. No šīs iekārtas grafiskā interfeisa var vadīt visus pakalpojumus, aprūpēt klientus utt. Ļoti būtiski, ka tajā var redzēt datus par pakalpojuma kvalitāti. Ja klients sūdzas, iespējams ātri nodrošināt monitoringu kādam konkrētam pakalpojumam, lai pārliecinātos, kas par vainu. Tādējādi var pārbaudīt ļoti daudz parametru, piemēram, kāds ir reālais ātrums, kāda ir pakešu caurlaidība utt.

 

Lietotājiem - plašas izvēles iespējas

Kāpēc Alcatel izstrādātā tīkla infrastruktūra ar piekļuvi platjoslas pakalpojumiem šķiet tik pievilcīga? Piemēram, lieli korporatīvie klienti ar specifisku darbības virzienu un samērā plašu, sazarotu gala lietotāju tīklu (bankas automāti, DUS u. c.) vēlas īpaši pielāgotus pakalpojumus. Pavisam citi nosacījumi vajadzīgi Ventspils Domes iestādēm: VPN tīkls, objekti visā pilsētā, turklāt Ventspilī ir ļoti stingri ierobežojumi jebkādiem gaisvadiem. Visam jābūt vai nu ieraktam zemē, vai jāizmanto radiosakari.    Ar Alcatel iekārtām varam ļoti vienkārši integrēt dažādas piekļuves metodes, vai tie būtu bezvadu, DSL vai arī optiskie savienojumi.

- Mēs meklējām jaunu veidu, kā būvēt tīklus ekonomiskāk, un kas pilnīgi  apmierinātu mūsu un mūsu klientu vajadzības un garantētu pakalpojuma kvalitāti, drošību un būtu pietiekami vienkārša lietotājam, - Sergejs Dmitrijevs turpina dalīties pieredzē. - Nonācām pie interesanta secinājuma, ka no biznesa viedokļa Latviju var uztvert kā vienu lielu pilsēttīklu vai, citiem vārdiem, - Latvija ir kā liela pilsēta, jo potenciālo klientu skaits un tātad arī tirgus apjoms nav lielāks kā pilsētā.

Viens no galvenajiem jautājumiem, - kā savienot klientu iekārtas tīklā, vārdu sakot, kā komutēt tīklu biznesa klientiem, īpaši vidējiem un lieliem uzņēmumiem ar vairākām filiālēm ir pašiem savas iekšējās prasības, kuriem bieži nav piemērotas parastās sērijveida komutācijas iekārtas, jo tās nav paredzētas šādiem mērķiem (nevar saslēgt kopā dažādu ražotāju aparatūru, kas savā starpā nav savietojama!).

Andrejs Pisarenko, Alcatel datu pārraides eksperts:  - Alcatel risinājums -  sistēmas arhitektūra, veiktspēja, pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas mehānismi, iekārtu un pakalpojumu vadība un kontrole, sistēmas mērogojamība - ir izstrādāts, ņemot vērā pakalpojumu operatoru vajadzības.

Telecentra izvēlētais Alcatel risinājums paredzēts tīkliem, kuri strādā  galvenokārt otrajā līmenī - uz Ethernet bāzes (pirmais līmenis ir tikai fiziskais kabelis). Ethernet ir piekļuves tīkls fiziskajam kabelim. Tādējādi mēs apvienojam tīklus otrajā līmenī, dodot pilnīgu rīcības brīvību lietotājam, - lai viņš var strādāt ar jebkuru protokolu, privāto hierarhiju un adresāciju utt.

 

Atsvaidzināti VPN pakalpojumi

Alcatel Application-Aware VPN risinājumi ir īpaši radīti, lai piegādātu rentablus biznesa pakalpojumus un lietojumus uz VPN centriskā tīkla (VPN-centric network) un pakalpojumu arhitektūras bāzes. VPN tīkla infrastruktūra līdz šim tika uztverta kā normāla iespēja saņemt tradicionālus, bet lētākus pakalpojumus, un tieši tāpēc to izvēlējušies nelieli un vidēji uzņēmumi. Alcatel risinājums ļauj kardināli uzlabot šo situāciju, dodot iespēju modernizēt uzņēmēju VPN pakalpojumu klāstu un funkcijas, tādējādi ļaujot viņiem kļūt konkurētspējīgākiem. Turklāt (tas jāsaka gandrīz vai čukstus!) jūsu pakalpojumi joprojām būs rentabili. Alcatel risinājumi jau paši par sevi ir  atbilde uz mūsdienu biznesa datu komunikāciju pieprasījumu.

 

Gunta KĻAVIŅA

 

 

Alcatel SIA

Alojas ielā 6,

Rīgā, LV-1013

Tālr. 7085211

Fakss 7085205

info@alcatel.lv

 www.alcatel.com

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001