Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

RĪGAS DATU CENTRS – DATU CIETOKSNISRĪGAS DATU CENTRS – DATU CIETOKSNIS

   

RĪGAS DATU CENTRS – DATU CIETOKSNIS

 

Rīgas domes IT centra direktors Ēriks Zēģelis atzīst, ka pēc jaunās telpas ierīkošanas domes integrētais datu centrs ir lielākais, modernākais un drošākais pašvaldību struktūrās visā Latvijā. Tas atbilst pilsētas vajadzībām, jo arī pēc apstrādājamā datu apjoma un sistēmas lietotāju skaita pieder pie līderiem valsts un pašvaldību sektorā. Par jaunajiem ieguvumiem drošības jomā stāsta Ēriks ZĒĢELIS un centra vadītājs Kaspars KAPENIEKS.

 

Kopš marta – jaunās telpās

Martā IT centrs ziņoja par nozīmīgu ieguvumu – domes datu centrs sāka darbu augsta līmeņa drošības telpās. Tajās ir nodrošināta piekļuves kontrole, ugunsdrošība un klimata kontrole, strādā videonovērošana un nepārtrauktā elektroapgāde. Iekārtas atbilst vismodernākajiem parametriem. Telpas izbūvē īstenots moderns risinājums – milzu seifam līdzīgas metāla konstrukcijas, kas ir izjaucamas.

 

Drošs darbs drošā sistēmā

Lai IT pakalpojumi gan iekšējiem, gan ārējiem klientiem būtu pilnīgi droši un kvalitatīvi, līdzās fiziskai drošībai nepieciešama arī tehnoloģijas modernizēšana un procesu sakārtošana, lai novērstu dažādus riska faktorus.

Datu centra izveides gaitā ir novērsta datu daudzkārtēja ievadīšana un dalītā glabāšana pa struktūrvienībām. Atbilstoši resursiem visā sistēmā tiek nodrošināta regulāra datu dublēšana.

 

 Datu centra nodaļa

Datu centra uzraudzība, kā arī tā attīstība, ieskaitot rūpes par to, lai izveidotu tehnisko, tehnoloģisko, organizatorisko un normatīvo bāzi vienotai datu uzkrāšanai, glabāšanai un apritei, ir koncentrēti IT centra datu nodaļā, kur strādā pieci cilvēki.

Lai gan moderni ir izmantot lētākos IT ārpakalpojumus, Dome radīja pati savu datu centru, lai pašu speciālisti izveidotu vienotu Rīgas Domes informācijas sistēmas darbināšanai nepieciešamo vidi. Tam bija divi iemesli: plašā un sarežģītā infrastruktūra, ko vajadzētu pārveidot, pirms nodot citam IT pakalpojumu sniedzējam; e-Rīgas dinamiskā attīstība, kas nosaka infrastruktūras un konfigurācijas izmaiņas, kuras jāveic operatīvi, lai apmierinātu pasūtītāja – Rīgas Domes vajadzības.

Ar datu centra izveidi ir radīta ne tikai augsta fiziskā drošība. Integrētais centrs dod iespēju izveidot stabilu, drošu un labi pārvaldāmu tehnoloģisko vidi gan pašreizējām, gan e-pilsētas projekta gaitā jaunradītajām IS.

 

IT sistēmas smadzeņu centrs

Datu centrs ir IT procesu vadītājs, kas pārzina sistēmu arhitektūru, infrastruktūras konfigurēšanu un administrēšanu. Ar sistēmas atsevišķo atzaru uzraudzību nodarbojas IT centra palīdzības un apkalpošanas dienesti.

Datu centrā koncentrētas šādas iekārtas.

·         Serveri: MS Windows (47), Unix (6), Linux (6). Vēl ir viens Sun serveris, ko izmanto TK pārvaldībai. Linux serverus galvenokārt izmanto centra iekšējām vajadzībām, kā arī dažu aplikāciju uzturēšanai (viena no tām serveru parka uzraudzībai). Ir arī ap 10 virtuālo serveru, kuros tiek darbinātas dažādas testa vides.

·         3 ugunsmūri, 5 disku masīvi, lenšu bibliotēka.

·         SAN infrastruktūra.

·         Ethernet infrastruktūra.

 

Galvenie datu centra darbalauki, no kuriem atkarīga visas pašvaldību sistēmas droša darbība:

·         datu un aplikāciju glabāšana

Centra pārraudzībā ir deviņas Oracle, desmit MS SQL, kā arī INTERBASE, Postgre SQL un My SQL datu bāzes. Nākotnē drošība tiks uzlabota, veicot visu svarīgāko Oracle DB migrāciju uz HP-UX bāzētu Oracle9iRAC divu mezglu klasteri;

·         serveru un TK sistēmas uzraudzība

DB serveri, kuriem nodrošina vadību un administrēšanu:

fiziski deviņas  DB uz trim serveriem – Oracle, SOL; ap desmit DB uz dažādiem serveriem domes iekšējo administratīvo procesu nodrošināšanai;

·         lietotāju kontu uzturēšana un elektroniskais pasts

Vēsturiski izveidotā struktūra vienotai uzraudzībai ir grūti pakļaujama. Lietotāju kontu uzturēšanai tiek izmantoti 30 Windows NT domēni, trīs Windows 2000 domēni, divi Windows 2003 domēni; sarežģīta Active Directory Trust sistēma.

Pašlaik strādā, lai šo sistēmu integrētu vienā stabilā struktūrā (Windows NT 4.0 domēnu un Exchange 5.5 pasta serveru migrācija uz Windows Active Directory 2003 un Exchange 2003.

 

Pakalpojumi pašvaldību sistēmai

Visu IT centra darbinieku pūles tiek koordinētas tā, lai ieviestu klientiem draudzīgu IT pakalpojumu sniegšanas shēmu. Citiem vārdiem, - datora veselība un saprāts nodots centra darbinieku rokās. Lietotājs nodarbojas vienīgi ar saviem tiešajiem amata pienākumiem, zinot, ka jebkurā brīdī viņš var saņemt IT profesionāļu atbalstu.

Ārējie klienti tiek apkalpoti caur portālu www.riga.lv. Iekšējie klienti ir domes darbinieki, kuru rīcībā ir vairāk nekā 3000 darbstaciju.

 

Klientu lielākie ieguvumi, kopš vienotā datu centra izveides

Klientu darbs ar sistēmu ir kļuvis elastīgāks, drošāks, stabilāks.

·         Liela daļa aplikāciju serveru strādā interneta vidē un nodrošina pieeju attiecīgo domes struktūru lietotājiem. Papildu drošība šiem serveriem radīta, dodot klientam nevis tiešu, bet gan pastarpinātu pieeju pie aplikāciju servera.

·         Visi valsts kopējie reģistri, kas ir nepieciešami departamentiem, ir pieejami caur datu centru (Iedzīvotāju, VID, CSDD, Sodu reģistrs, Adrešu, Kadastra reģistrs, Zemesgrāmata).

·         Centralizēti pieejami arī lokālie reģistri un pašvaldību normatīvās bāzes.

Visiem lietotājiem ir vienādi tieši pieejami jaunākie dati, jo DB aktualizācija notiek sistemātiski.

Tomēr ir vēl nepārvarētas grūtības, piemēram, perifērijas tīkla nepietiekamo resursu dēļ rodas piekļuves problēmas sociālās palīdzības nodaļās, kur SOPA sistēmu lieto vairāki simti darbinieku.

 

Gandarījums

Datu centra izveide ir nozīmīgs solis, lai panāktu, ka Rīgas IT sistēma strādā, izmantojot nozares labākās prakses (ITIL) rekomendācijas. Lai gan izveide nebija lēta, turpmāk tā dos arī iespēju taupīt resursus. Jau tuvākajā laikā notiks migrācija uz vienu domēnu un MS SMS servera ieviešana. Tad būs iespējams taupīt IT darbinieku laiku:

·         attālināti pārraudzīt visu darbstaciju parku;

·         akūtos gadījumos administrators varēs novērtēt lietotāja problēmu un veikt darbības viņa datorā, lai to atrisinātu;

·         attālināti instalēt nepieciešamās programmas;

·          izplatīt pa tīklu visus jauninājumus.

Īpaši svarīgs ir pēdējais, jo tādējādi nodrošinās vienotu un sistemātisku operētājsistēmu un lietojumprogrammu labojumu izplatīšanu, kas kopā ar jau realizēto centralizēto antivīrusu programmu aktualizāciju veidos pret vīrusu uzbrukumiem maksimāli drošu vidi.

Ē. Zēģelis uzskata, ka finansiālie resursi tik lielai IT saimniecībai pašlaik tiek atvēlēti nepietiekami - apmēram puse, un centra darbiniekiem jāstrādā ļoti radoši, lai apmierinātu daudzās vajadzības. Piemēram, pašlaik serveru parka uzraudzībai ir pielāgota viena no Linux bezmaksas aplikācijām, jo komerciālie produkti ir pārāk dārgi. Ierobežotais finansējums liek meklēt lētākos ceļus, tomēr nodrošinot pietiekami labu pakalpojumu visiem lietotājiem.

Laura KALINKA

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001