Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Novatoriski uzskaites un apmaksas risinājumi platjoslas izklaides pakalpojumiem

   

NOVATORISKI UZSKAITES UN APMAKSAS RISINĀJUMI PLATJOSLAS IZKLAIDES PAKALPOJUMIEM

 

Platjoslas pakalpojumu tirgus ieiet jaunā posmā. Sarūkošās izmaksas un pieaugošā konkurence samazina ienesīgumu no pamatpiekļuves pakalpojuma. Klientu bāzes pieaugums vien vēl nenozīmē dzīvotspējīgu peļņas gūšanas stratēģiju. Veiksmīgi platjoslas pakalpojumu sniedzēji (PPS) klientiem piedāvā elastīgas un ienesīgas papildpakalpojumu (Value Added Services) paketes, kuras neaprobežojas ar ierastajiem flat rate piekļuves pakalpojumiem. Lai izmantotu platjoslas izklaides pakalpojumu tirgus potenciālu, PP sniedzējiem jāatrod pareizais biznesa modelis, kurš var izrādīties pilnīgi atšķirīgs no pieņemtajiem abonentmaksas un fiksēto cenu modeļiem. Biznesa modeļiem jāietver klientam pievilcīgas maksājumu un tarifikācijas shēmas, kuras arī PP sniedzējam nodrošina pietiekamu peļņu. Tikai attīstot biznesa modeļus, kuri pievieno vērtību platjoslas piekļuves pakalpojuma ķēdē, PP sniedzēji varēs pelnīt. Tālāk aprakstītie risinājumi un paņēmieni galvenokārt paredzēti tīkla piekļuves pakalpojumu sniedzējiem, bet derēs arī citiem. Alcatel Payment Suite ir novatorisks risinājums šai jaunajai tirgus situācijai.

Jaunu biznesa modeļu nepieciešamība

Kā jebkuram komersantam PP sniedzējam jānes peļņa, tādēļ tam jāgūst vairāk ieņēmumu vai jāsamazina izmaksas. Klasisks ieņēmumu palielināšanas veids ir klientu bāzes paplašināšana. Skatoties tālāk, PPS var likt lietā attiecības ar jau tarificējamiem vai zīmola (brand) piesaistītajiem klientiem. Viena no minētā ambiciozā mērķa sasniegšanas stratēģijām var būt jaunu biznesa modeļu ieviešana. Lūk, dažas vadlīnijas šādam procesam.

Sliekšņa pazemināšana jauniem klientiem

Lai klients akceptētu jaunu pakalpojumu, nepieciešams noteikts laiks. Svārstīšanās rodas no bažām, ka būs jāmaksā par īsti neizpētītu pakalpojumu. Dažiem klientiem un servisiem der bezmaksas izmēģinājuma periods. Tomēr komplicētiem pakalpojumiem parasti piedāvātais mēnesis var būt par īsu, tāpēc jāmeklē cita pieeja.

Jaunu lietotāju varētu piesaistīt iespēja izmantot priekšapmaksas kontu, kas īpaši veiksmīga izrādījusies mobilajos sakaros, kur tagad priekšapmaksas lietotāju skaits pārsniedz pusi. Svarīgākais ir iespēja pašam izvēlēties pakalpojuma lietošanas veidu un daudzumu. Ja pakalpojums šķiet nevajadzīgs, nav iztērēta liela summa un lietotājs izvairās no daudziem tiesiskiem sarežģījumiem abonēšanas pārtraukšanai. Progresīviem lietotājiem var piedāvāt sarežģītākus priekšapmaksas modeļus, kuri ietvertu pēcmaksas elementus (piemēram, fiksēta mēneša maksa par kādu specifisku pakalpojumu).

Nopietnākais šķērslis jauna pakalpojuma akceptēšanai ir tas, ka klients var negaidīti iztērēt daudz vairāk nekā paredzējis vai arī pakalpojuma izmaksas ir lielākas nekā cerēts. Pirmo problēmu var apiet, piedāvājot lietotājam pašam noteikt lietošanas limitus. Tie noder arī gadījumos, kad vecāki vēlas kontrolēt bērna tiešsaistē pavadīto laiku. Nodrošinot atklātu pakalpojuma izmaksu indikāciju, nenotiek maldināšana, īpaši saistītos (bundled) pakalpojumos.

Patērētāju iekārdināšana ar vilinošiem piedāvājumiem

Kad patērētāji pakalpojumu jau apguvuši, PP sniedzējiem jāiekārdina tie patērēt vēl vairāk. Arī izklaides PP sfērā aizvien vairāk sāk izmantot jau pārbaudītas metodes – pakalpojumu saistīšanu un satura vai bonusu shēmas.

Pakalpojumu saistīšana ļauj PPS optimizēt pakalpojumu cenas. Elastīga cenošana un tarifu plāni ļauj klientiem atrast izdevīgāko pakalpojumu paketi. Peļņas maksimizēšanai un augsta (masveida) pārklājuma panākšanai vissvarīgākā ir segmentācija. Spiediens izvēlēties visu vai neko visdrīzāk novedīs pie tā, ka pārāk daudzi izvēlēsies neko. Jaunu pakalpojumu saistīšana ar jau populāriem vienlaikus ir arī spēcīgs reklāmas un veicināšanas ierocis, kurš palīdz klientiem pārvarēt sākotnējās šaubas.

Pārsteidzošā kārtā par vērtīgiem jaunu cenošanas modeļu izveides rīkiem kļuvušas DRM (Digital Rights Management) sistēmas. No sākotnējās lomas – kalpot par pretkopēšanas aizsardzības mehānismiem - šīs sistēmas attīstījušās par sarežģītiem lietošanas kontroles mehānismiem. Pašreizējie lietojumi ļauj klientiem noskatīties filmu vienreiz, vairākkārt, bez ierobežojumiem definētā laika periodā vai vienmēr. Lietotājs papildus var nopirkt tiesības izveidot vienu vai vairākas filmas kopijas. Rezultāts – daudz sīkāka digitālā satura patēriņa granularitāte.

Pakalpojumu patēriņa paaugstināšanai palīdz arī bonusu shēmas.

Vilšanās bīstamība

Skaidrs, ka jauna klienta piesaiste nav lēta, bet panākt, lai tas atsāktu lietot pakalpojumu, no kura reiz atteicies, ir daudz dārgāk. Viens no izplatītiem vilšanās cēloņiem ir ‑ klientam ar sākumlīmeņa abonementu liegts pieprasīt piekļuvi pakalpojumam, kurš tam noteikti nepieciešams un par kuru tas gatavs nekavējoties maksāt. Pakalpojuma pēc pieprasījuma piemēri:

·         lai gan parastais pakalpojumu līmenis ļauj lejupielādēt tikai videosaturu ar zemu izšķirtspēju, tomēr ir iespējams uz laiku joslas platumu palielināt, lai konkrēto filmu varētu vērot DVD kvalitātē. Papildpakalpojuma maksu ieteicams iekļaut filmas cenā;

·         vēlme lejupielādēt programmatūru vai CD var bloķēt tīkla pieslēgumu sakarā ar nelielo joslas platumu, kurš paredzēts parastā abonementa ietvaros. PPS varētu piedāvāt paātrināšanas komandu (piemēram, aizpildot formulāru PPS web lapā) īslaicīgai joslas platuma palielināšanai;

·         pamatabonements varētu paredzēt lietotājam lejupielādēt noteiktu datu apjomu, pēc kura sasniegšanas joslas platums tiek būtiski samazināts. Bet lietotājam pastāv iespēja pasūtīt papildu datu apjomu parastajā joslas platumā.

Gandarījums – atlikts vai tūlītējs

Audio un video straumēšana piedāvā visaugstāko interaktivitātes līmeni, bet ir prasīgāka pret tīklu nekā vienkārša lejupielāde. Ja tīkls saturu nevarēs piegādāt, lietotājs izjutīs satura kropļojumus, turpretī neliela platjoslas tīkla rīstīšanās tikai paildzinās lejupielādi, bet nesabojās video vai mūzikas saturu. Lietotājs to varēs atskaņot jebkurā laikā. Satura autortiesības aizsargā, lietojot DRM sistēmas. Tās ir nozīmīgākas lejupielādētam nekā straumētam saturam, jo lejupielādētā satura formāts lietotājam ir pieejamāks.

Lejupielādēšanā nozīmi gūst jauna dimensija. Atlikta gandarījuma gadījums, kad klientam pēc lejupielādes jāgaida, pirms baudīt izvēlēto, vairāk piemērots ierobežota apjoma saturam (dziesmas, videoklipi).

Modelī, kur gandarījums ir tūlītējs, saturu ielādē (push) atmiņas iekārtā (videomagnetofonā, mājas videoserverī vai vairākiem lietotājiem tuvā tīkla iekārtā) pēc iespējas mazākās tīkla noslodzes periodā. Tikko tas noticis, lietotājam paziņo, ka saturs ir tūlītēji pieejams no attiecīgās atmiņas iekārtas. Šāda metode ir piemērotāka jaunam un populāram saturam, kurā (statistiski) ieinteresēti daudz lietotāju, jo ļauj izvairīties no nevajadzīgas datu uzglabāšanas iekārtu iepriekšnoslodzes. Lietotājiem var norādīt, kāda veida satura iepriekšielādei tie dod priekšroku.

 

Ietekme uz vērtēšanu, apmaksu un tarifikāciju

Apmaksas un tarifikācijas sistēmām jāatbilst iepriekš aprakstīto mehānismu nopietnajām vērtēšanas prasībām. Ikvienu priekšapmaksas sistēmas elementu nepieciešams pārbaudīt, vai pietiek kredīta pakalpojuma apmaksai. Tas tādēļ, ka maksai jābūt iepriekš aprēķinātai – nepieciešama reāllaika vērtēšana un tarificēšana. To prasa arī lietošanas kontrole un visu pieprasījumu fiksēšana, lai zinātu, kad lietotāja tiesības beigušās. Sistēmas platformai jātiek galā arī ar konverģento maksājumu metodēm ne vien tad, ja priekšapmaksa un pēcapmaksa apvienota vienā kontā, bet arī citiem maksājumu veidiem (kredītkartes, pieslēgšanās banku kontiem utt.). Bonusu un pakalpojumu pakešu shēmas ir atkarīgas no vērtēšanas sistēmām, kuras balstās un daudziem parametriem (klienta abonements un profils, satura tips, datums, laiks, lietošanas apjoms).

Pakalpojumu uz pieprasījuma nodrošināšanai būtiski ir interfeisi ar citām sistēmām: sadarbība ar tīkla infrastruktūru pakalpojumu līmeņa kontrolei (paātrināšanas komanda), saites ar serveriem, lai noteiktu, kuram saturam nepieciešams papildu joslas platums, un piekļuve lietotāja profilam, lai zinātu, kad piedāvāt paātrināšanas funkciju.

Biznesa modeļos, kuri balstās uz daudzu faktoru noteiktu tarifikāciju, pat mazas izmaiņas dažu tarifu parametros var izrādīties būtiskas pakalpojuma rentabilitātei. Tādēļ iespaida noteikšanai vērtēšanas mašīnai jāpiedāvā iespēja simulēt dažādus režīmus.

Visbeidzot vērtēšanas un tarifikācijas infrastruktūrai jānodrošina paškontrole un paškonfigurācija, lai klienti varētu sekot patēriņam, mainīt tarifu plānus, pieteikties uz pakalpojumu paketēm un ietekmēt citus parametrus.

Alcatel maksājumu pakete (Payment Suite)

Paredzot milzīgo, ar jaunajiem pakalpojumiem saistīto pieprasījumu skaitu, visticamāk, ka pašreizējā PPS tarificēšanas infrastruktūra nespēs tos apstrādāt. Tādēļ Alcatel jauno biznesa modeļu atbalstam ir izstrādājis risinājumu Payment Suite.

Alcatel Payment Suite (1. zīm.) lietošanas sfēra ir ļoti plaša – tas apstrādā visas galvenās maksājumu metodes un atbalsta plašu finansiālo lietojumu spektru. Savienošana ar tarifikācijas sistēmām balstās uz standarta protokoliem. WEB interfeisi ļauj abonentiem tiešsaistes režīmā pašiem rīkoties ar saviem pakalpojumiem. Lietojumiem platjoslas izklaides pakalpojumu sfērā Alcatel Payment Suite parasti sastāv no šādiem moduļiem:

·         konverģento maksājumu kontu serveris: uzglabā maksājumu kontu datus un biznesa loģiku –priekšapmaksas, pēcmaksas vai jaukta tipa. Tas vada dažādus kontu tipus uz vienas platformas, PPS ļaujot diferencēt tos atbilstoši klientu vajadzībām;

·         reāllaika vērtēšanas mašīna: tā var aprēķināt pakalpojuma cenu, balstoties uz dažādiem kritērijiem – lietotāja profils, satura tips, datums un laiks, lietotāja patēriņa vēsture. Interaktivitātes nodrošināšanai aprēķinus veic reāllaikā. Pieejami simulācijas rīki dažādu režīmu pārbaudei;

·                     maksājumu vārteja: interfeiss ar finanšu iestādēm, lai pārbaudītu kredītkaršu maksājumus, banku pārskaitījumus, e-makus u. c., tādējādi papildinot iekšējos kontus. Iespējams lietot papildu maksājumu metodes e-komercijai, iekšējo priekšapmaksas kontu papildināšanai, e-tarifikācijai utt.;

·                     interfeisi uz dažādiem citiem komponentiem: tarifikācijas datu apstrādes, video uz pieprasījuma sistēmām, DRM moduļiem, pakalpojumu pieprasījumu brokersistēmām un e-komercijas apstrādes centriem. Alcatel Payment Suite atbalsta daudzus protokolus - HTTPS, SIP, J2EE (Java 2 Enterprise Edition) savienojamību, CORBA, TIBCO ActiveEnterprise™, un IBM MQSeries®;

Apvienojot visas šīs iespējas vienā platformā, Alcatel PaymentSuite samazina ekspluatācijas un kopējās uzturēšanas izmaksas.

Piedāvājot lietotāju prasībām piemērotus, labi definētus maksājumu un tarifikācijas modeļus PP sniedzēji ne vien notur savus abonentus, bet arī mudina tos patērēt vairāk, tādējādi palielinot vidējos ienākumus uz abonentu (ARPU). Alcatel Payment Suite ir pamatelements šādu tarifikācijas un maksājumu modeļu atbalstam.

Pēc Alcatel Telecommunications Review

materiāliem sagatavojis

Indulis BEIŠĀNS

 

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001