Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Trīs vienā: satura izplatīšanas sakaru pakalpojumu saplūšana Interneta pieslēgums, Digitālā televīzija, IP telefonija

   

Meklējot paliekošu biznesa modeli:

 

Domājot par fiksētās telefonijas pakalpojumu integrāciju un attīstību un ņemot vērā arvien jaunas tehnoloģiskās iespējas, laiku pa laikam notiek principiālas pārmaiņas biznesa modeļos. Balss sakari pēdējā desmitgadē ir kļuvuši par lētu unificētu pakalpojumu, un šobrīd jau arī interneta piekļuve vien šķiet par maz. Kamēr lielie fiksēto un mobilo sakaru teleoperatori mēģina piedāvāt no tīkla neatkarīgus universālus informācijas pakalpojumus, tikmēr mazāki operatori, bieži vien jaunpienācēji, daudz brīvāk darbojas ar dažādu pakalpojumu integrāciju klienta mājās.

Fiksēto telekomunikāciju tīklos iespējami tādi biznesa modeļi kā

·                     telekomunikāciju tīkla īpašnieks (Network owner) vai

·                      pilna pakalpojumu piegādātājs (Full service provider).

Protams, lielāku klientu lojalitāti un arī peļņu iespējams gūt, izmantojot pilna pakalpojumu piegādātāja modeli. Jautājums tikai – ko ietvert šo pakalpojumu klāstā, lai veiksmīgi atbildētu klienta vēlmēm?

 

Tātad - kādi pakalpojumi būtu virzītājspēks platjoslas interneta piekļuvē? Šādu jautājumu sev uzdod telekomunikāciju uzņēmumu vadītāji un stratēģiskie plānotāji visā Eiropā.

Ilgstoši tiek meklētas brīnumzālītes jeb ļoti populārs pakalpojums, kas angļu valodā visbiežāk apzīmēts ar nosaukumu Killer Application. Mobilajos sakaros, droši vien operatoriem pat īpaši to nevēloties, par vienīgo īsto Killer Application ir izveidojusies teksta īsziņa jeb SMS. Te nu gan jāpiezīmē, ka SMS aizņem tik niecīgus tīkla resursus un veido tik pieticīgu izprasto vērtību (Perceived Value) - klienta izpratnē, ka vienīgi pakalpojuma ārkārtīgā popularitāte spējusi radīt operatoros interesi par to.

Lai gan dažs labs mobilo sakaru operators ieņem vairāk par desmit procentiem no sava apgrozījuma tieši no īsziņām, tomēr tas ir margināli salīdzinājumā ar ieņēmumiem no balss sakariem. Meklējot ko jaunu, nu laiks pienācis multimediju īsziņām. Iespējas ir lielākas ne tikai klientiem, bet arī operatoriem un mobilo telefonu ražotājiem. Vieniem vairāk prieka par iespēju nosūtīt bildīti un ne tikai to, otriem tas palīdz lēnām tuvoties nākamās paaudzes telefonijas biznesa modelim, kurā balss pārraide ir tikai viens no daudzajiem lietojumiem sakaru kanālā.

Saprotot balss pārraides tehnisko niecīgumu sakaru kanāla aizņemšanā (šobrīd jau domājam Packet Switching, nevis Circuit Switching kategorijās), kļūst skaidrs, ka teleoperatoru biznesā Killer Application meklējumi ir ļoti būtiski. Pievēršoties fiksēto līniju operatoru biznesam, ļoti populārā pakalpojuma meklējumi ir vēl svarīgāki, jo klienta līnijas tīkla kapacitāte ir potenciāli daudzkārt lielāka salīdzinājumā ar mobilajos sakaros iegūstamo.

Fiksētajās komunikācijās bieži problēma veidojas ap pakalpojuma izprasto vērtību, respektīvi, klientu gatavība maksāt par saņemto pakalpojumu bieži ir zemāka salīdzinājumā ar mobilo sakaru pakalpojumiem. Ja ņem vērā, ka fiksētā pieslēguma pakalpojumu sarakstā balss telefonija joprojām ieņem galveno lomu un tikai dažus gadus attīstītajās valstīs un gadu Latvijā DSL tipa pastāvīgo interneta pieslēgumu jau var uzskatīt par populāru, kļūst skaidrs, ka būtiski ir paaugstināt pakalpojuma novērtējumu – tā izprasto vērtību - un arī palielināt klienta lojalitāti. Atbilde ir atrasta pakalpojumos un saturā, ko piegādāt klientam, izmantojot telekomunikāciju tīklu. Jautājums ir tikai - konkrēti kādu saturu vai pakalpojumu piedāvāt klientam?

Mēs piedzīvojam vēsturisku situāciju, kad informācijas pārraides iespēja un informācija pati var tehnoloģiski un biznesa ziņā tikt apvienota vienotā sistēmā, t. i., informācijas ražošana, pārdošana un nogāde koncentrējas viena uzņēmuma vai ciešas partnerības ietvaros. No operatora viedokļa skatoties, ja mums ir pārraides kanāls, būtu pilnīgi nepieciešams veicināt tā plašāku izmantošanu, piemēram, interneta pieslēgumam piedāvāt arī informāciju, kuru klients var saņemt, izmantojot šo pieslēgumu. Lai nekļūdītos izvēlē un piedāvātu klientiem pakalpojumus, kurus tie patiešām vēlas, ir jāveic rūpīga tirgus izpēte ne tikai konkrētajā valstī, bet bieži arī konkrētajā mērķauditorijā.

Informācijas un pārraides kanāla biznesu saplūšanas brīdī ir izteikts daudz spekulāciju ļoti populārā pakalpojuma sakarā, ka tas varētu būt, piemēram:

-            e-komercija,

-            video uz pieprasījumu,

-            interneta spēles,

-            …

Turpinot šos minējumus, aicinu paskatīties vēlreiz uz informācijas ražošanas un pārraides būtību kā tādu, jā, – arī televīzija un tās pārraide šādā kontekstā ir tikai viens tehnoloģisks atzars informācijas ražošanas un pārdošanas, kā arī piegādes kā viena no sakaru pakalpojuma paveidiem kontekstā.

 

Bieži izdarītais pieņēmums par video uz pieprasījuma popularitāti, kas sākotnēji bijis centrālais satura izplatīšanas koncepcijas stūrakmens Norvēģijas telekomunikāciju un komunālo pakalpojumu uzņēmuma LYSE biznesa modelī, izrādījies kļūdains, toties īstākais Killer Application ir elektroniskā TV programmas satura rādītājs, kas būtībā ir salīdzinoši vienkāršs interneta vai televīzijas portāla interfeiss. Šī saskarne ļauj apskatīt televīzijas programmas pārraides īsu videoklipu, pārraižu aprakstus u. c. derīgu informāciju. Tas, šķiet, ir pirmais solis televīzijas pārveidē par satura vadības un saskarsmes portāla sistēmu, kura būtu tehnoloģiski vienota ar spēļu portālu, izziņu portālu, dienas ziņu portālu, kino portālu – video uz pieprasījumu un pasūtījumu portālu – e-komercija.

 

LYSE pieredze nodrošināt tādus komunālos resursus kā ūdeni, gāzi vai elektrību ļāva tai no malas paskatīties uz iespējām savam komunālo pakalpojumu spektram pievienot platjoslas interneta piekļuvi ar interneta protokola balss zvanu iespējām un ciparu televīziju apvienojumā ar informācijas pakalpojumiem, kuru saskarne veidota uz universālā portāla bāzes.

 

Šobrīd arī mūsu valstī parādās trīs vienā risinājumu piedāvājumi, un šķiet, ka informācijas ražošanas un pārraides un datu pārraides biznesa sfēru tuvināšanās jau notiek. Tehnoloģiski šo risinājumu apvienošana ir šodienas jautājums.

 

IBM, izmantojot arī CISCO Systems un Taendberg Television tehnoloģijas, piedāvā trīs vienā risinājumu ieviešanu TV/teleoperatora vajadzībām, ietverot:

1)                 IP pamattīkla izveidi ar pakalpojuma kvalitātes funkciju;

2)                 IP piekļuves tīkla, balss telefonijas nodrošinājumu;

3)                 ciparu televīzijas risinājumu integrāciju ar iepriekšminētajiem.

 

Atsauksmes:

1.                                                                                          www.lyse.no

2.                                                                                          www.tandbergtv.com

3.                                                                                          www.ciscosystems.com

4.                                                                                          www.ibm.com/telecommunications

 

Guntars OTTO

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001