Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Alcatel m-komercijas risinājums

   

e-P irkumi izmantojot mobilo telefonu

 

M-komercija – kārtējais jaunvārds, vai tomēr kas vairāk par kaitinošu reklāmu?

M-komercijas jēdziens ir pretrunīgs. Vieniem tā nozīmē preču vai pakalpojumu iegādi, izmantojot mobilā telefona priekšapmaksas/pēcapmaksas kontu (taču to var izdarīt arī bez telefona palīdzības!). Citi uzskata, ka par m-komerciju saucams vienīgi darījums, kurā izmantota mobilā telefona un tīkla datu pārraides spēja. Alcatel piedāvā savu versiju.

Mūsdienu m-komercija

Realitāte. 2002. gadā starptautiskā tirgus (ARC group dati) vērtējums abu tipu m-komercijas tirgiem bija 2,3 miljardi eiro un 57 miljoni lietotāju. Aptuveni 90 procenti transakciju atbilst kādai no šīm trijām m-komercijas darījumu formām:

·         SMS papildpakalpojumi: sporta, laika un satiksmes ziņas (~0,50 ˆ), neskaitot nosūtītās īsziņas cenu;

·         saturs: kartes (~1 ˆ), zvanu toņu (~2 ˆ) un spēļu (~3-5 ˆ) lejupielāde;

·         priekšapmaksas kartes: kontu papildināšanas karšu iegādei (scratch cards) operatori piedāvā alternatīvu – saņemot abonenta atļauju caur SMS, konta uzlādei var debitēt abonenta bankas konta iepriekš definētu apakškontu, šādi ietaupot ap 20 procentu karšu ražošanas un izplatīšanas izdevumu.

E-komercijas un SMS izplatība ļauj cerēt, ka m-komercijas uzplaukums sāksies 2004.-2005. gadā. ARC Group prognozē, ka 2007. gadā būs ap 546 miljoni abonentu un m-komercijas patēriņš būs aptuveni 39,3 miljardi USD jeb 0,5 procenti no kopējā patēriņa. Satura lejupielāde -  apmēram trešdaļa no šī patēriņa. 2007. gadā Āzijas un Klusā okeāna valstīs, Eiropā, Ziemeļamerikā un pārējā pasaulē m-komercijas pakalpojumu lietotāju īpatsvars attiecīgi būs 55, 25, 15 un 5 procenti.

Mobilo operatoru loma

Mobilo operatoru tīkli nodrošina saikni starp m-komerciju un abonentiem. Operatoriem ir milzīga pieredze priekšapmaksas un pēcapmaksas, kā arī starpoperatoru norēķinu sistēmās un mērogojamības nodrošināšanā.

Patlaban operatori kopā ar partneriem strādā, lai ieviestu m-komercijai piemērotu norēķinu sistēmu. Tā rezultātā mobilie operatori ir ideāli piemēroti visu veidu pakalpojumu un satura piegādei pa pašreizējiem un nākotnes tīkliem.

M-komercija, mikro un makro maksājumi

Vienprātības par definīciju nav. Dažkārt ar mikro maksājumu saprot nelielas summas (<10 ˆ) elektronisku pārskaitīšanu, citkārt ar to saprot maksājumu, kurš mazāks par apgrozībā esošo vismazāko naudas vienību (piemēram,  ASV cents vai eiro cents). Šajā rakstā lietota pirmā definīcija. Makro maksājumi ir jebkura summa, kura pārsniedz mikro maksājumu.

Patlaban m-komercija sastāv gan no mikro (logo un zvanu toņi), gan makro maksājumiem (priekšapmaksas konta papildināšana). M-komercijai attīstoties, klientiem tiks piedāvāti jauni pakalpojumi abās grupās. Papildus jaunam ciparizētam saturam, kuru var vērot uz mobilā telefona, sagaidāmas plašas iespējas izmantot mobilo tālruni norēķiniem autostāvvietās, sīkpreču automātos, bistro, biļešu iegādei, izpriecu vietās u. c.

Nianses starp mikro un makro maksājumiem kļūst skaidrākas, ja ņem vērā maksājumu karšu lomu pasaulē. Pašreiz attālinātajos (interneta vai telefonisko) elektroniskajos maksājumos dominē kredīta un debeta kartes. Attīstoties mobilajam internetam, rodas iespēja karšu maksājumu un mobilo sakaru tehnoloģiju organiski apvienot.

Tomēr kredītkaršu norēķinu sistēmā katras transakcijas summai jāpārsniedz 10 ˆ, lai sistēmas uzturēšana būtu rentabla (kartes cena, termināla, datu pārraides, krāpšanas riska u. c. izmaksas). Viena strīda risināšanas izmaksas vien var sasniegt 40 eiro.

Lai gan debetkartes mazāku summu maksājumiem ir parocīgākas nekā kredītkartes, tomēr arī tās ir neērtas un nerentablas biežiem un sīkiem darījumiem.

Nav iespējams lietot mobilo debetkarti maksājumiem, pirms nav izveidoti skaidri sadarbības noteikumi starp bankām un mobilo sakaru operatoriem. Varbūt arī mobilajiem makro maksājumiem nākotnē atradīsies vieta, ja tiešos darījumos samaksa (nosacīti attālināta - caur mobilo telefonu) kļūs ērtāka un/vai rentablāka nekā samaksa ar debeta vai kredītkarti.

Tātad m-komerciju raksturo daudz transakciju par sīkām summām, kuru apmaksa notiek nekavējoties. Debetkartes un kredītkartes neatbilst šādām prasībām. No tehnoloģiskā un mārketinga viedokļa mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēju pozīcijas piemērotība ir gandrīz ideāla.

·         Priekšapmaksas konti: tirgotājiem nav autorizācijas riska, samaksu viņi saņem ļoti ātri. Operatora risks: pārāk ērti norēķini var noēst telefona pakalpojumu biznesu. Priekšapmaksas konts būs jāatjauno pārāk bieži, bet atjaunošanas karšu izplatīšanas izmaksas gulstas uz operatora pleciem.

·         Pēcapmaksas konti piedāvā līdzīgas priekšrocības, tikai tirgotājiem jārēķinās ar mazliet ilgāku apmaksas laiku. Operators riskē, ka abonents var nemaksāt rēķinus, atrunājoties, ka nav neko pircis.

Lai gan no tehniskā un klienta viedokļa šādai norēķinu sistēmai ir acīmredzamas priekšrocības, daudzās valstīs telekomunikāciju kompānijām liedz pārdot ar telekomunikācijām nesaistītas preces/pakalpojumus, ja tām nav likumīgs finanšu institūcijas statuss. Tātad m-komercijas panākumi būs atkarīgi no šādu tirgus spēlētāju veiksmīgas sadarbības: bankas, kredītkaršu kompānijas, mobilie operatori un tirgotāji/satura piegādātāji.

Nosacījumi m-komercijas veiksmei

Veiksmei nepieciešams daudz transakciju, ko var panākt, nodrošinot:

·         savietojamību: patērētājiem jānodrošina piekļuve plašam pakalpojumu klāstam no dažādiem piegādātājiem, nevis tikai no viena operatora, bankas vai veikalu ķēdes;

·         ienākumu modelī ietverot visas puses: savienojuma izmaksas nedrīkst būt šķērslis salīdzinājumā ar darījuma izmaksām. Ienākumu sadales modelim jābūt abpusēji izdevīgam;

·         gala lietotāja ieinteresētību: vai priekšapmaksas abonenti vēlēsies uzticēt naudu operatoram, cerot ērtāk norēķināties par precēm un pakalpojumiem? Vai viņi ir gatavi lietot telefonu kā maksājumu ierīci?

·         piemērotus maksājumu risinājumus: visnepieciešamākā ir reāllaika datu uzskaites un apmaksas sistēma, kura atbalsta segmentētu cenošanu (saturs, ilgums, daudzums) datu un ziņojumu pārraides pakalpojumiem. Sistēmai jāietver API saskarnes.

Maksājumu problēmas

Katrai jaunai maksājumu metodei jāpārvar daudz problēmu, sākot ar monētu maiņu līdz čeku grāmatiņām, kredītkartēm un tagad arī m-maksājumiem. Jaunai metodei jārisina aizvien tie paši uzdevumi:

·         drošība: m-komercijai jābūt pilnīgi drošai un vienlaikus - ērti lietojamai. Bieži vien svarīgāka ir patērētāja subjektīvā drošības izjūta. Ar tehniski augstu līmeni vien var nepietikt;

·         ātrums: maksājumam patērētajam laikam jābūt pieņemamam;

·         vienkāršība: lietotājs nedrīkst apmulst nevienā maksājuma procesa solī;

·         ērtība: lietotājiem un operatoriem var būt atšķirīgs viedoklis par to, kas ir ērts m-maksājums. Vienam - iespēja maksāt par jebko, no jebkuras vietas jebkurā laikā, citam – vienots rēķins par visiem pakalpojumiem. Par ērtību var saukt arī iespēju tieši vadīt savus kontus;

·         skaidrība: lietotājam pilnīgi jāapzinās savu transakciju izmaksas. Nekādu negaidītu papildmaksu!

·         konfidencialitāte: lietotāji bieži grib paturēt iespēju palikt anonīmi, izdarot attālinātos pirkumus.

Alcatel risinājums mikro maksājumiem

Alcatel komplekts maksājumiem par datu apstrādi (sk. 1. zīm.) mobilo sakaru operatoriem piedāvā vairākus biznesa modeļus. Pirmais balstās uz maksu par savienojuma ilgumu vai pārraidīto datu daudzumu. Tomēr ir lietas, kuras lietotājs uztver kā nesaistītas ar pārraidīto datu daudzumu (MMS, logo, zvanu toņi, videoklipi). Tāpēc Alcatel piedāvātajā mikro maksājumu modelī paredzētas divas iespējas:

·         kioska modelis: pārdevējs tarifikācijas procedūrā nav tieši iesaistīts;

·         m-komercijas vārteja: pirkuma veikšanas brīdī ļauj pārdevējam tieši pieslēgties operatora tarifikācijas un uzskaites sistēmai.

Kiosks

Maksas procedūra lietotājam ir transparenta, jo nevajag ievadīt ne pieteikumu, ne paroli. Alcatel maksājumu sistēmas ērtība ir impulsīvu pirkumu stimulators.

Katras aplikācijas vērtības noteikšanas principus definē tās piegādātājs. Operators atbild par uzskaiti, rēķinu izsniegšanu un norēķiniem. Tarifikācijas proxy modulis filtrē pieprasījumus piekļuvei pie aplikācijas satura un iedarbina maksājumu ķēdi, tikko parādās specifisks pieprasījums – lejupielādēt URL (Universal Resource Locator). Alcatel vērtēšanas modulis (rating engine) veic tarifikācijas aprēķinus attiecīgajam notikumam, pamatojoties uz piegādātāja noteikto politiku (satura tips un izmērs, nesēja tips, fiksētas likmes u. c.).

Risinājums ir sagatavots abu apmaksas veidu (pirms un pēc) konverģencei. Izvērtētā satura izsaukuma ieraksta dati (CDR) tiek ģenerēti un nodoti pēcapmaksas norēķinu sistēmai, lai varētu piesūtīt rēķinu.

M-komercijas vārteja

Šajā modelī satura piegādātājs ir tieši iesaistīts tarifikācijas procesā. No lietotāja pieprasa autorizāciju, paroles u. c. informāciju, bet no operatora -apmaksas un kredītinformāciju. Lai abonents tiešsaistē piekļūtu saturam (MP3 failiem, biļešu iegādei utt.), pieslēgšanās laikā vārteja pārbauda, vai iespējams veikt transakciju. Priekšapmaksas gadījumā abonents var veikt transakcijas, līdz konts ir tukšs. Pēcapmaksas gadījumā to skaits ir lietotāja ierobežots. Pēc limita sasniegšanas savienojuma atskaite tiek nosūtīta tarifikācijas sistēmai.

 

M-komercijai tuvākajos gados lemts piedzīvot īstu sprādzienu. Veiksmi nodrošinās nopietna attieksme un galveno dalībnieku sadarbība. Mērķis – nodrošināt lietotājus ar vienkāršām, ērtām un drošām norēķinu metodēm preču un pakalpojumu iegādei.

Mobilo pakalpojumu sniedzējiem ir galvenā loma m-komercijas pievienotās vērtības ķēdē. Reāllaika maksājumu sistēmu līderis Alcatel attīsta risinājumus, kas atbilst m-komercijas vajadzībām gan tehniski, gan tiesiski.

 

Pēc Alcatel Telecommunications Review

materiāliem sagatavojis

Indulis BEIŠĀNS

 

 

 

Alcatel Baltics NSD birojs

Stārķu ielā 9,

Rīgā, LV-1084

Tālr. 7085200

Fakss 7085205

e-pasts: info@alcatel.lv

 

 

Saīsinājumi  

API Application Programming Interface

CAP Capabilities Application Part

CDR Call Data Record

FTP File Transfer Protocol

GGSN Gateway GPRS Support Node

GPRS General Packet Radio Service

HTTPS HyperText Transfer Protocol (Secured)

MMS Multimedia Messaging Service

MSC Mobile Switching Center

RADIUS Remote Authentication Dial-in User Service

RFID Radio Frequency IDentification

SGSN Serving GPRS Support Node

SMS Short Message Service

SMS-C Short Message Service Center

USSD Unstructured Supplementary Service Data

WAP Wireless Application Protocol

WLAN Wireless Local Area Network

 

 

 

 

Ieskats drošības vadības jautājumos

 

Atbilstošai m-komercijas drošuma vadībai jānem vērā vairāki pretrunīgi momenti.

Lietotāja konfidencialitāti jāgarantē ar kriptēšanas palīdzību. Autentifikācijai, paliekot anonīmai tai pat laikā jāizslēdz iespēja kādam noliegt savu atbildību. Digitālajam parakstam jānodrošina pieprasījuma integritāte, lai nebūtu iespējams veikt izmaiņas pēc pirkuma brīža ierobežojot operatora un ražotāja finansiālos riskus (apgalvojums – “es nemaz to nepirku”). Protams, visus šos pasākumus jāievieš aiz vienkārša, ērta un ātra interfeisa!

 

 
 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001