Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

MicroLink Baltijas elipse - drošs un jaudīgs e-tilts

   

Baltijas e-gredzens - Drošs un jaudīgs e-tilts

 

MicroLink pēdējos mēnešos klientiem nodevis apjomīgus TIK projektus – vispirms uzzinājām par METRO, tagad darbu sācis e-Baltijas tīkls. Optiskā kabeļa trase, kuras veidolu nosacīti varētu saukt par elipsi, palīdzēs Baltijas valstīm integrēties gan savstarpēji, gan arī iekļauties Eiropas biznesa struktūrās. Par to, cik drošs un jaudīgs ir šis elektroniskais tilts, stāsta MicroLink Latvia IT konsultants Rihards Kaļetovs.

 

No prototipa līdz realizācijai

Vēsturiski šai idejai pamatā ir bijusi MicroLink veidojošo sastāvdaļu apvienošanās visās trijās valstīs, kas radīja nepieciešamību izveidot tīklu, lai nodrošinātu komunikāciju savos birojos. Tīkla veidošanai kā sadarbības partneris tika aicināts uzņēmums VAS Latvenergo, kam bija sava optisko kabeļu infrastruktūra Baltijā (Latvijā tai līdzīga struktūra ir vēl vienīgi Lattelekom) un kas deva iespēju īrēt optiskos kabeļus. Tā samērā īsā laikā, izmantojot modernāko aparatūru un atbilstošās tehnoloģijas, 2000.gadā tika radīts pašreizējā tīkla prototips, kas TK jomā MikroLink deva neatkarību, stabilitāti un drošumu.

Jo aktīvāk ML strādāja ar projektiem Baltijas tirgū, jo aizvien vairāk kļuva acīmredzams, ka lielākajiem klientiem arī ir vajadzība nodrošināt komunikāciju starp savām filiālēm Baltijas valstīs. Tas mudināja šo tīkla izmantošanas iespēju izstrādāt kā produktu, ko piedāvāt klientiem. Uz sākotnējās bāzes, kas neizcēlās ar īpašu ātrumu (līdz 2 MB), tika turpināta labi aizsāktā sadarbība ar Latvenergo: tika izstrādāts ātrgaitas tīkla projekts, aptverot visu Baltiju. Tagad tas ir realizēts, un kopš februāra ML praktiski neierobežotam klientu skaitam piedāvā izmantot šo tīklu.

 

Tehniskā uzbūve

Tehnoloģiski tīkls ir ļoti mūsdienīgs – sakaru medijam optiskās šķiedras potenciāls ir praktiski neizsmeļams. Tīkls strādā, izmantojot Latvenergo optisko kabeļu tīklu, taču e-Baltijas tīkla izveides ideja un ideoloģija, aparatūra un citas investīcijas ir vienīgi ML īpašums.

Arī tīkla apkalpošana, uzraudzība un serviss ir koncentrēts ML rokās.

Realizētais projekts piedāvā tīklu ar plašu iespēju diapazonu.

 

Tehnoloģija un tehnika

Tīklā izmantotas divas modernas tehnoloģijas:

·            ATM (Asynchronous Transfer Mode), kas ir jau plaši aprobēta, ļauj elastīgi izvēlēties balss pārraides ātrumu un to viegli mainīt (ja tas nepieciešams klientam). Turklāt ir nodrošināti daudzi papildu pakalpojumi – aktuālākais no tiem - starpsavienojumi (telefonu centrāļu savienošana, kas līdz šim ir bijis samērā dārgs Lattelekom pakalpojums). Jaunais tīkls šos savienojumus var nodrošināt kvalitatīvi un samērā lēti. ATM tehnoloģijas īstenošanai tiek izmantota firmas LUCENT aparatūra;

·         MPLS (Multiprotocol Label Switching) tehnoloģija, kas ir vienu līmeni augstāka un nodrošina datu pārraides pakalpojumus un lokālo tīklu savienošanu un citus klientam nepieciešamus pakalpojumus. MPLS tehnoloģiju nodrošina ar jauno, nesen pasaules praksē ieviesto CISCO maršrutētāju (rūteri), kurā ir iebūvēts MPLS jaunā standarta nodrošinājums.

Izmantojot vienā tīklā abas tehnoloģijas, klientam tiek piedāvāts pilns telekomunikāciju pakalpojumu spektrs – ne balss, ne datu pārraidē praktiski nav nekādu ierobežojumu. ML tīkls ir unikāls visā Baltijā (līdz šim katra tehnoloģija ir izmantota atsevišķos tīklos, pat ja tiem ir viens īpašnieks).

 

Drošums

 Tīkla veidoto noslēgto figūru nosacīti varam uztvert kā elipsi. Šāda konfigurācija ir ērta, lai bojājumu gadījumā jebkuram tīkla posmam varētu nodrošināt darbības dublēšanu pa elipses otru pusi. Automātiskā pārslēgšanās notiek milisekundēs, tādējādi klients vispār nejūt traucējumus. ML dienests, kas veic monitoringu, saņem informāciju un netraucēti var nodarboties ar bojājuma izpēti un novēršanu. Tīkla monitoringu un servisu katrā valstī nodrošina divās fiziski neatkarīgās vietās dublēta aparatūra.

Tīkls nodrošina ne vien datu plūsmas nepārtrauktību, bet arī datu neaizskaramību. Informācijas aizsargāšanai bieži izmanto datu kriptēšanu un šifrēšanu. Šajā tīklā klienti no šīm procedūrām ir atbrīvoti, jo katrs klients tīkla otrajā līmenī strādā savā kanālā un tādējādi ir droši izolēts gan no pārējo klientu datu plūsmām, gan tīklu uzlauzējiem. Tādējādi drošums ir absolūts, turklāt pats optiskais vads ir visgrūtāk pieejams nelegālām darbībām - datu plūsmas pārtveršanai u. tml.

 

Tehnoloģiskais nodrošinājums – jaunu projektu iniciators

Pašlaik tīkla ātrums ir 155 MB/s, un tas strādā ar milzīgu rezervi, jo vēl nesen ātrumi bija no 2 līdz 10 MB. Protams, šāds tehnoloģisks nodrošinājums klientiem rada pamatu, lai veidotu jaunus projektus, kam šīs jaudas ir nepieciešamas. Pašlaik tīkls integrē Baltijas valstu telekomunikācijas, taču jau tiek domāts par tā tālāko attīstību, jo integrācija Eiropas Savienībā ne vienam vien uzņēmējam ļaus veidot jaunus birojus dažādās Eiropas malās. Ar šo tīklu klientiem ir radusies iespēja nepieciešamības gadījumā izmantot divus tīklus, jo Lattelekom tīkls un Microlink e-Baltijas tīkls strādā paralēli un ir neatkarīgi.

Rezumējot tehnoloģiju apskatu, var secināt, ka tīkls atbilst visu pašlaik pazīstamo tehnoloģiju lietošanas vajadzībām. (Tāpēc arī ML var būt ļoti elastīgs, slēdzot līgumus ar klientiem.) Pavisam drīz šāds apliecinājums tiks saņemts ES līmeņa sertifikāta veidā.

 

Trīs biroju vietā - viens

Šī frāze ir kodolīgākā atbilde, lai pateiktu, ko ML tagad var sniegt klientam. Izmantojot tīklu, lielā priekšrocība ir tā, ka TIK lietotājs saglabā iespēju strādāt tāpat kā iepriekš – it kā viņš būtu uzņēmuma lokālajā tīklā. Biroji var kļūt virtuāli, jo fiziski viss var būt izvietots vienā valstī. Klienta ieguvumi ir ievērojami, jo viņam iespējams izmantot vienu serveri visu datu glabāšanai, kas samazina aparatūras izmaksas. Iespējams serveri dublēt, lai paaugstinātu glabājamo datu drošumu.

ML piedāvā šo serveru garantētu glabāšanu savā Datu centrā. Iespējama arī ML servera izmantošana (noma). Datu centra priekšrocība – kvalitatīvāka servera aprūpe (ieskaitot datu dublēšanu). Šo ML piedāvāto iespēju izmantošana ir izdevīga – turpmāk klienta uzņēmumā ar visu tīkla apkalpi tiks galā viens sistēmas administrators.

 

Katram ML klientam – īpaša pieeja

Tīkla klientu apkalpošanā tiek īstenots princips single point of contact - katram klientam ir viens kontakta tālrunis, pa kuru viņš risina pilnīgi visus jautājumus. Viņš regulāri var saņemt kanāla noslogojuma grafikus un kontrolēt tīkla darbību. Vajadzības gadījumā ML tīkla administrators var koriģēt kanāla parametrus. Tos iespējams pielāgot katra klienta darba vajadzībām. Piemēram, ja nepieciešams organizēt videokonferenci, tad klienta kanālā konkrētā laikposmā iespējams nodrošināt pārraides ātrumu, kas dod visaugstāko kvalitāti. Līdzās kvalitātei nāk otrs labums – videokonferenču izmaksas ievērojami samazināsies. ML klients nemaksā nedz par megabaitiem, nedz minūtēm. Viņš maksā nolīgto mēneša maksu par kanāla izmantošanu ar fiksētu ātrumu. Kanāla iznomātājs sniedz vēl citus pakalpojumus, piemēram, nodrošina prioritāti noteiktām datu plūsmām. Visbiežāk tie ir grāmatvedības dati, banku operācijas, kas klientam ir prioritāras.

 

Tīkla apguves pionieri

Pašlaik tīkla galvenie klienti ir bankas. Otra biznesa nozare, kam tīkls rada jaunas attīstības iespējas, ir interneta provaideri (piegādātāji jeb vairumtirgotāji), kuriem ir vajadzīgi neatkarīgi back up risinājumi. Līdz šim Latvijā tiešais savienojums ar ārzemju kanāliem ir Lattelekom un Telia Latvia, pārējie provaideri šos kanālus īrē. ML izveidotais e-Baltijas tīkls tagad ir trešais neatkarīgais provaiders, kas ārzemju kanāla pieslēgumu nodrošina caur Igauniju. Tas var dot drošību un kvalitāti tiem piegādātājiem, kas vēlas klientus pasargāt no interneta lietošanas traucējumiem.

Tā kā ML tīkls jau ir labi attīstīts un tam ir pietiekami daudz klientu, maksa par 1 MB e-Baltijas tīklā arī datu pārraides un interneta pakalpojumu vairumtirgotājiem varētu būt izdevīga.

 

 

 

Laura KALINKA

 

 SIA MicroLink Latvia

Dzirnavu ielā 91
Rīgā, LV-1011
Tālr. 7020000;
Fakss 7020009
microlink@microlink.lv

www.microlink.lv

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001