Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Kas notiek internetā?

   

Kas notiek Internetā

Beigu sākums vai sākuma beigas

 

2004. gads, tikko sācies, ir atnesis kārtējo lielāko datorvīrusu epidēmiju interneta vēsturē. Tomēr, izpētot to sīkāk, jāsecina, ka šis notikums ir kaut kas vairāk par parastu epidēmiju un, iespējams, iezīmē pagrieziena punktu interneta attīstībā.

 

Mydoom.a - arēji vienkāršs, parasts un, kā saka antivīrusu speciālistu žargonā, klikšķināmais datorvīruss, kura aktivizēšanai nepieciešama paša lietotāja līdzdalība. Tomēr tas ātri pārsniedza visu iepriekšējo datorvīrusu rekordus. Kur tad slēpjas Mydoom.a panākumu fenomens? Liela loma neapšaubāmi bija kārtējam sociālās inženierijas trikam un tam, ka datorvīrusa faili bija arhivēti populārajā ZIP formātā. Sociālā inženierija izpaudās infekciju nesošo vēstuļu noformējumā. Tās ļoti atgādināja atbildes no e-pasta sistēmām par dažādām nebūšanām ar nosūtīto korespondenci. Šāds gājiens var samulsināt pat ļoti pieredzējušu lietotāju. Tāpat sava loma bija arī tam, ka vēl nesen ZIP formāts plaši tika izmantots, lai cauri aizsargātām e-pasta sistēmām nosūtītu izpildāmos failus. Parasti šādas sistēmas bloķēja failus ar e-pasta vīrusiem raksturīgiem izpildāmo failu paplašinājumiem, tāpēc lietotājiem vajadzēja lietot arhivatorus, lai nepieciešamības gadījumā nosūtītu izpildāmos failus, piemēram, EXE vai COM. Līdz ar to e-pasta sistēmas tika pārsteigtas nesagatavotas. Šeit ne velti tiek lietots vārds pārsteigtas, un tālāk tiks paskaidrota tā īpašā nozīme Mydoom.a gadījumā. Tomēr tā ir tikai aisberga virsotne un ne ar ko īpašu neizceļ Mydoom.a veiksmīgo datorvīrusu garajā virknē.

Lai saprastu Mydoom.a fenomenu pilnībā un novērtētu tā nozīmi, apskatīsim notikumus vairākus mēnešus pirms Mydoom.a epidēmijas uzliesmojuma. Tikai tagad iespējams šos notikumus sasaistīt un izdarīt secinājumus. Saskaņā ar informāciju, ko apkopojuši antivīrusu kompānijas Kaspersky Lab datorvīrusu analītiķi, 2003. gada rudenī internetā tika izveidots ar Trojas programmām inficētu attālināti vadāmu datoru tīkls. Tālākie notikumi risinājās jau 2004. gada janvāra sākumā un izpaudās kā nesakarīga un bezmērķīga surogātpasta masveida izsūtīšana divu nedēļu garumā, izmantojot iepriekš minēto datoru tīklu. Jāpaskaidro, ka pēdējā laika tendence reklāmas un cita surogātpasta biznesā ir liela skaita zombētu datoru izmantošana.

Analizējot faktus, ir saprotams, ka nesakarīgais surogātpasts bija datortīkla izmēģināšana tāpat kā ieroča piešaušana. Un tagad iedomāsimies, kas notiek, ja reklāmas vēstuļu vietā jau piešautā ierocī tiek ielādēts Mydoom.a. Praktiski tas nozīmē, ka datorvīrusa epidēmija tiek ieslēgta tikpat vienkārši kā apgaismojums birojā, ar ko tiek panākts iepriekš minētais pārsteiguma efekts. Sākotnējā stadijā Mydoom.a epidēmiju uzturēja surogātpasta izsūtīšanas mehānisms, vēlāk tam piebiedrojās ar lietotāju palīdzību inficēti datori, kuru daudzums strauji auga. Rezultāts – lielākā datorvīrusa epidēmija interneta vēsturē. Līdz ar to Mydoom.a gadījumā jārunā nevis par vienkārši veiksmīgu e-pasta vīrusu, bet par rūpīgi sagatavotu un organizētu pasākumu, kurā izmantots vīrusu rakstītāju, hakeru un surogātpasta jaunāko tehnoloģiju sakausējums.

Kādam mērķim tad bija nepieciešams tik vērienīgs pasākums? Lai uz to mēģinātu atbildēt, apskatīsim sīkāk Mydoom.a datorvīrusu.

Pirmkārt, Mydoom.a nebija tieši destruktīvs, tas inficētajā sistēmā neiznīcināja informāciju.

Otrkārt, sevis izsūtīšanu pa e-pastu no inficētajiem datoriem tas veica ierobežotā laikā (līdz 12. februārim pēc inficēto sistēmu pulksteņiem).

Treškārt, tas uzstādīja inficētajā datorsistēmā attālinātas nesankcionētas vadības komponentu.

Ceturtkārt, veica uzbrukumu (DoS – denial of service) ierobežotā laikā plaši pazīstamas kompānijas interneta serverim (www.sco.com).

Mydoom.a īpašības runā pašas par sevi. Nu, protams, kādēļ gan izsist no ierindas datorsistēmu, ja tā ir pakļauta kontrolei un var tikt izmantota nākotnē. Tāpat nav jēgas bezgalīgi mēģināt likt vīrusam izplatīties no pakļautajām datorsistēmām, jo noteiktā laika periodā maksimāli iespējamais skaits inficēto ir panākts un turpmāka vīrusa izplatīšanās var tikai kaitēt augstajiem mērķiem, jo ļauj vieglāk atklāt pakļautās datorsistēmas. Pakļauto datorsistēmu armija ir demonstrējusi savu spēku visai pasaulei, izsitot no ierindas SCO Group mājaslapu. Tas viss liek domāt par rūpīgi pārdomātu scenāriju, kura izpildes rezultātā pagaidām nezināmu ļaundaru rokās ir nonākusi internacionāla kiberarmija, kura sevi ir parādījusi kā reālu spēku.

Zaudējumi no vīrusa Mydoom.a epidēmijas, kas pēc dažādiem vērtējumiem ir no dažiem līdz vairākiem desmitiem miljardu ASV dolāru, diemžēl ir tikai sekas kiberarmijas veidošanas procesa blaknēm. Tās izpaudās milzīgā e-pasta vēstuļu plūsmā, kuras rezultātā nopietni tika traucēts e-pasta serveru un to lietotāju darbs, kā arī daudzviet palēninātas interneta komunikācijas. Kā liecina e-pasta trafika analīze pasaulē, tad Mydoom.a e-pasta fāze ir praktiski beigusies (skat. 1. zīm.). To pašu Latvijas mērogā apstiprina lielākā bezmaksas e-pasta servisa sniedzēja Inbox.lv dati. Savukārt rosība ap inficētajiem datoriem 10 dienas pēc e-pasta fāzes beigām nebija norimusies, bet pat pieauga daudzas reizes salīdzinājumā ar epidēmijas pirmajām dienām (skat. 2. zīm.). Atliek tikai piebilst, ka ports 3127, kuru klausās Mydoom.a attālinātās vadības komponents, gaidot pavēles no saimniekiem, februārī bija populārākais uzbrukumu objekts saskaņā ar Dshield.org datiem.

Kas sekos tālāk? Situācijas attīstības perspektīvas nenoliedzami ir draudīgas un prasīs atbilstošu reakciju. Statistika rāda, ka pat Latvijā Mydoom.a inficēšanās gadījumiem pakļauto datoru skaits mērāms desmitos tūkstošu. Jebkurš speciālists datoru drošībā pateiks, ka pietiek ar mazāku daudzumu uzbrucēju, lai bloķētu lielu interneta resursu funkcionēšanu, bet liels skaits ļaundariem dod iespējas efektīvi slēpt pēdas. Ja apskatām situāciju pasaules mērogā, tad nezināmu personu kontrolē atrodas milzums attālināti vadāmu visā pasaulē izkliedētu datoru, ar kuriem var veikt jebkuras darbības, sākot no informācijas zādzības līdz koordinētiem uzbrukumiem vai masveida surogātpasta izsūtīšanai. Šeit var izdomāt daudzus scenārijus. Jau ir zināmi tiešsaistes spēļu biznesa pārstāvju šantāžas gadījumi ar nolūku dalīties peļņā. Pasaulē ir milzums tiešsaistes veikalu, banku un citu servisu, kuru darbība vismaz daļēji bāzējas uz internetu, un tie visi ir pakļauti riskam vairāk nekā jebkad iepriekš. Protams, ka Mydoom.a inficēto un ļaundaru kontrolē nonākušo datoru skaits samazināsies un interneta sabiedrībai vajadzēs sastapties ar jauniem draudiem.

 

Tagad bez īpaša pārspīlējuma var teikt, ka no parasta datorhuligānisma gadījumiem internets ir izaudzis līdz organizētai kibernoziedzībai. Tā kā jau ilgāku laiku speciālisti runā par interneta un izmantojamās programmatūras principiālām nepilnībām, tad Mydoom.a epidēmija ar tās vērienīgumu un tehnoloģiskajām novitātēm šādā kontekstā šķiet diezgan likumsakarīga un neapšaubāmi stimulēs darbus nepilnību novēršanā.

Valdis ŠĶESTERS

Kaspersky Lab pārstāvis

SIA Datoru drošības tehnoloģijas mārketinga direktors

 

Resursi internetā:

www.antivirus.lv

www.viruslist.com

www.messagelabs.com

www.dshield.org

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001