Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Pirms 100 gadiem

   

SENIE FAKTI 2003-4

 

1903. gada 1. decembrī sāka darboties Ventspils (Vindavas) telefona centrāle. Tā piederēja privātai organizācijai – Ventspils sabiedriskajai pārvaldei. Līgums ar Pasta un telegrāfa virsvaldi par centrāles ekspluatāciju noslēgts 22. decembrī. Centrāle atradās Rātes namā. Ziņas par komutatora konstrukciju nav atrastas. 1912. gadā centrālei bija pieslēgti 412 telefona aparāti (no tiem 362 galvenie, 50 – papildaparāti). Līnijas bija divvadu. Abonementa maksa dzīvokļu sektoram - 25 rubļi, iestādēm – 45 rubļi, bankām, biržām, restorāniem un viesnīcām – 75 rubļi gadā. Pirmā pasaules kara laikā (1915. gada 1. jūlijā) komutatoru demontēja un aizveda uz Krieviju. Telefona centrāli un sakarus ar Liepāju, Tukumu un Sloku atjaunoja 1919. gadā.

1930.–31. gadā Ventspils telefona centrāli rekonstruēja – samontēja Rīgas telefona centrālē demontētos Ericsson firmas komutatorus. Vienam komutatoram varēja pieslēgt 480 abonentu līniju. To apkalpoja trīs telefonistes. Centrāles inženieri izvirzīja priekšlikumu automātiskās centrāles būvdarbiem. Tika izstrādāti divi projekti. Vienu no tiem 1931. gadā izstrādāja inženieris, otru 1936. gadā – Latvijas Universitātes absolvents Jānis Kleins-Krauja. Šis projekts paredzēja arī telefona centrāles ēkas celtniecību un starptautisko sakaru līnijas būvdarbus līdz Sāmsalai. Līdzekļu trūkums un 1940. gada notikumi nedeva iespēju J. Kleina projektu realizēt.

Ventspils bija viena no nedaudzajām Latvijas pilsētām, kurā Otrā pasaules kara laikā telefona centrāli nenopostīja. Rīgā demontētie komutatori Ventspilī darbojās līdz 1958. gadam (viens komutators Pārventā – pat līdz 1972. gadam), kad to vietā uzstādīja Rīgā demontēto 1600 numuru, VEF ražoto sistēmu VEF-40 (to 1942. gadā samontēja Jelgavā, 1944. gadā pārveda uz Rīgu, un tā darbojās Rīgā, K. Barona ielā 69, līdz 1954. gadam). Pēc vairāk nekā 20 gadiem realizējās viena no inženiera J. Kleina-Kraujas iecerēm.

Ventspilij ar automātiskajām centrālēm neveicās. VEF-40 sistēmas centrāle 1973. gada 17. novembrī ugunsgrēkā sadega. To atjaunoja tikai 1974. gada jūnijā, uzstādot VEF YATC-49 sistēmu.

Neveicās ar jaunā pasta ēkas celtniecību. To sāka celt 1972. gadā, plānoja pabeigt 1975. gadā, bet pabeidza tikai 1983. gadā. Komutācijas tehnika sešus gadus glabājās neapkurinātās telpās un bija galīgi sarūsējusi. Montāžas darbi un metāla daļu attīrīšana no rūsas ilga divus gadus, bet, pieslēdzot spriegumu iekārtai, daudzi releji izgāja no ierindas. To tinumi bija piesūkušies ar mitrumu un pārdega. Ik dienas apkalpojošais personāls mainīja 10–20 relejus.

Nākošā neveiksme bija 1993. gada 14. janvārī, kad spēcīga vētra centrāles ēkas vienā pusē izgāza visus 4 m platos logus. Centrāles telpā pludoja ūdens, peldēja tehniskā dokumentācija un auroja vējš. Iekārtu pārsedza ar brezentu. Cilvēki strādāja mēteļos, ar cimdiem rokā. Centrāle darbojās bez pārtraukuma. Ēkas atjaunošana ilga pusgadu.

Uz jautājums, kāpēc ventspilniekiem tā neveicās ar automātiskajām telefona centrālēm, atbildes nav, tomēr Ventspils telefona tīkls attīstījās. Pārventā 1972. gadā tika samontēta otrā automātiskā telefona centrāle. Pilsētā bija četras ATC. Automātiskās centrāles ieviesa rajona apdzīvotajās vietās. 1990. gadā Ventspils rajonā telefona aparātu blīvums bija 27 aparāti uz 100 iedzīvotājiem (Latvijā – 25).

1994. gadā no Ventspils uz Stokholmu ieguldīja optisko stikla šķiedras kabeli. Otrā inženiera J. Kleina-Kraujas iecere realizējās pēc 58 gadiem. 1995. gada 16. decembrī sāka Ventspils abonentu līniju pārslēgšanu uz ciparsignālu centrāli.

Ventspils telefona tīkla vēsturi ļoti rūpīgi ir pētījusi bijusī Ventspils telefona centrāles darbiniece Baiba Iļjina. Centrāles jubilejas dienā tiks izdota viņas grāmata Ventspils telefona tīklam 100 gadi.

 

Pirms 95 gadiem

1908. gada 6. oktobrī sāka darboties Bauskas telefona centrāle. Sīkākas ziņas par centrāli nav atrastas. Ir zināms, ka 1912. gadā centrālei bija pieslēgti 117 telefona aparāti, abonēšanas maksa 30 rubļi gadā.

 

Pirms 10 gadiem

1993. gada 2. decembrī Latvijas Ministru kabinets apstiprināja telekomunikāciju konkursa komisijas lēmumu atzīt par uzvarētāju 1993. gadā izsludinātajā konkursā britu un somu konsorciju TILTS Communication.

 

Pirms 5 gadiem

1998. gada oktobrī Mārupes, Bulduru, Kauguru, Slokas, Vaivaru, Ķemeru, Majoru, Dubultu un Mellužu telefona centrāles abonentu līnijas pārslēgtas uz ciparsignāla centrālēm.

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001