Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Eiropa interesējas par akadēmiskajiem datortīkliem Latvijā

   

Pievienošanās Eiropas Savienībai katram notiek savādāk - viens domā to darīt, pēc vairākiem gadiem, kad būs labi zināmi spēles noteikumi, cits jau ir sācis novērtēt savus spēkus un iespējas piedalīties ES darbos, bet akadēmiskais datortīkls LATNET jau se

 

Pievienošanās Eiropas Savienībai katram notiek citādāk - viens domā to darīt pēc vairākiem gadiem, kad būs labi zināmi spēles noteikumi, cits jau ir sācis novērtēt savus spēkus un iespējas piedalīties ES darbos, bet akadēmiskais datortīkls LATNET jau sen ir Eiropas sastāvā, lai gan ierobežotie līdzekļi ne vienmēr ļauj izmantot visas iespējas.

 

Latviju pārstāv LATNET

Akadēmiskajām organizācijām viens no svarīgākiem un efektīvākiem Eiropas apgūšanas veidiem ir darbība Eiropas līmeņa organizācijās. Datortīklu nozarē viena no svarīgākām organizācijām ir TERENA.

TERENA (Trans-European Research and Education Networking Association) ir Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo akadēmisko datortīklu asociācija. Latviju tajā kā nacionālais loceklis no 1995. gada pārstāv Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts ar datortīklu LATNET. Citas datortīklu organizācijas no tās pašas zemes šajā asociācijā var iestāties kā asociētie locekļi bez balsstiesībām.

Galvenais TERENA uzdevums ir attīstīt Eiropas informācijas un telekomunikāciju infrastruktūru pētniecības un izglītības mērķiem, kā arī atbalstīt šīs infrastruktūras attīstību, ko veic dalībvalstīs. Infrastruktūrai ir jābalstās uz atvērtiem standartiem, un tajā jāizmanto vismodernākā tehnoloģija.

 

Organizācijas darbības četri virzieni

§                     Eiropas akadēmisko tīklu jaunās iniciatīvas tiek atbalstītas, novērtētas un vadītas tā, lai visas Eiropas interneta sabiedrība iegūtu jaunas iespējas un pakalpojumus.

§                      Tehniskās attīstības koordinēšana, veidojot tehniskas darba grupas, lai nodrošinātu nacionālo akadēmisko tīklu tehnisko spēku izmantošanu visas Eiropas labā. Asociācija piedalās arī dažādu Eiropas līmeņa projektu organizācijā, realizācijā un arī izstrādā priekšlikumus šādiem projektiem Eiropas Komisijā, kā arī nodrošina sadarbību ar informācijas sabiedrības attīstības projektiem pasaules mērogā.

§                      Būtisku palīdzību Eiropas akadēmisko datortīklu tehniskajai attīstībai nodrošina arī regulāras TERENA tehniskās konferences un semināri, kas veltīti tehniskiem un organizatoriskiem jautājumiem.

§                     Par vienu no svarīgākiem darbības mērķiem asociācija uzskata dalībnieku kopīgo interešu aizstāvību, atbalstot tos valdību iestādēs, finansējošos fondos, rūpniecības un citās organizācijās. Tā sadarbojas ar Eiropas Komisiju, nacionālām valdībām un citām organizācijām. lai veicinātu akadēmisko tīklu infrastruktūras, pakalpojumu un lietojumu attīstību un finansēšanu. Sadarbības organizēšana neaprobežojas tikai ar Eiropu. Tiek veikts liels darbs, lai apvienotu visas pasaules akadēmisko tīklu darbību, nodrošinot Eiropas tīklu sadarbību ar Ziemeļamerikas, Dienvidamerikas un Āzijas tīkliem.

Pati asociācija kā partneris vai kā patstāvīgs izpildītājs arī piedalās projektos, kas ir svarīgi visai akadēmisko tīklu saimei. Piemēram, tā koordinē Eiropas Savienības projekta SERENATE izpildi, kurā tiek izpētīta Eiropas akadēmisko datortīklu attīstības stratēģija un izstrādātas rekomendācijas Eiropas Savienībai. Tā piedalās arī tīklu drošības problēmām veltītos projektos, nodarbojas ar videokonferenču organizācijas tehnoloģiju, piedalās GRID projektā, kas ir veltīts sadalītai datoru izmantošanai, to skaitā arī sadalītai aprēķinu veikšanai. Tā ir izstrādājusi, piemēram, tehniskās rekomendācijas interneta telefonijas izmantošanas realizācijai izglītības iestāžu tīklos.

 

TERENA iepazīst Latviju

Lai noskaidrotu jauno Eiropas Savienības dalībvalstu akadēmisko datortīklu tālākās attīstības iespējas un apzinātu digitālo plaisu starp vecajām un jaunajām dalībvalstīm, 16. un 17. oktobrī Rīgu apmeklēja TERENA galvenie eksperti Džons Daijers (John Dyer) un Valentino Kavalli (Valentino Cavalli). Viņi tikās ar dažādu Latvijas augstskolu akadēmisko datortīklu speciālistiem, iepazinās ar veikumu, pastāstīja par asociācijas darbu un nākotnes plāniem.

Tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministrijas, Satiksmes ministrijas, Latvijas Zinātnes padomes, Informācijas sabiedrības biroja pārstāvjiem deva TERENA speciālistiem ieskatu Latvijas oficiālo personu attieksmē gan pret datortīkliem vispār, gan pret to izmantošanu zinātnē un izglītībā. Nav šaubu, ka skaidrība par stāvokli Latvijā palīdzēs asociācijai tās darbā.

Jānis ĶIKUTS

Bruno MARTUZĀNS

 

 

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001