Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Ceļā uz nākamās paaudzes telefoniju: modeļi un risinājumi

   

IBM raksts žurnālam „Sakaru Pasaule”

 

Kas ir Nākamās paaudzes tīkls (NPT)?

Starptautiskais Inženierzinību konsorcijs (The International Engineering Consortium) Nākamās paaudzes tīklu definē kā vienotu publiskā telefona tīkla (PTT) publiskas piekļuves datu pakalpojumu tīklu (PDPT) vienota multipakalpojuma ietvaros.

Centralizēta, kapitāla intensīva slēgtas tehnoloģijas (patentēta) komutācijas infrastruktūra ir papildināta, lietojot sadalītu arhitektūru un komerciālu, standartizētu no plaukta (KomTeh) tehnoloģiju, kas pavirza tradicionālo centrālā biroja (CO) funkcionalitāti līdz tīkla perifērijai. Rezultāts ir sadalīts heterogēnais tīkls, kas ir virtualizēts, izmantojot attīstītu tīkla vadību, kura ietver jaunu, uz standartiem bāzētu tehnoloģiju un samazina izmaksas un palielina šābrīža komerciālo tīklu elastību, kas nepieciešama telekomunikāciju operatora uzņēmuma tīklu konverģencei.

Lai nodrošinātu organizētu un disciplinētu pieeju jaunu pakalpojumu ieviešanai un pakalpojumu attīstīšanai, nopietna uzmanība jāveltī modelim un arhitektūrai, kas veido pamatu risinājuma plānam, tā izstrādei un ieviešanai.

 

IBM pakalpjumu sniedzēja piegādes vides – (PSPV; Service Provider Delivery Environment - SPDE) un operatora klases atvērtā arhitektūra (Carrier Grade Open Framework - CGOF) ir divi karkasi, kas veidojušies neatkarīgi, un katrs paredzēts atšķirīgām mērķauditorijām, dažādām klientu vajadzībām un risinājumiem.

 

Pakalpjumu sniedzēja piegādes vide (PSPV) risina pakalpojumu sniedzēja vajadzību pēc biznesa procesu transformācijas sakarā ar Nākamās paaudzes tīkla ieviešanu. Pakalpojuma piegādātāji var izvēlēties ieviest un integrēt PSPV daļas teleoperatora infrastruktūrā.

PSPV sastāv no šādiem domēniem:

• iekārtu domēns;

• lietotāju pakalpojumu domēns;

• piegādes tīkla domēns;

• pakalpojumu brokera domēns;

• pakalpojumu vadības domēns;

• finanšu pakalpojumu domēns.

 

Operatora klases atvērtā arhitektūra (OKAA) risina nepieciešamību pēc operatora klases serveru platformām, lai piegādātu tīkla pakalpojumus Nākamās paaudzes tīklā. OKAA sniedz iespēju pakalpojumu nodrošinātājiem ieviest NPT pakalpojumus ātrāk un ar zemākām izmaksām, tomēr nodrošinot tradicionālo operatora klases servisa kvalitāti un pieejamību. OKAA principi un detaļas radušies no pakalpojumu nodrošināšanas platformu prasībām, kuras definējuši tīkla aparatūras ražotāji un pakalpojumu sniedzēji Nākamās paaudzes tīklā.

 

OKAA iekļaujas PSPV piegādes tīkla domēnā un rūpējas par šādas funkcionalitātes nodrošinājumu:

• transportu starp iekārtu domēnu un pakalpojumu brokera domēnu;

• pakalpojumiem;

·         zvanu kontroli;

·         lietotāju statusu un atrašanās vietu (lokāciju);

·         lietotāja iekārtu iespējām;

·         datu pārraides sesiju kontroli.

 

Integrated Platform for Telco (IPT)

IBM, sniedzot risinājumus NPT nodrošinājumam operatora klases atvērtās arhitektūras ietvaros, ir radījis savu atvērto integrēto risinājumu platformu telekomunikācijām – IPT (Integrated Platform for Telecommunications). IPT atbilstība OKAA modelim atspoguļo atvērto standartu un komerciāli pieejamo tehnoloģiju iespējas. IPT ir radīti gan IBM, gan IBM partneru risinājumi atbilstoši NPT vajadzībām. To raksturīga iezīme ir barjeru izzušana starp fiksēto un bezvadu tīklu. IPT atbilstība atvērtiem standartiem ļauj savietot šos risinājumus ar citu ražotāju tehnoloģijām, kuras arī atbilst atvērtiem standartiem.

IPT risinājumi sākotnēji adresē trīs telekomunikāciju tīkla platformu tipus:

lietojumu serverus;

mediju serverus;

piekļuves vārtejas.

Katra IPT bāzes un paplašinātā platforma satur programmatūras standarta atveidu (image), kas satur atlasītas IBM un trešo pušu programmatūras sastāvdaļas, kuras klienti un biznesa partneri var pasūtīt un apkalpot kā atsevišķas pasūtāmas vienības ar mērķi tās integrēt Nākamās paaudzes tīkla pakalpojumu infrastruktūrā.

 

Iekārtu līmeņa tehnoloģijas starp IT un telekomunikācijām

Risinājumu spektrs Nākamās paaudzes tīklam ir plašs, jo ietver dažādas tehnoloģijas to mijiedarbībā: komunikācijas tehnoloģijas un informācijas sistēmas ar ātru, drošu informācijas aprites iespēju datu pakalpojumiem, to skaitā balss sakariem. Būtiski, ka NPT izmaksu ziņā jābūt efektīvam. Tālāk piemēru veidā sniegti daži risinājumi, kurus var lietot NPT vai nodrošinot papildpakalpojumus.

IBM BladeCenter T: telekomunikācijām veidota blade serveru sistēma, kas satur līdz astoņiem serveriem un OSI layer 2-7 komutatoru. Serveru procesori ir iespējami gan cenas ekonomiskie Intel Xeon, gan jaudīgie 64 bitu IBM Power 4, kas darbojas ar īpaši stabilām operāciju sistēmām kā carrier-grade Linux no Red Hat un SuSe distribūcijām.

eServer BladeCenter T ļauj tīkla iekārtu ražotājiem un risinājumu nodrošinātājiem samazināt laiku un izmaksas, lai izveidotu un ieviestu Nākamās paaudzes tīkla lietojumus lielām serveru slodzēm kā trešās paaudzes (3G/UMTS/WCDMA) mobilo tīklu infrastruktūra, SoftSwitches – programmatūrcentrālēm balss nodrošināšanai interneta pakešu protokolā Voice Over IP (VoIP) un dažādām lietojumprogrammām, kas apkalpo satura pakalpojuma sniedzēja pievienotās vērtības tīkla pakalpojumus.

I B M e325 AMD OPTERON 32/64 bitu procesora serveris

2003. gada augustā IBM paziņoja, ka sāk ražot eServer 325, kurš ir izveidots, izmantojot AMD Optron procesoru un ir alternatīva Itanium sistēmām. Atšķirībā no Itanium Optron spēj tiešā režīmā darbināt gan 32, gan 64 bitu lietojumus. Saskaņā ar IDC 2003. gada augustā veikto pētījumu tā veiktspēja ievērojami pārsniedz Itanium sistēmu veiktspēju. IBM serveris eServer 325 ir divu procesoru (SMP) iekārta, kas ietilpināta 1U statnē montējamā vienībā. Jāpiezīmē, ka šis serveris ir relatīvi zemas cenas izstrādājums, kas ideāli piemērots darbam datu centrā, tipiski ar OSI layer 7: tātad lietojumiem, kuri pieejami pakalpojumu sniedzēja tīklā.

Serveris ir testēts arī Latvijā un uzrādījis lielisku veiktspēju darbā ar Web aplikācijām, par operāciju sistēmu tika izmantota Linux RedHat distribūcijas 64 bitu versija.

eServer 325 būs pieejams kā nodes risinājumā eServer klasterī 1350. Klastera sistēmu konfigurāciju veic ražotājs, tādējādi sistēmai nodrošinot operatora klases stabilitāti.

Klasterim 1350 IBM nodrošina testēšanu un atbalstu katram komponentam: adapteriem, operāciju sistēmai, kompilatoriem un vadības programmatūrai. Šāds risinājums ļauj teleoperatoram standartizēt pakalpojumu piegādes vides elementu – lietojumprogrammatūras serveri.

 

Tehnoloģijas balss zvanu komutācijai IP tīklos

CIRPACK SuperNode B: tīrs nākamās paaudzes klases 4/5 komutators uzlabotas publiskas telefonijas pakalpojumam Nākamās paaudzes tīklos. Tā ir Cirpack operatora klases programmatūra un IBM Bladecenter T pakešserveru komplekss.

 

Cirpack SuperNode B ir platforma Nākamās paaudzes tīklam. Tā ir augsti modulāra, mērogojama augsta blīvuma platforma, kas ietver visus komponentus spēcīgā publiskā IP telefona komutatorā, kas izveidots kompaktā, uz standartiem bāzētā un viegli vadāmā iekārtā. IBM pieredzes izmantošana attīstītu IT sistēmu veidošanā lāva samazināt Cirpack risinājuma izmaksas, saglabājot NPT risinājuma īpašības operatora klases telefonijā.

Ar Cirpack SuperNode B, operatori var kombinēt SoftSwitch pakešserverus zvanu kontrolei un pakalpojumu sniegšanai, Media/Signaling vārtejas pakešserverus savienojošiem tīkliem un protokolu tulkošanai un vēl citus pakešserverus, kuri nodrošina trešo pušu lietojuma programmatūras (norēķinu sistēmas, pakalpojumu lietojumi, datubāzes u. c) darbību.

 

SoftSwitches ļauj nodrošināt to uzdevumus, kurus veic telekomunikāciju specializētas iekārtas kā balss zvanu centrāles. Teleoperātori, pakalpojumu sniedzēji un vietējās piekļuves operatori Pasaulē pariet uz SoftSwitch tehnoloģijas balss pakalpojumu nodrošināšanu. CIRPACK SuperNode-B trunking un vārtejas signalizācijas funkcijas uz IT pasauli.

Šis risinājums ir projektēts operatora klases arhitektūrai, kas atbilst visstingrākajiem drošības un darbības efektivitātes kritērijiem. Attīstīti pārvaldes rīki samazina darbības izmaksas. Līdz ar to instalācijas, ieviešanas un izmaiņu ieviešanas laiki var tikt būtiski samazināti. Šai sistēmai piemīt salīdzinoši ļoti lineāra paplašināmība, vērtējot tehniski un finansiāli. Prasības novietojuma telpām, pieslēguma jaudai, dzesēšanai var tikt ļoti samazinātas.

Lietojot Cirpack SoftSwitch tehnoloģijas un jauno publiskās telefonijas vārteju, kas īpaši radīta IBM BladeCenter arhitektūrai, operators var būvēt spēcīgus tranzīta (Class 4) un vietējās centrāles (Class 5) komutatorus, kas atbilst augstākajām drošuma, modularitātes, vadības viegluma un īpašuma izmaksu prasībām.

Cirpack HVS ir operatora klases SoftSwitch, kas vada sadalītas balss un vadības vārtejas, lai nodrošinātu Class 4 un Class 5 funkcijas jebkura tipa pamattīklā vai platjoslas piekļuves tīklā.

Fiziski Cirpack HVS risinājums veidots uz IBM xSeries klastera, kas nodrošina Cirpack SoftSwitching tehnoloģiju darbu. Šī iespējams ir pati jaudīgākā jaunās paaudzes tīkla platforma, kāda šobrīd pieejama. Tās iespējas ietilpst līdz vairākiem miljoniem zvanu mēģinājumu stundā (BHCA). Sistēma būvēta, lai tā atbilstu lielu teleoperatoru prasībām balss infrastruktūrai. Vienlaikus sistēma piedāvā lielisku mērogojamību, lai ietaupītu līdzekļus un pievienotu Power-on-Demand proporcionāli trafika pieaugumam tīklā.

Izmantojot vairāku Cirpack G16 mediju/signalizācijas vārteju savienošanu tīklā, Cirpack HVS SoftSwitch var aizstāt lielākās vēsturiskās tranzīta un vietējās TDM tehnoloģijas centrāles par mazu daļu to izmaksu, kas tikušas ieguldītas vecajā risinājumā, nodrošinot jebkurus telefonijas pakalpojumus (POTS, ISDN BRI/PRI, SIP, MGCP u. c.), lietojot jebkuru transporta tehnoloģiju (DSL, kabelis, bezvadu, E1, SDH, Ēternets u. c.).

 

Programmatūras risinājumi

IBM WebSphere Business Integration telekomunikācijām ir programmatūras risinājumi, kas palīdz paātrināt jaunu pakalpojumu ieviešanu un nodrošināt numuru portabilitāti. Ieviešot WebSphere Business Integration risinājumu un to atvērto standartu tehnoloģiju, teleoperatori var uzlabot darbības efektivitāti, automatizējot darba plūsmu, samazinot noteiktus procesus, samazinot darbības kļūdas un apsekojot un vadot pamatlīdzekļus. Visas minētās darbības palīdz uzlabot klientu aprūpi.

IBM Telecommunications data warehouse (TDW): telekomunikāciju datu noliktava ir spēcīgs analītisks rīks, kas palīdz tarifu plānu izstrādē to ietekmes novērtēšanā pret biznesa plānu, klientu lojalitātes un apkalpošanas programmu izstrādē, krāpniecības novēršanā, izmaksu samazināšanā un sūdzību apkalpošanā. Pakalpojumu sniedzēji būvē jaunus datu modeļus tādu uzdevumu risināšanai kā sarežģītu pakalpojumu izstrāde, izmaiņas tarifu modeļos, vajadzībā konsolidēt pakalpojumu portfeli. Pamatojoties atvērtos standartos elastīgā un mērogojamā infrastruktūrā, IBM TDW palīdz teleoperatoriem ieviest datu noliktavu risinājumu saskaņā ar pakāpenisku soli pa solim plānu.

 

Pelnošs pakalpojums = palielināts vidējais ieņēmums no lietotāja (ARPU) un samazinātas darbības izmaksas

 

Operatora tīkls – tendence izmaksu samazinājumam

Nākamās Paaudzes Tīkla iespējas ietver ne tikai pakalpojumu integrāciju un labāku tīkla resursu izmantošanu, bet arī daudzkārtīgu izmaksu samazinājumu investīcijās tīkla infrastruktūrā salīdzinoši ar otrās paaudzes tīklu. Daudzi telekomunikāciju tīkla operatori jaunās iespējas izmanto, veicot ieguldījumus 2,5G tīklā, tomēr patiesi ietaupījumi iespējami ar pāreju uz NPT.

Pievienotas vērtības pakalpojumi – operatora vērtības pieaugums un peļņas pieaugums.

Līdz ar Nākamās paaudzes tīklu arhitektūras standartizēšanos un aprakstīšanu tādos modeļos kā pakalpjumu sniedzēja piegādes vides arhitektūra uzņēmuma darbības modelim un operatora klases atvērtā arhitektūra telekomunikāciju tīkla arhitektūrai ieviešanu un industrijas standartizētu, modulāru risinājumu parādīšanos rodas iespēja jaunus pakalpojumus pievienot ļoti īsā laikā un ar daudz zemākām pakalpojuma palaišanas izmaksām. Tādējādi līdz ar on/off izmaksu samazināšanos reālāka kļūst arī pakalpojumu izmēģināšana tirgus apstākļos.

Guntars OTTO

 

 

IBM Latvija SIA,

Bauskas iela 58A,

LV-1004 Rīga

Tālr.: 7070300

Guntars.Otto@lv.ibm.com

http://www.ibm.com/lv

http://www.ibm.com/industries/telecom

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001