Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Elektroniskais grāmatu plaukts tavā datorā

   

Elektroniskais grāmatu plaukts tavā datorā

 

Vajadzība bibliotēkās organizēt informāciju šobrīd jau ir mērāma gadu tūkstošos. Aleksandrijas bibliotēkā (m. ē. sākums) tās ziedu laikos tika uzglabāti aptuveni 700 000 pergamenta ruļļu, kuri toreiz tika kārtoti pēc to tematikas. Vēl pirms dažiem desmitiem gadu vienīgais informācijas organizēšanas veids bibliotēkās bija kartīšu katalogi. Tagad šim mērķim tiek lietotas dažādas bibliotēku informācijas sistēmas, un viena no šīm sistēmām ir Latvijas Izglītības informatizācijas sistēmas (LIIS) projektā veidotā Bibliotēka.

 

Vēsture

1997. gadā Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija noslēdza līgumu ar Latvijas Universitāti par LIIS izveidi, un šajā pašā gadā sākās arī Bibliotēkas izstrāde. Jau nākamajā gadā Bibliotēka tika lietota 20 bibliotēkās. Starp pirmajiem Bibliotēkas lietotājiem ir:

·                     IZM Pedagogu izglītības un atbalsta centrs (PIAC);

·                     bibliotēka Pūce;

·                     Aizkraukles 2. vidusskolas Mediju centrs;

·                     Jelgavas skolu valdes Metodiski informatīvais centrs;

·                     Valmieras Pārgaujas ģimnāzija.

2003. gadā Bibliotēku lieto 338 bibliotēkās. Katras jaunas bibliotēkas pievienošanās Bibliotēkas lietotāju saimei ir nesusi sev līdzi dažādus vērtīgus padomus un ierosinājumus, kas palīdzējis sistēmai pastāvīgi attīstīties.

 

Par Bibliotēku

Sistēmas izstrādātājiem ir sešu gadu pieredze, un šo gadu laikā Bibliotēkas funkcionalitāte ir nepārtraukti augusi: kļūstot no relatīvi vienkāršas dokumentu krātuves par sistēmu, kas ļauj veikt visus bibliotekāra ikdienas pienākumus.

Sistēma nodrošina divas funkcionāli atšķirīgas darba vietas: bibliotekāram un lasītājam. Bibliotekāra darbs ar sistēmu notiek Lotus Notes vidē. Lasītāja funkcijas pieejamas gan no Lotus Notes vides, gan no interneta pārlūkprogrammas. Minimālās tehniskās prasības datoram, lai strādātu ar Bibliotēku, ir: Pentium II 266MHz, 128 MB RAM un 500 MB brīvas vietas uz cietā diska.

Ar sistēmas palīdzību ir iespējams veikt šādas bibliotekāra darba vietas funkcijas:

·                     norādīt ziņas ne tikai par grāmatām, bet arī par elektroniskajiem, nošu, periodiskajiem izdevumiem, analītiskajiem aprakstiem un citiem dokumenta tipiem;

·                     aizpildīt ziņas par izglītības iestādēm specifiskiem materiāliem: mācību grāmatām, darba burtnīcām un skolotāju grāmatām;

·                     veidot aprakstus, kas ir savietojami ar starptautisku bibliogrāfisko aprakstu standartu MARC 21;

·                     veidot autorības failus, norādot detalizētas ziņas par autoriem;

·                     iegūt aptuveni 20 dažādus pārskatus par bibliotēkas fondu un apmeklējumu;

·                     pievienot savam katalogam aprakstus no citu bibliotēku katalogiem, tādējādi samazinot datu ievades rutīnu;

·                     iegūt informāciju par lasītājiem no LIIS apakšsistēmām Personas un Audzēkņi;

·                     veikt lasītāju automatizētu apkalpošanu: pieņemt pasūtījumus, izsniegt un saņemt grāmatas.

Darbu ar Bibliotēku atvieglo sistēmā iekļautā svītru kodu tehnoloģija. Svītru kodi tiek piešķirti gan grāmatu eksemplāriem, gan lasītāju kartēm, līdz ar to lasītāju apkalpošanu var pilnībā automatizēt, izmantojot svītru kodu lasītāju.

Papildus Bibliotēkā ir iespējams veikt arī šādas lasītāja darba vietas funkcijas:

·                     meklēt informāciju pēc dažādiem kritērijiem gan savā katalogā, gan citu bibliotēku katalogos, kuru veidošanā izmantota ne tikai Bibliotēka, bet arī citas bibliotēku sistēmas (LiberMedia, ALEPH, Alise). Šāda veida meklēšanu nodrošina Z39.50 klienta programmatūras atbalsts;

·                     rezervēt un pasūtīt grāmatas.

 

Lietotāji

Bibliotēka pamatā ir orientēta uz skolu bibliotēkām, taču tā tiek izmantota arī citu tipu bibliotēkās.

Bibliotēkas tips

Skaits

% no visām šī tipa bibliotēkām

Skolu

313

26 %

Augstskolu

6

19 %

Publiskās

3

0,3 %

Citas

16

-

Kopā

338

15 %

Bibliotēkas lietotāju sadalījums pa tipiem

 

Īpaši strauji lietotāju skaits audzis pēdējos gados. Visvairāk Bibliotēkas lietotāju ir Rīgā, taču pa kādam lietotājam ir katrā rajonā. Ja vienā rajonā ir vairākas bibliotēkas, to katalogus ir izdevīgi apvienot vienā - kopējā katalogā. Izmantojot kopkatalogu, lasītājam ir iespēja vispirms uzzināt, kurās rajona bibliotēkās ir viņam nepieciešamā grāmata, un tikai tad apmeklēt konkrēto bibliotēku.

Kopkataloga veidošanas iespēja ir realizēta arī Bibliotēkā, un šāds kopkatalogs ir izveidots, piemēram, Rīgas rajonā, apvienojot 15 bibliotēku katalogus.

 

Nākotnes vīzijas

Bibliotēka sākotnēji tika izstrādāta skolu bibliotēkām, taču laika gaitā, sadarbojoties ar vairākiem sistēmas lietotājiem, sistēma ir pielāgota arī cita tipa krātuvēm. Īpaši daudz darba ir veltīts mūzikas bibliotēku specifikas atbalstīšanai: nošu, skaņu ierakstu un cita tipa materiālu aprakstīšanas iespējām. Viens no sistēmas izstrādātāju nākotnes uzdevumiem varētu būt muzeju, arhīvu un citu veidu bibliotēku prasībām atbilstošu aprakstu veidošanas iespēju ieviešana.

 

Kāpēc izvēlēties Bibliotēku?

·                     Sešu gadu pieredze bibliotēku sistēmas izstrādē.

·                     Izstrādāta laba, daudzfunkcionāla sistēma jebkura tipa bibliotēkai.

·                     Tiek piedāvāti divu līmeņu apmācības kursi - iesācējiem un padziļinātie.

·                     Tiek piedāvāta mutiska un praktiska palīdzība darbā ar sistēmu.

·                     Izglītības iestāžu bibliotēkām sistēma ir pieejama bez maksas.

·                     Pārējām iestādēm sistēma tiek piedāvāta par nelielu samaksu.

 

Kā iegūt Bibliotēku?

Sistēmu izmēģināšanai vai lietošanai var iegūt, vēršoties raksta beigās norādītajā adresē. Jums būs iespēja iegūt LIIS 6. laidiena kompaktdisku ar sistēmas instalāciju, kā arī padomus vai praktisku palīdzību tās uzstādīšanā. Izglītības iestādes sistēmas instalāciju var saņemt sava rajona skolu valdē vai LIIS reģionālajā centrā.

 

 

Kontakti

Papildu informācija par Bibliotēku ir iegūstama:

Latvijas Universitāte

Raiņa bulv. 19, 336. telpa

Tālr. 7034521, 7034474

E-pasts: mjankevica@liis.lv, azogla@liis.lv

 

 

Artūrs ŽOGLA

Mārīte JANKEVICA-BALODE

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001