Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Svarīgāko notikumu hronoloģija

   

SENIE NOTIKUMI 1 – 2003

 

Pirms 175 gadiem, 1878. gada 21. februārī, Ņūheivenā (ASV) iespiests pasaulē pirmais telefona abonentu saraksts. Tā uzbūves princips ir saglabājies līdz mūsdienām – vispirms valdības un valsts iestāžu tālruņu numuri, tad alfabēta secībā privāto klientu tālruņi. Nav izdevies noskaidrot pirmā Rīgas abonenta saraksta izdošanas gadu.

 

Pirms 165 gadiem, 1838. gada 24. janvārī, gleznotājs Samuels Morze un viņa palīgs Alfrēds Vails demonstrēja tā saukto Morzes ābeci, punktiņu un svītriņu kombinācijas burtu un ciparu pārraidei ar Morzes telegrāfa aparātu. Visbiežāk pārraidāmie burti tika pārraidīti ar vienu punktiņu vai svītriņu (vai to kombinācijām), bet retāk sastopamie - ar daudziem punktiņiem un svītriņām. Piemēram, burts e – viens punktiņš, burts a – punktiņš un svītriņa, burts z – svītriņa, svītriņa, punktiņš, punktiņš. Mūsdienās Morzes ābeci lieto radiotelegrāfā.

 

Pirms 125 gadiem, 1878. gada 25. janvārī, Ņūheivenā (Konektikutas štats ASV) nodota ekspluatācijā pirmā telefona centrāle pasaulē. Bija uzstādīti ungāra Tivadara Puškaša izgudrotie komutatori (tehniskajā literatūrā tiek saukti par Hilelanda komutatoriem), par kuriem ļoti atzinīgi izteicās T. Edisons. Viņš uzdāvāja Puškaša ģimenei savu portretu ar uzrakstu otrā pusē: Puškašs bija pirmais cilvēks pasaulē, kurš deva ideju izveidot telefona centrāli. Šis portrets glabājas Ungārijas Sakaru muzejā. Puškaša komutatoru uzlaboja inženieris Hilelands (nav izdevies noskaidrot viņa vārdu).

 

Pirms 125 gadiem, 1878. gadā, dzimis Agners Erlangs, dāņu zinātnieks, telefonijas resursu noslodzes teorijas pamatlicējs. 1919. gadā publicējis rakstu par varbūtības teorijas lietošanu starpcentrāļu sakaru līniju un darba vietu skaita noteikšanai komutatoros. Miris 1929. gada 3. februārī. Par godu zinātniekam telefonijas resursu noslodzes mērvienība viena aizņemtības stunda nosaukta viņa vārdā – Erlangs.

 

Pirms 75 gadiem, 1928. gada 1. februārī, sāka darboties automātiskā telefona centrāle 2000 abonentu līniju pieslēgšanai Rīgā, K. Barona ielā 69 (ATC-I). Tā bija pirmā liela tilpuma centrāle, kuru izgatavoja Pasta un telegrāfa departamenta Galvenās darbnīcas (1932. gadā pārdēvētas par VEF), nopērkot no vācu firmas Mix und Genest licenci. Turpmāk, līdz 1940. gadam, Latvijā visas automātiskās telefona centrāles izgatavoja un samontēja VEF speciālisti. ATC-I 1944. gada 12. oktobrī nodedzināja vācu armijas sapieri.

 

Pirms 75 gadiem, 1928. gada 21. martā, pasta sūtījumu apmaksai Latvijā sāka lietot pirmo franķēšanas (zīmogošanas) aparātu. Vācijā ražoto Francotip (tā radās termins franķēšana) ierīci uzstādīja Vispārējā apdrošināšanas biedrībā pret nelaimes gadījumiem. Aparāts ar sarkanu krāsu sūtījumam uzspieda samaksātās pasta nodevas summu. Blakus tai varēja uzspiest kalendāra zīmogu un īsu reklāmas tekstu. Apmaksas gradāciju skaits bija ierobežots – līdz piecām. 1939. gadā Latvijā bija 37 aparāti, no tiem 34 Francotip. Apmaksas gradācija nebija ierobežota – no 1 santīma līdz Ls 9,99 vai pat Ls 99,99. Ar elektrību darbināmie aparāti stundā varēja uzspiest 3000–4000 apmaksas nospiedumu.

 

Pirms 30 gadiem, 1973. gada 20. janvārī, Rīgā nodota ekspluatācijā Siemens firmas raţotâ kvazielektoniskâ centrâle ESK 3000 valdības sakariem. Firma garantēja centrāles darbību ar kopējo dīkstāvi ne lielāku par divām stundām 20 gados. Centrāle slēgta 2002. gada 2. janvārī.

 

Pirms 10 gadiem, 1993. gada 1. februārī, Latvija ieguva savu starptautisko tālsakaru kodu 371. Radās iespēja Latvijas telefona tīkla abonentiem piezvanīt caur Stokholmas starptautisko centrāli, apejot Maskavu (kods 7812). Daži Latvijas speciālisti kļūdaini uzskata, ka Latvija ieguva savu starptautisko kodu ar brīdi, kad Rīgā tika uzstādīts AXE sistēmas 1000 numuru iznesums no Stokholmas centrāles (1992. gada 9. septembris). Tā nav patiesība, šiem Rīgas abonentiem bija Zviedrijas kods un Stokholmas tīkla abonentu līniju numerācija.

 

Pirms 10 gadiem, 1993. gada 8. martā, sakarā ar izsludināto konkursu par telekomunikāciju tīkla modernizāciju Latvijā ieradās konsultantfirmas PA Consulting Group un Eurostrategies speciālisti, lai izpētītu ekonomisko situāciju un telekomunikāciju stāvokli. Latvijas Zinātniskās pētniecības institūtā, Vaļņu ielā 30, notika trīs dienu gara konsultantfirmu un Latvijas speciālistu sanāksme.

 

Jāzeps LOČMELIS

 

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001