Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Strukturizētās kabeļu sistēmas ved uz nākotni

   

Mājas būvēšanas sākas ar projekta izstrādi

 

Mājas būvēšana sākas ar projekta izstrādi. Lai uzbūvētu strukturizētu kabeļu sistēmu, darbs jāsāk jau būvniecības projekta stadijā.

 

Celtniecība bez plānošanas

Diemžēl tagad, tāpat kā pirms vairākiem gadiem, pat jaunā ēkā kabeļu sistēmas sāk plānot tad, kad celtniecība jau ir beigusies. Šajā gadījumā tīkla projektētājus gaida vairākas problēmas. Ja būvēšanas procesā netiek ņemtas vērā prasības, ko izvirza strukturizēto sistēmu standarti, tad, veidojot tīklu, tās jāpārkāpj.

Projektējot kabeļu infrastruktūru, ir jāanalizē vajadzības un jāplāno telpas, kā arī jānovērtē ārējie apstākļi. Pareiza kabeļu kanālu un atbalsta sistēmu plānošana uzlabo tīkla parametrus un novērš apstākļus, kas var izraisīt sistēmas bojājumus. Kabeļu infrastruktūra ir jāprojektē tā, lai jebkuru tehnoloģiju varētu pilnīgi nomainīt, neaizskarot citas tīklā izmantotās.

Pirms tīkla projektēšanas liela uzmanība jāpievērš telpu plānošanai, jo ievietojamais darba staciju daudzums ir atkarīgs no telpas laukuma.

Analizējot vajadzības, ir jānovērtē nepieciešamo telefonu, faksu, datoru un plānotu multimediju pielikumu pieslēgumu daudzums, turklāt vienmēr jāparedz rezerve paplašinājumam. Ir jāatceras, ka standarti ierobežo arī kabeļu garumu.

Ja nav ievērotas standartu prasības, uzbūvētajā ēkā ļoti grūti ievietot kabeļu infrastruktūru. Diemžēl Latvijai tas joprojām ir aktuāli.

 

Kļūsti profesionālāks!

Firma Teletekno piedāvā speciālus kursus tiem, kuri strādā ar strukturizētajām kabeļu sistēmām (SKS). Programmā iekļauts arī jaunā standarta EN 50173-1, kā arī EN 50174-1,2,3 standartu apskats: jauno standartu atšķirības salīdzinājumā ar iepriekšējiem, kā arī SKS tīklu struktūra un funkcionālie elementi, tīklu uzbūve un veidošana, komponentu izvēle, ekranētās un neekranētās sistēmas, EMC vai elektromagnētiskā savietojamība, savienojumu un kanālu parametri (link & channel), jaunās produktu kategorijas cat6 un cat7 un savienojumu klases E un F, optiskās šķiedras klases OM1, OM2, OM3 un OS1. Kursos paredzēts apskatīt arī SKS tehniskos noteikumus – projektu dokumentāciju, instalācijas darbu noteikumus, pārbaudes un darba izpildes dokumentāciju. Praktiskās nodarbības būs veltītas savienojumu veidošanai, cat6 klases E līniju testēšanai ar FLUKE DSP-4300 un NetViz tīklu dokumentācijas programmai.

Speciālie kursi tiek veltīti Krone sakaru tīklu tehnoloģijām: LSA PLUS kontaktu tehnoloģijas telekomunikāciju tīklos, Krone tehnoloģijas iekštelpu un ārtelpu instalācijas, pārsprieguma aizsardzības teorētiskie un praktiskie jautājumi. Praktiskajās nodarbībās notiek vadu un kabeļu optimālās instalācijas demonstrējumi, tiek doti ieteikumi sadales kārbu, krosu un pārsprieguma aizsardzības pareizai uzbūvei, ka arī pareizai zemējuma veidošanai, kabeļu plauktu montāžai, attālumu noteikšanai no elektrosadales kabeļiem saskaņā ar EN 50173-1 un EN 50174-1,2,3 standartiem.

Kursu beigās dalībniekiem izsniedz Teletekno OY sertifikātu.

 

Jauns Eiropas standarts

2002. gada novembrī tika pieņemts jaunais strukturizētās kabeļu sistēmas Eiropas standarts EN 50173-1. Tas atceļ agrāk publicētos standartus EN 50173:1995 un EN 50173:1995/A1:2000. EN 50173-1 ir līdzīgs, bet ne identisks standartam ISO/IEC 11801:2002. (Par EN 50173 rakstījām SP 1/2000 100. lpp.)

Jaunajā standartā ieviestas vairākas būtiskas izmaiņas. Hierarhiskā trīs līmeņu topoloģijas tīkla struktūra tiek papildināta ar centralizētu strukturizēto kabeļu sistēmu (1., 2. zīm). Apstiprināts jauns horizontālo savienojumu modelis ar krosējuma punktu (consolidation pount) (3., 4. zīm.). Ir apstiprinātas jaunas savienojumu klases vītā pāra kabeļiem E un F un tiem atbilstoša 6. un 7. komponentu kategorija. Ieviesta jauna optisko šķiedru kanālu klasifikācija un prasības to komponentiem (5. zīm.). Optisko kabeļu kanālu robežparametri tiek noteikti pēc formulām, nevis diskrētām vērtībām kā agrāk (6. zīm.). Praksē izmantojamais kanālu garums horizontālajiem un vertikālajiem savienojumiem ir atkarīgs no sistēmas modeļa. Ir pārskatītas prasības komponentiem, savienotājvadiem un krosa vadiem. Instalāciju īpatnības un administratīvā rakstura noteikumi tiek aizvietoti ar atsauksmēm uz attiecīgajiem EN standartiem. Ir papildināts tīkla aparatūras lietojuma un protokolu saraksts.

 

Krone PremisNET

Vēl pirms 10 gadiem grūti bija pat iedomāties, ka e-pasts, internets, intranets un multimediji pārpludinās visas pašreizējās sistēmas. Ko var zināt, kas tiks pieprasīts no tīkliem vēl pēc 10 gadiem? Tīklu projektētāji ir izvēles priekšā - kā atrisināt vairākas problēmas vienlaikus un sabalansēt katras sistēmas specifiskās vajadzības: biznesa informācijas tehnoloģiju vajadzības, tīkla paplašināšanas iespējas, paredzēt prasības, kas tiks izvirzītas nākotnē, ievērojot industriālos standartus. Viņi ir spiesti izvērtēt visus komunikāciju tīkla komponentus, ka arī kabeļu infrastruktūras vajadzības. Ja tas netiek izdarīts, tas var fundamentāli ietekmēt biznesu, un radušās problēmas būs grūtāk atrisināt.

PremisNET pakete strukturizētai kabeļu sistēmai ietver augstākās klases produktus un servisus. PremisNET ir risinājums, kurā ir apkopota vesela tehnoloģiju virkne, kas atbilst jebkuram tīkla elastības un drošības prasību līmenim. Sestās kategorijas risinājums pārnes tīklu uz jauno veiktspējas līmeni, piedāvājot divarpus reizes lielāku caurlaides joslu nekā standarta piektās kategorijas sistēma.

PremisNET pakete iekļauj visaugstākās klases produktus, sākot no savienošanas paneļiem un ligzdām līdz kabeļiem un aksesuāriem. Plašs ir ekranēto, neekranēto un optisko risinājumu piedāvājums lieliem un maziem tīkliem. Visa savienojumu aparatūra ir individuāli testēta, bet to posmu kvalitāte, kas nodrošina svarīgākos vājinājuma un atstarotā signāla parametrus ACR, NEXT, ELFEXT, pārsniedz starptautisko standartu izvirzītās prasības.

KRONE dod klientiem 20 gadu garantiju, ja PremisNET tīkla instalāciju veic speciāli apmācīts un sertificēts instalators. Sevišķi prasīgi klienti izmanto PremisNET ar TrueNET tehnoloģiju, lai nodrošinātu vismodernākās bezkļūdu datu pārraides kabeļu sistēmas izveidi. ASV šobrīd 80% no visiem PremisNET tīkliem ir tīkli ar TrueNET tehnoloģiju.

 

TrueNET C6T

TrueNet piedāvā risinājumu, kas spēj nodrošināt caurlaides joslas lielāku efektivitāti, pievēršot lielu uzmanību problēmas cēlonim. TrueNET nodrošina mazāku pārraides trakta kompleksās pretestības svārtību līmeni, kas ir saskaņots ar tīkla pasīvajiem komponentiem. Tā tiek anulētas kļūdas fiziskajā līmenī un nodrošināts tas, ka nav nepieciešama kļūdainās informācijas retranslācija, kas negatīvi ietekmē tīkla ražīgumu un rentabilitāti. Tādā veidā TrueNET spēj paplašināt sestās kategorijas potenciālās iespējas, ļaujot tīklam strādāt visoptimālākā līmenī. Kompleksās pretestības kontrole, kā arī augstākās klases tehnoloģijas tīkla integrācijā un testēšanā palīdz sasniegt ievērojamus rezultātus.

Kompleksās pretestības parametru uzlabošanai kabelī tiek izmantots firmas KRONE patentēts staru veida separators, kas uzlabo izolāciju starp vadu pāriem un samazina pārejas vājinājumu.

Visa sistēma ir salāgota tā, lai nodrošinātu optimālo veiktspēju un aizsardzību datu signālam, kad tas iet caur horizontāliem un vertikāliem kabeļu posmiem, savienojumiem un ligzdām.

Savienošanas kabelim ir unikālas īpašības: palielināta izturība pret deformāciju palīdz novērst vīto pāru deformāciju. Konstrukcija pieļauj kabeļa 25 mm lieces rādiusu.

TrueNET sestās kategorijas bāzes piedāvājums nodrošina informācijas tīkla maksimālu caurlaides spēju un drošību, kā arī efektīvu caurlaides joslas izmantošanu un ļauj ievērojami palielināt tīkla rentabilitāti.

 

Marina VĒVERE

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001