Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Atklāj jaunus apvāršņus kopā ar Telia MultiCom

   

SAKARU PASAULE

 

Telia MultiCom ir telekomunikāciju uzņēmums, kura galvenie darbības virzieni ir kabeļtelevīzijas un interneta pakalpojumu sniegšana. Uzņēmuma īpašnieki ir Skandināvijas lielākais telekomunikāciju koncerns Telia AB (TeliaSonera grupa). Latvijas tirgū Telia MultiCom strādā jau devīto gadu, un ir kļuvis par vienu no lielākajiem kabeļoperatoriem valstī ar plašāko kabeļtelevīzijas tīklu pārklājumu. Var droši teikt, ka Telia MultiCom preču zīme ir sinonīms augstai pakalpojumu kvalitātei un klientu apkalpošanas kultūrai. Ne velti uzņēmuma tirgus daļa Latvijā sasniegusi 22 procentus, un par tā sniegtajiem pakalpojumiem ar savu izvēli balsojuši vairāk nekā 75 000 klientu. 19. februārī Telia MultiCom saņēma publiskā fiksētā tīkla operatora individuālo licenci. Par Telia MultiCom vietu jaunajā tirgus situācijā un par pakalpojumiem SP stāsta mārketinga direktors Kaspars SPUNDE un tehniskais direktors Andris ŠAVALGINS.

 

Ko piedāvāsim klientiem

Telia MultiCom individuālās licences darbības teritorija ir visa Latvija. Tāpat kā līdz šim Telia MultiCom turpinās attīstīt kabeļtelevīzijas un kabeļinterneta pakalpojumus, bet, kā atzīst Andris Šavalgins, uzņēmuma ambīcijas ir pietiekami lielas arī datu pakalpojumu un nomāto līniju pakalpojumu sniegšanā. Balss telefoniju (ar izeju uz Lattelekom publisko tīklu) uzņēmums šobrīd nepiedāvā, lai gan tehniski tam ir gatavs. Kavēšanās iemesls: nav skaidri spēles noteikumi, starpsavienojumu līgumu nosacījumi, turpmākās attiecības ar Lattelekom.

Šobrīd arī bez balss telefonijas ir darba pilnas rokas. Šogad plānots vairākās lielākajās pilsētās nomainīt koaksikālos kabeļus pret optiskajiem. Optiskais kabeļu tīkls kļūst aizvien  daudzfunkcionālāks: saplūstot dažādām tehnoloģijām, tajā var sadzīvot vesela pakalpojumu ģimene – sākot no balss un datu pārraides līdz internetam, televīzijai, videonovērošanai un perspektīvā - arī digitālajai televīzijai.

Telia MultiCom plāno paplašināt kodēto programmu piedāvājumu, un to skaitā ir arī ekskluzīvas un dārgas, kas  pašizmaksas, tematiskās ievirzes, valodas specifikas dēļ nevar tikt iekļautas pašreizējā kabeļtelevīzijas programmu pakešu piedāvājumā. Šobrīd viens no Telia MultiCom jaunumiem ir SVT Europa – Zviedrijas TV kanāls orģinālvalodā.

 

Ģeogrāfija paplašinās

Telia MultiCom piedāvā pakalpojumus Rīgā, Rīgas rajonā un vēl astoņos rajonu centros – Rēzeknē, Talsos, Alūksnē, Balvos, Jēkabpilī, Madonā, Preiļos, Aizkrauklē, kā arī mazākās pilsētās un pagastu centros – kopumā vairāk nekā 25 apdzīvotās vietās visā Latvijā.

Telia MultiCom jau investējis 10 miljonus dolāru infrastruktūras izveidē, un ieguldījumi turpinās. Uzņēmums regulāri saņem pašvaldību un iedzīvotāju aicinājumus veidot kabeļtelevīzijas tīklu. Katrs gadījums tiek rūpīgi izvērtēts, jo jāņem vērā, ka bizness kļūst rentabls tikai pie noteikta pakalpojumu lietotāju (mājsaimniecību) skaita.

 

Telia MultiCom trīs vaļi

Telia MultiCom ir pārliecināts par savu pakalpojumu konkurētspēju Latvijas tirgū. - Nepārtraukti attīstām piedāvājuma saturu, ievērojot dažādu sociālo grupu intereses, strikti ievērojam lojalitātes stratēģiju attiecībā pret klientiem, nodrošinām profesionālu klientu apkalpošanas servisu – šie ir mūsu trīs vaļi, – stāsta Kaspars Spunde. – Telia MultiCom akcentē kvalitatīvu saturu, nevis kvantitāti. Mēs nepārdodam programmu skaitu, bet piedāvājam SATURU. Programmas tiek rūpīgi izvēlētas un komplektētas, vadoties pēc tirgus pieprasījuma un, protams, pēc iedzīvotāju maksātspējas noteiktā reģionā. Tas nozīmē, ka mūsu izstrādātais piedāvājums ir maksimāli atbilstošs dažādu interešu, ienākuma līmeņu un sociālo grupu prasībām. Ja uzņēmumam nav šāda precīzi mērķēta piedāvājuma katrai klientu grupai – agri vai vēlu tas izkrīt no aprites tirgus konkurences apstākļos.

Piemēram, šobrīd Rīgā optiskā tīkla pārklājuma zonā piedāvājam četras programmu paketes: Ētera plus programmu pakete (iekļautas visas Latvijas ētera programmas, kas papildinātas ar populārākajām Krievijas TV programmām), Ekonomiskā pakete (Ētera plus paketes programmas, kas papildinātas ar programmām krievu valodā), Pamata pakete (Ētera plus un Ekonomiskās paketes programmas, kas papildinātas ar populārākajām ārzemju satelītprogrammām), Paplašinātā programmu pakete (plašākais iespējamais programmu klāsts).

Konceptuāli programmu pakešu grupējums nemainās, izmaiņas skar atsevišķas programmas. Pēdējā laikā tas attiecas tieši uz Krievijas programmu piedāvājumu. Iemesli ir šajā valstī notiekošo ekonomisko procesu diktētas izmaiņas, vai pat politiskās kolīzijas, kā, piemēram, gadījumā ar TB6 Mockba.

Pozitīvās izmaiņas notiek, pateicoties mūsu prasīgajiem klientiem, kas sapratuši, ka saturs ir viens no būtiskākajiem kvalitātes rādītājiem, tādēļ, ievērojot pašreizējo un potenciālo abonentu vēlmes, papildinām un uzlabojam iepriekšējos programmu piedāvājumus.

Papildus kabeļtelevīzijas programmu paketēs ietilpstošajām programmām Rīgas kabeļtīklos darbojas moderna kodēšanas sistēma, kas ļauj abonentiem piedāvāt kodētās programmas. Sistēma atbalsta ne vien kodēto kanālu pastāvīgu pieeju dekoderu abonentiem, bet tās tehniskās iespējas ļauj nodrošināt arī sistēmas pay-per-view darbību, t.i., atsevišķu maksas kanālu skatīšanās, maksājot tikai par vienu noteiktu seansu, kas limitēts laikā.

Klientu interesi regulāri izvērtējam, pamatojoties uz uzņēmuma speciālistu tirgus pētījumiem, Telia MultiCom zvanu centra operatoru aptaujām, kas atspoguļo  pārdošanas rezultātu. Operatīva abonentu vēlmju apzināšana un analīze paātrina nepieciešamās piedāvājuma satura izmaiņas.

 

Kas ietekmē programmu paketes cenu

Kaspars Spunde:

- Mūsu satura koncepcija atkarīga ne vien no tirgus un klientu maksātspējas, bet arī no līgumiem ar programmdevējiem, kuri vienojas par konkrētās programmas atrašanās vietu programmu piedāvājumā, piemēram, Ekonomiskajā vai Paplašinātajā paketē. Tādējādi kabeļoperators pakalpojuma maksu aprēķina, ņemot vērā summu, kas jāmaksā programmdevējam par programmas licenci. Jo lielāks ir pieprasījums pēc konkrētas programmas (programmu paketes), jo cena kļūst izdevīgāka patērētājam, savukārt programmas, ko pieprasa nelielas mērķa grupas – dārgākas, jo ir ekskluzīvas. Viss iepriekš minētais, kā arī citas specifiskas patērētāja un produkta mijiedarbības nianses, nosaka pakalpojuma cenu.

Visas retranslētās programmas ir licencētas un, saskaņā ar Latvijas Republikas likumu Par autortiesībām un blakustiesībām, par to pārraidi programmu devējiem un programmās ietverto darbu autoriem, saskaņā ar AKKA/LAA noslēgto līgumu, tiek maksāta atlīdzība, turklāt, no 1. janvāra pakalpojumam tiek piemērota arī 9 procentu PVN likme. Tiesa, Telia MultiCom šobrīd cenu ir iesaldējis. Centīsimies noturēt iepriekšējo cenu pēc iespējas ilgāk, tomēr, ja vajadzēs paaugstināt abonēšanas maksu par pakalpojumu, tad tas notiks ļoti saudzīgi, ievērojot uzņēmuma mārketinga lojalitātes programmu, īpaši attiecībā uz mazo programmu pakešu abonentiem.

 

Kabeļinternets

Andris Šavalgins: - Telia MultiCom ir kabeļinterneta pionieris Latvijā. Rit jau trešais gads, kopš  esam pārgājuši uz fiksētu abonēšanas maksu par pakalpojumu. Tā ir viena no lielākajām priekšrocībām, turklāt salīdzinājumā ar citiem pastāvīgā pieslēguma veidiem mēs neierobežojam piekļuvi ārzemju interneta resursiem - tie pieejami visu diennakti. Pērnruden, domājot par mājas interneta lietotājiem, izveidojām jaunu, lētāku tarifu grupu, ar fiksētu abonēšanas maksu – Ls 12,95 mēnesī (64/64 kbit/s). Šobrīd tirgū tas ir viens no optimālākajiem risinājumiem šai klientu grupai.

Papildus ir pieejamas vēl trīs kabeļinterneta pieslēguma grupas ar lielāku pieslēguma ātrumu un, attiecīgi, arī abonēšanas maksu: A - 128/64kbit/s - par Ls 19,95; B - 256/128 kbit/s - par Ls 34,95 un C - 512/256 kbit/s - par Ls 74,95 mēnesī. Pakalpojuma pieslēguma maksa ir Ls 19,90. Protams, par atsevišķu samaksu iespējami arī individuāli risinājumi ar klienta vajadzībām piemērotu pieslēguma ātrumu. Lai gan kabeļinternetu šobrīd piedāvājam tikai Rīgā, taču jau  tuvākajā nākotnē plānojam paplašināt pakalpojuma pieejamības areālu. Tomēr  kabeļinternets nebūt nav vienīgais mūsu piedāvātais interneta pieslēguma risinājums. Telia MultiCom piedāvā arī iezvanpieeju, DSL, SAF līnijas un citus pieslēguma veidus, kā arī pilnu interneta pakalpojumu spektru.

 

Kāpēc izvēlēties Telia MultiCom

Varbūt uzņēmuma stabilitātes, piederības koncernam Telia AB, kvalitatīvas un laipnas apkalpošanas, cenas un jau minēto trīs vaļu dēļ? Varbūt izvēli nosaka rūpes par klientu,  interaktivitātes iespējas, pašu veidotais INFO TV kanāls, kur ir vizuāli pievilcīga informācija par jaunumiem un pakalpojumiem, ar ekrāna dalījumu vairākos laukumos un atraktīvu informācijas pasniegšanas veidu? Varbūt viegli sazvanāmais uzņēmuma operatoru dienests, kas strādā arī brīvdienās, spēj kvalificēti atbildēt uz klientu jautājumiem un palīdzēt? Droši vien viss kopā, ikdienā realizējot kompānijas devīzi: neierobežots redzesloks!

Taču ar to vien piedzīvojumi nebeidzas. Vismaz reizi ceturksnī notiek akcijas abonentiem un jaunajiem klientiem. Piemēram, pērnvasaras akcija Atklāj jaunus apvāršņus notika sadarbībā ar Latvijas Vēstures muzeju, Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeju, Kara muzeju un Discovery. Akcijas mērķis bija vairāk pastāstīt par Discovery programmām. Klienti, kas tās laikā pieslēdzās pie Telia MultiCom kabeļu tīkla, ieguva bezmaksas apmeklējuma iespējas visos trīs muzejos. Ziemassvētkos - akcija Ieklausies svētkos!, ar aicinājumu atsūtīt sirsnīgāko, oriģinālāko svētku apsveikumu.

Tikko Rīgā norisinājās akcija Neturies – pieslēdzies! ...sēdvieta garantēta no Ls 0,90. Akcijas informācija bija izvietota sabiedriskajā transportā – tātad, neturies tramvajā pie stangas, ja vari dabūt ērtu sēdvietu (pie televizora), un Telia MultiCom kabeļtelevīzijas pieslēgumu bez maksas.

Telia MultiCom komanda ir oriģinālu ideju pilna, un tai ir tikai viens, bet ļoti svarīgs  iedvesmas avots - KLIENTS. Fantastiska iespēja visiem tiem, kuri gatavi iedvesmot!

 

Dagnija JANSONE

 

 

 

SIA Telia MultiCom

Klientu apkalpošanas centrs

darba dienās 9 – 20 | sestdienās 9 - 18

Klūgu ielā 3c

Rīgā, LV-1084

Tālr. 7031000

Fakss  7031004

www.teliamtc.lv

 

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001