Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Gada balvas zinātniekiem un praktiķiem

   

Tâlis Galdiòð - par sevi, par analogiem klientiem, par kvalitâti

 

Lattelekom sadarbība ar LIF mērķprogrammu Izglītībai, zinātnei un kultūrai sākusies pirms astoņiem gadiem, kad sāka piešķirt prēmijas labākajiem telekomunikāciju inženierzinātņu studentiem, maģistrantiem un doktorantiem. 30. janvārī otro gadu pēc kārtas tika svinīgi pasniegtas Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA), Lattelekom un Latvijas Izglītības fonda (LIF) mērķprogrammas Izglītībai, zinātnei un kultūrai Gada balvas un stipendijas telekomunikāciju inženierzinātnēs un humanitārajās zinātnēs. Tās kopā ar piemiņas medaļu, diplomu un stipendiju zinātniekiem un praktiķiem var piešķirt tikai reizi mūžā. Pretendentus balvas saņemšanai var izvirzīt LZA locekļi, Latvijas zinātnisko institūtu padomes, Lattelekom, universitāšu senāti un fakultāšu domes.

Kā balvu pasniegšanas reizē teica Lattelekom prezidents Gundars Strautmanis, to jau var uzskatīt par labu tradīciju, vēl jo vairāk tāpēc, ka tā gandrīz sakrīt ar uzņēmuma jubileju. LIF mērķprogrammas Izglītībai, zinātnei un kultūrai padomes priekšsēdētājs Dr. Imants Meirovics piebilda, ka līgumā ar Lattelekom nav ierakstīts datums, tā kā sadarbība varētu turpināties, kamēr vien Latvijā būs gaišas galvas un atzinības cienīgi darbi.

Šai reizē gada balvas par mūža ieguldījumu saņēma Lattelekom Tīklu ekspluatācijas daļas (TED) direktors Tālis Galdiņš un LU Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļas vadītājs profesors Tālis Tīsenkopfs (par darbu ciklu Latvijas attīstības socioloģiskā analīze). Gada balvas saņēma arī topošās zinātnieces Alla Anohina (par pētījumiem telekomunikāciju inženierzinātnēs) un Anda Ādamsone (par pētījumiem sociāli humanitārajās zinātnēs).

 

Mūža ieguldījums telekomunikācijās

Balvu par mūža ieguldījumu saņēma TED direktors Tālis Galdiņš, zinātnieks praksē. Kā izsvērt, kā izmērīt mūža ieguldījumu? Kādās mērvienībās? Darba gados, gandarījuma grādos, siltu cilvēcisko attiecību voltos? Tālis Galdiņš nostrādājis telekomunikāciju nozarē 31 gadu, - Sakaru ministrijas Projektēšanas un konstruēšanas birojā, Sakaru projektā un Lattelekom (TED direktors - kopš 1994. gada). Noteikti bija arī gandarījums, lai gan, kā saka Tālis Galdiņš, cilvēkiem, kas nodarbojas ar celtniecību un ekspluatāciju, ir jārok zeme, un tā nav zvaigžņu raušana no debesīm. Jā, tīklu ekspluatācija nenotiek pēc principa: atnācu, ieraudzīju, uzvarēju, tomēr bez racējiem nebūtu tīklu, bez  tīkliem - telekomunikāciju, un ir svarīgi to apzināties.

Bet droši vien pirmās gandarījuma jūtas Tāli Galdiņu pārņēma jau tad, kad, mācoties Pļaviņu vidusskolā, viņš bija nodibinājis draudzīgas attiecības ar fiziku un radiotehniku, kad pirmo reizi izdevās perfekts lodējums, kad viņš ar fotokameru ķēra izteiksmīgus kadrus skolas sienasavīzei. Un vēlāk, kad kopā ar draugu 90. gadu sākumā pats sameistaroja satelītšķīvi, kad pļauj zāli un kopj rozes piemājas dārziņā Mežaparkā.

Kolēģiem Tālis Galdiņš allaž bijis liela autoritāte, demokrātisks vadītājs un savējais, kurš pat ikdienas darbu un notikumu gūzmā neaizmirst uzturēt normālu cilvēcisko attiecību temperatūru.

 

 

 

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001