Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Datortehnikas noma - vienmēr aktuāli

   

Vai vērts iegādāties dārgu datortehniku un perifērijas iekārtas, kuras jau pēc dažiem gadiem ir fiziski un morāli novecojušas

 

Vai vērts iegādāties dārgu datortehniku un perifērijas iekārtas, kuras jau pēc dažiem gadiem ir fiziski un morāli novecojušas? Kā atbrīvoties no vecās datortehnikas un aizvietot to ar jaunu? Īpaši aktuāli tas ir valsts institūcijām un lieliem uzņēmumiem (ar 200-300 darbstacijām). Lieliska izeja ir datorparka noma, kuru var izmantot kopā ar profesionālu servisu. Tieši šādu iespēju piedāvā Komerccentrs DATI grupa, kas ar šādu biznesa virzienu sāka nodarboties pirmais Latvijā (pirms gadiem trim) un, spriežot pēc klientu un sadarbības partneru atsauksmēm, tas ir visai sekmīgs.

 

Datortehnikas nomas priekšrocības

Droši vien, pirms sākt domāt par datortehnikas nomu, vajadzētu noskaidrot divas lietas. Pirmā - kāds ir optimālais (minimālais) tehnikas vienību daudzums, kas padarītu nomu par veiksmīgu biznesa pasākumu tieši jūsu uzņēmumam. Un otrā - vai jūsu uzņēmums ir pietiekami stabils, lai varētu garantēt ikmēneša nomas maksājumus triju gadu garumā. Pozitīvi ir tas, ka pēdējā laikā nomas līgumus ar Komerccentru tiešām slēdz aizvien jauni privātie uzņēmumi, lai gan valsts un pašvaldību institūcijas joprojām ir dominējošās. Ja topošā nomnieka komerciālie mērķi un finanšu portfelis atbilst nomas kritērijiem, atliek vien paraudzīties, ko no šī darījuma varētu iegūt.

 

Ieguvumi

· Finanšu līdzekļu optimizācija: maksājumi sadalās nomas perioda garumā. Tas var būt 6-36 mēneši, bet parasti klienti izvēlas divus vai trīs gadus.

· Iespēja lietot jaunākās tehnoloģijas, neinvestējot lielus naudas līdzekļus. Izmantojot nomas pakalpojumu, nav uzreiz jāizdod ievērojami finanšu līdzekļi par infrastruktūru.

· Nomājot datortehniku, var plānot izmaksas, jo līgumā ir noteikta konstanta nomas maksa.

· Izvēloties nepieciešamo servisa līmeni, samazinās IT sistēmas uzturēšanas izmaksas. Tiesa, tās varētu pieaugt, paaugstinoties servisa līmenim, bet klientam pašam jāsarēķina, vai servisa cenu pieaugums kompensē izdevumus, kādi varētu rasties, ja viņš servisu nodrošinātu  pats.

· Iespēja operatīvi novērst resursu dīkstāvi vai nepietiekamību. Ja nomas līgums paredz datortehnikas darba spēju atjaunošanu noteiktā laikā, tad pakalpojumu sniedzējs to precīzi izpilda. Līdz ar to klientam nav jāraizējas, ka datortehnika varētu vairākas dienas nedarboties.

· Grāmatvedības atvieglojumi: nomas maksa tiek iegrāmatota kā saņemts pakalpojums un uzreiz tiek norakstīts izdevumos. Turpretī, ja šādu tehniku pirktu, tad tā uz trim gadiem tiktu iegrāmatota pamatlīdzekļos un proporcionāli amortizētos. Pēc diviem gadiem atlikusī datortehnikas vērtība stipri pārsniegtu tirgus vērtību un to nevarētu pārdot par summu, kāda ir grāmatvedības dokumentos.

· Nolietotas un nevajadzīgās datortehnikas likvidēšanas problēma. Nemaz jau nerunājot par programmatūras noinstalēšanu vai pārinstalēšanu.

 

 Kas jāzina, slēdzot nomas līgumu

Atkarībā no finansēšanas shēmas tiek izvēlēts finanšu devējs. Iespējamas divas shēmas: trīspusējs līgums - starp finansētāju, pakalpojuma sniedzēju un pakalpojuma izmantotāju, kā arī divpusējs: tikai starp pakalpojuma sniedzēju un pakalpojuma saņēmēju.

Mēneša maksa atkarīga no izraudzītā nomas perioda ilguma: jo tas ir garāks, jo maksa mazāka. Nomas līgumā uzreiz var iekļaut arī klientam nepieciešamo servisu. Līgumā tiek noteikta arī datortehnikas atlikusī vērtība pēc nomas perioda beigām: nomniekam ir pirmpirkuma tiesības, samaksājot datortehnikas atlikušo vērtību. Šīs izpirkšanas tiesības var nodot arī kādai trešajai personai. Ļoti bieži šos datorus personiskai lietošanai nopērk nomnieka darbinieki.

Var arī pagarināt nomas līguma darbības termiņu, turklāt jauno vērtību aprēķina, izejot no atlikušās. Iespējams pagarināt nomas termiņu tikai daļai tehnikas vai arī daļēji nomainīt to pret jaunu un daļu atdot iznomātājam. Tas ir atkarīgs no nomnieka  iespējām un vajadzībām.

 

Kas ietilpst nomas maksā

· Lielākā daļa no tās ir datortehnikas vērtība. Tie ir serveri,  darbstacijas,  portatīvie datori,  printeri u. c. infrastruktūra. Nomājamās datortehnikas minimālajai vērtībai jābūt ne mazākai par 1000 latiem (vismaz divi datori). No datortehnikas kopīgās vērtības tiek atrēķināta atlikuma vērtība. Jo īsāks nomas periods, jo atlikuma vērtība lielāka. Tas nozīmē, ka mēneša maksājumi tiek rēķināti no mazākas pamatsummas. Parasti tiek piedāvāta vairāk vai mazāk pazīstamu ražotāju datortehnika, jo  ar to ir mazāk rūpju gan pakalpojuma sniedzējam, gan klientam.

· Mēneša maksā ietilpst arī izvēlētais datortehnikas servisa līmenis. Parasti to paredz, jau slēdzot līgumu (vēlāk to var arī mainīt), un uzreiz iekļauj mēneša maksā.  Standartlīgumā ir iekļauts arī četru darba stundu (Rīgā) reakcijas laiks pēc bojājuma pieteikšanas. 

· Ļoti svarīga sadaļa nomas maksā ir finansējums. Atkarībā no nomas līguma ilguma par to jāmaksā procenti.

· Apdrošināšana. Atkarībā no tās veidiem var mainīties cena. Tās ir salīdzinoši nelielas izmaksas.

 

 

Norēķinu partneris - Hanza līzings

Komerccentra norēķinu partneris ir Hanza līzings, kas savulaik bija pirmā līzinga kompānija Latvijā un joprojām ieņem līderpozīcijas tirgū. Raugoties no finansētāju viedokļa, biroja tehnikas noma ir tās finansēšana operatīvā līzinga formā ar garantētu atlikušo vērtību. Ar nomas palīdzību var viegli plānot naudas plūsmu, uzņēmums atbrīvojas no biroja tehnikas apkopes un var pilnībā nodoties pamatdarbībai.

Pārdevējs iznomā preci klientam, un finansētājs (HL) ir kā trešā puse, kas no ārpuses piedāvā šo finansējumu. Pārdevējs gādā par dokumentu sagatavošanu un kārto visas attiecības ar finansētāju. Klientam atliek tikai laikus nokārtot ikmēneša maksājumus, kurus var izdarīt no jebkuras bankas. Nomas perioda beigās viņš izvēlas, vai atdot preci pārdevējam,  izpirkt to pats vai arī pagarināt nomas līgumu.

 

Trīs servisa līmeņi

Kad klients izvēlas nomas pakalpojumu, viena no tā būtiskām sastāvdaļām ir serviss. Klients, maksājot noteiktu mēneša maksu, saņem arī atbilstīgu servisa līmeni. Kādi tie ir?

· Tikai ražotāja standarta garantija. Klients nomā tikai datortehniku, bet problēmu gadījumā viņam pašam tā jāved uz garantijas remontu. Šāds variants noder tiem, kuriem stipri jādomā par nomas izmaksu samazināšanu. Līdzšinējā pieredze gan rāda, ka, izvēloties tieši šo servisa līmeni, klientam vēl svarīgāka ir cita priekšrocība: bieži vien klients jau ir noslēdzis citus apkopes līgumus, kuri paredz tehnikas servisu. Šādā gadījumā nomas pakalpojumā nav vajadzības otrreiz maksāt par servisu.

Var slēgt līgumus, kas ir plašāki un reglamentē servisa nosacījumus visam tehnikas parkam vienādi, aptver visu IT infrastruktūru, - ne tikai dzelžu uzturēšanu, bet arī administrēšanu, konsultācijas, regulāras profilakses u. tml.

Trūkums - ja nav servisa firmas, tad iznomātajai tehnikai ir tikai standarta garantijas serviss, kas vairumā gadījumu klientiem nav pietiekams.

 

· Paaugstināts papildu servisa līmenis. Tas ietver daudz dažādu pakalpojumu, turklāt klientam pašam ne par ko nav jārūpējas. Iespējams izvēlēties klienta uzņēmumam pašu atbilstošāko servisa nodrošinājumu.

Tiek nodrošināta aparatūras  piegāde ekspluatācijas vietā, kā arī darba spēju atjaunošana noteiktā laikā. Ja gadās nopietnāks bojājums, datortehniku parasti neremontē, bet gan maina, pārinstalējot cieto disku no bojātās tehnikas uz jauno. Ir iespējams izvēlēties servisu bez teritoriāliem ierobežojumiem - vairākās pilsētās, visā Latvijā un tml. Ja nepieciešams, līgumā var iekļaut arī citus specifiskus pakalpojumus. Tiesa, šāds serviss neizbēgami palielina ikmēneša nomas maksu.

· Tāds pats kā otrais, tikai nedaudz unificētāks. Komerccentrs DATI grupa, vadoties pēc savas pieredzes, ir nonācis pie optimālā (visizplatītākā) servisa līmeņa. Vairumam klientu interesē tikai paaugstinātā servisa pamatnosacījumi, galvenokārt apkalpošana un darba spēju atjaunošana precīzi noteiktajā laikā. Šo piedāvājumu izvēlas lielākā daļa klientu - tur ir iekļauts viss, kas parasti ir nepieciešams.

      

Klienta pieredze

Somijas un Latvijas kopuzņēmums, kas darbojas kokapstrādes jomā ar datortehnikas nomu saskāries  jau 2001. gada sākumā, kad uzņēmums strauji attīstījās un bija vajadzīgs ļoti jaudīgs, stabils un dārgs (Ls 25000) serveris, lai efektīvi darbinātu grāmatvedības sistēmu. Uzņēmuma IT direktors : - Nomu izvēlējāmies ne tik daudz tehnikas dārdzības dēļ, bet gan tāpēc, ka uzņēmuma prasības mainās, pēc laika vajadzētu tehniku mainīt. Izskatot tobrīd pieejamās nomas iespējas, izvēlējāmies Komerccentrs DATI grupa piedāvājumu - IBM  X250 sērijas servera nomu uz trim gadiem, ko arī veiksmīgi izmantojam. Noma atrisina arī lietotās tehnikas nomaiņu, jo tā taču parasti noveco ātrāk, nekā uzņēmums spēj nopirkt jaunu. Darbstacijas varbūt vēl var atdot vai pārdot darbiniekiem privātā lietošanā, bet serveri - sarežģītāk. Uzņēmumam strauji attīstoties, ir grūti prognozēt arī perspektīvo datortehnikas jaudu, kāda būs vajadzīga pēc pāris gadiem. Izvēloties nomu, nav jālauza galva arī par to, - atliek tikai trīs mēnešus iepriekš vienoties ar iznomātāju, un ir iespējams to mainīt. Protams, ērti ir arī tas, ka nevajag ieguldīt naudu pamatlīdzekļu iegādei.

Nelielas neērtības datortehnikas nomas izmantošanā varētu radīt vienīgi dokumentu kārtošana, īpaši, ja nomā darbstacijas, kuras parasti jāmaina biežāk. Mūsu gadījumā, ja nomājam vienu kompaktu serveri, tas ir vienkāršāk. Vēl varu ieteikt izmantot vienu, nevis vairākas servisa firmas.

Noma ir ļoti labs un perspektīvs pakalpojums, un nākotnē arī šis uzņēmums plāno nomāt ne tikai serveri, bet arī darbstacijas. Tiesa, uzreiz nebūs tik viegli pāriet no pašu iegādātās datortehnikas uz nomāto, bet tik strauji mainīgā biznesa vidē šis noteikti ir daudz progresīvāks ceļš.

 

 

 

Komerccentrs DATI Grupa

Balasta dambī 80a

Rīgā, LV-1048

Tālr. 7602797

    Fakss 7820374   

    www.kc.lv

e-commerce.kc.lv

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001