Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

DATI projektu portfelī - Rietumeiropa

   

Pagājušais gads DATI ir bijis veiksmīgs – realizējot kompānijas jauno stratēģiju, paplašināta darbība Rietumeiropā, savukārt L

 

 

Pagājušais gads DATI ir bijis veiksmīgs – realizējot kompānijas jauno stratēģiju, paplašināta darbība Rietumeiropā, savukārt Latvijā paralēli pamatdarbībai – lielu informācijas sistēmu (IS) izstrādei – sekmīgi ir sākts jauns biznesa virziens – IT sistēmu kvalitātes audits. Neraugoties uz ekonomisko krīzi Eiropā, pērn DATI ražošanas apjoms salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu  palielinājās par 38 procentiem un sasniedza 9,1 miljonu latu. Ārvalstu tirgus daļa uzņēmuma pasūtījumu portfelī pērn aizņēma gandrīz 70 procentus, no tā nozīmīgākais daudzums attiecas uz Vāciju, Lielbritāniju un Skandināviju. Būtiskākais eksporta pieaugums bija pašvaldību sektorā Lielbritānijā, kur izstrādāto projektu apjoms sasniedza 1,2 miljonus latu.

 

E-pārvalde – vēl aktuālāka

Ivars Puksts, a/s DATI ģenerāldirektors:

- Pēc ekspertu vērtējuma Latvijas izstrādātā e-pārvaldes koncepcija atbilst visām jaunākajām prasībām un ir viena no modernākajām Eiropā. Taču šāds dokuments nav garantija tam, ka Latvijā tiks izveidota efektīva un darbspējīga sistēma, kas kalpos par pamatu informācijas sabiedrības izveidei. Tam nepieciešama valdības politiskā griba, sabiedrības izpratne, kā arī profesionālas zināšanas un pieredze projektu izstrādē. Īpaši aktuāla e-pārvaldes ieviešana kļuva pēc tam, kad pagājušā gada beigās Latvija sāka iestāšanās sarunas Eiropas Savienībā (ES). Galvenais priekšnoteikums efektīvai e-pārvaldes sistēmai ir operatīva un standartizēta informācijas apmaiņa starp pašvaldību un valsts nozīmes datu bāzēm, lai pakalpojumu saņēmējs jebkurā Latvijas novadā varētu atrisināt problēmas, izmantojot interneta dotās iespējas. ES valstis šai ziņā mūs ir krietni apsteigušas.

E-pārvaldes koncepcijas realizācija Latvijā nav jāsāk tukšā vietā, svarīgi priekšdarbi jau ir veikti. Bez jau minētās koncepcijas ir izveidotas un veiksmīgi funkcionē tādas informācijas sistēmas (IS) kā iedzīvotāju, uzņēmumu, nodokļu maksātāju, kadastra un citi reģistri un IS. Sākta arī pašvaldību vienotās IS programmatūras izstrāde. Pēdējos gados aktivizējušās lielo pilsētu pašvaldības, kas patstāvīgi ķērušās pie e-pārvaldes principu izstrādes un ieviešanas.

 

Pašvaldību IS un vienotais kodols

I. Puksts: - Diemžēl trūkst valsts pārraudzības šajos svarīgajos procesos vai, citiem vārdiem sakot, nav institūcijas, kas sekotu, lai dažādu pašvaldību IS izstrādes pamatā būtu  vienots kodols. Tādējādi varētu vieglāk realizēt funkcionalitāti, kas raksturīga tipveida pakalpojumu grozam: tajā jāietilpst visām pašvaldību funkcijām, kuras tām jāpilda saskaņā ar likumdošanas prasībām. Šī kodola ietvaros būtu vajadzīga arī informācijas apmaiņa ar valsts reģistriem. Valsts varētu vienreizēji finansēt šāda kodola izstrādi un nodot to pašvaldībām bezmaksas lietošanā. Tālāk katrai pašvaldībai par saviem līdzekļiem būtu iespēja apaudzēt to ar tai nepieciešamo funkcionalitāti. Izmantojot šādu pieeju, valsts konsolidētā budžeta līdzekļu ekonomija ir acīmredzama. Jebkura cita pieeja agri vai vēlu prasīs ievērojamas papildu izmaksas, lai nodrošinātu valsts un pašvaldību informācijas sistēmu integritāti, kas vēl vairāk attālinās Latviju no e-pārvaldes principu ieviešanas un informācijas sabiedrības izveides. Mūsu pašvaldības nav tik unikālas un atšķirīgas, lai to IS izstrādē nevarētu piemērot vienus un tos pašus pamatprincipus.

 

Pieredze Lielbritānijā

I. Puksts: - DATI jau vairāk nekā gadu sekmīgi strādā Lielbritānijā, kur sadarbībā ar kompāniju Anite PS tiek attīstīti pašvaldību projekti. DATI partneris – Anite PS – ir līderis modernu pašvaldību IT risinājumu izstrādē Lielbritānijā, ar lieli darba pieredzi valsts un pašvaldību sektorā. Anite PS izstrādātos risinājumus šobrīd izmanto vairāk nekā 300 valsts un pašvaldību institūcijās. Lielbritānija ir atzīta kā viena no e-pārvaldes izstrādes un ieviešanas līderēm pasaulē, mūsu speciālisti ir guvuši unikālu pieredzi un zināšanas e-pārvaldes projektu attīstībā, un šo know-how mēs izmatojam darbam Latvijā. Iepazīšanās ar funkcionējošu e-pārvaldi tādā augsti attīstītā valstī kā Lielbritānija ir devusi mums priekšstatu, kā koncepcija reāli tiek īstenota. Tā kā  Latvija jau tuvākajā nākotnē kļūs par ES dalībvalsti, būtu neapdomīgi neizmantot veiksmīgi realizētu projektu pieredzi. Likumdošanas īpatnību dēļ citā valstī jau izstrādātu valsts vai pašvaldību sistēmu tieša pārņemšana un adaptācija diez vai ir ekonomiski pamatota, bet pamatprincipi nu gan ir jāizmanto.

Viesturs Zūlis, a/s DATI Lielbritānijas un Skandināvijas reģiona

vadītājs:

- Ar kompāniju Anite PS sadarbojamies pašvaldību IS izstrādē un  sistēmu modernizācijā pasūtītājiem Lielbritānijā un Austrālijā. Projekti aptver vairākas jomas - nekustāmo īpašumu, sociālās aprūpes, dokumentu un zināšanu pārvaldības atbalsta IS izstrādi, kuru realizācijā galvenokārt tiek izmantotas mūsdienīgas interneta tehnoloģijas.

Viens no lielākajiem tikko realizētajiem projektiem ir IS FIMS (Fraud Investigation Management System), ar kuras palīdzību tiek atklāti iedzīvotāji, kas saņem tiem neparedzētus nodokļu atvieglojumus (bērnu pabalstus, īres atvieglojumus utt.). Pašreiz FIMS izmanto vairāk nekā 50 pašvaldībās Lielbritānijā. DATI speciālistu izstrādātā sistēmas versija atšķirībā no iepriekšējās dod iespēju tās lietotājiem informācijai piekļūt ar interneta pārlūkprogrammas MS Internet Explorer palīdzību. Tā veidota mūsdienīgā .Net, vai vēl precīzāk - ASP.NET, vidē. Kā piemēru var minēt vēl kādu .Net vidē izstrādātu projektu - New Housing. Sistēma paredzēta nekustamo īpašumu, īrnieku, remontu un citu saistītu datu glabāšanai un apstrādei. Kopējais projekta apjoms ir liels, un tā izstrāde ilgs vairāk nekā divus gadus. Sākotnēji jauno sistēmu paredzēts ieviest Viktorijas štatā Austrālijā un tad piedāvāt citiem potenciāliem klientiem. Sadarbībā ar Anite PS strādājam arī pie dokumentu un darba plūsmu pārvaldības sistēmas Images@Work modernizācijas. Projektā plānots izstrādāt jaunas lietotāju saskarnes (interfaces), kas nodrošina pieeju informācijai, lietojot WAP protokolu un televīziju (Internet TV). Šo IS pašreiz jau lieto aptuveni 90 pašvaldības Lielbritānijā. DATI speciālisti sadarbībā ar Lielbritānijas partneriem strādā arī pie vairākiem citiem ar e-pārvaldes ieviešanu pašvaldībās saistītiem projektiem, un pieredze šādu IS attīstībā ir viens no mūsu ieguvumiem.

 

Kas kavē e-pārvaldes ieviešanu?

I. Puksts: - Izstrādājot vienoto IS Latvijas pašvaldībām, redzam, kādas problēmas kavē e-pārvaldes ieviešanu. Jebkuras IS izstrādē jāņem vērā tas, ka tā nedarbosies autonomi, tāpēc nepieciešama tās harmoniska iekļaušanās jau funkcionējošu reģistru sistēmā. Datu apmaiņas nodrošināšanai starp reģistru un pašvaldību IS vajadzīga ne tikai atbildīgo institūciju labā griba un operatīva rīcība, bet arī finanšu resursi. Bez valsts noteiktas vienotas e-pārvaldes ieviešanas pārraudzības institūcijas šis process norit ļoti lēni un nav efektīvs. Uzņēmēju viedoklis ir nepārprotams – jo ātrāk būs iespējams izmantot priekšrocības, ko dod e-pārvaldes principu ieviešana, jo mazāk tiks tērēts laiks, vācot dažādas izziņas no dažādiem reģistriem, un vairāk laika varēs veltīt sava biznesa attīstībai. Tiesa, vispirms jāievieš skaidrība, vai valsts ir gatava dot šim virzienam prioritāti, jo tieši no uzņēmēju sekmīgas darbības ir atkarīga  valsts labklājība.

Svarīga ir arī attīstāmo valsts un pašvaldību IS un reģistru kvalitāte. Diemžēl izskatās, ka pēdējā laikā Latvijā noteicošais faktors ir projektu izstrādes izmaksas – jo lētāk, jo labāk. Kvalitāte un izpildes termiņi paliek otrā plānā. To, cik funkcionālas un modernas būs IS, pamatā nosaka izpildītāju kvalifikācija un pieredze, nevis mazākas izmaksas. Nekur pasaulē kvalitatīvi pakalpojumi, un it sevišķi IT, nav lēti. Vai tiešām mūsu valsts ir tik bagāta, lai pirktu lēti?

 

 

DATI

Ganību dambī 17a

Rīgā, LV-1045

Tālr. 7067777

Fakss 7381218

market@dati.lv

www.dati.lv

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001