Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Eiropas amatnieki internetā

   

Pasaules tirgus globalizācija, starptautisko monopolu ražojumu iespiešanās vistālākajās nomalēs būtiski izmaina uzņēmēju darbības un darba tirgus struktūru daudzās zemēs

 

Pasaules tirgus globalizācija, starptautisko monopoluzņēmumu ražojumu iespiešanās vistālākajās nomalēs būtiski izmaina uzņēmēju darbības organizāciju un darba tirgus struktūru daudzās zemēs. Piemēram, tiek stipri apdraudēta mazo un vidējo uzņēmumu attīstība, to iekļaušanās brīvajā tirgū. Visās Eiropas zemēs šos uzņēmumus atbalsta, arī Eiropas Savienības dalībvalstu finansiālais atbalsts kandidātvalstīm tiek lielā mērā orientēts uz šāda veida uzņēmumu attīstību, lai nodrošinātu nodarbinātību un labāku dzīves līmeni.

 

Sevišķi neērti starptautiskā tirgus integrācijas apstākļos jūtas amatniecība. Bieži vien tie ir individuālie uzņēmumi, kur nodarbināto skaits ir tikai viens cilvēks. Amatnieks, kas viena izstrādājuma ražošanai patērē dažreiz pat vairākas dienas, jūtas vajāts tirgū, kas ir pārplūdināts ar masveida štancēto produkciju. Amatniekam, pat ja viņš spēj saražot darbus, kas var izraisīt interesi Eiropā vai ko var vismaz piedāvāt ārpus Latvijas, nav nekādu cerību iespiesties Eiropas tirgū.

 

Nav grūti iedomāties, ka šādu amatniecības izstrādājumu mārketingā vajag piedāvāt interneta iespējas. Bet tas nav tik vienkārši, jo visticamāk, ka modernās informāciju tehnoloģijas ir aizgājušas garām lielākai daļai amatnieku. Ja arī kāds amatniecības uzņēmums ir izstrādājis savu mājaslapu, tās regulāra atjaunošana ir samērā grūts uzdevums, bet nepieciešamība popularizēt šo mājaslapu pasaules tīklā praktiski nemaz nav apjausta. Ja kāds arī ir domājis par neliela interneta veikala izveidošanu, ātri ir pārliecinājies, ka mazam vai vidējam uzņēmumam tas ir pārāk dārgi.

 

Jāatzīst, ka tādas pašas vai līdzīgas problēmas ir arī amatniekiem citās Eiropas valstīs, tāpēc viņi apvieno spēkus, lai izveidotu kopīgus projektus. Viens no perspektīvākajiem Eiropas Kopienas 5. ietvara programmas projektiem ir Pasaules amatnieku padomes (World Craft Council) ierosinātais EASYCRAFT, kura izstrādē ir iesaistīti vairāku valstu speciālisti. No Latvijas šajā projektā piedalās Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūta Akadēmiskā datortīkla LATNET nodaļa, kas atbild par programmatūras nodrošinājumu projekta tiešsaites veikalam, kur katrs Eiropas amatnieks varēs piedāvāt savus izstrādājumus un katrs globālā tirgus apmeklētājs – tos iegādāties.

 

Šādu veikalu veidošana tehniski nav vienkārša un ir ārkārtīgi sarežģīta no juridiskā viedokļa. Patiešām, pircējs no vienas valsts var pieslēgties pie tiešsaites veikala servera, kas atrodas otrā valstī, un pasūtīt izstrādājumu no trešās valsts, pie kam pasūtījumu var apmaksāt persona no ceturtās valsts, izmantojot bankas karti, kas izdota piektajā valstī. Protams, katrā no šīm valstīm var būt atšķirīga tirdzniecības likumdošana un dažāda nodokļu politika.

 

Kas tad īsti ir EASYCRAFT (http://www.easycraft.org) kopumā? Pamatā tā ir iecerēta kā virtuāla vide, kurā amatnieki no dažādām valstīm varētu sekot līdzi norisēm citās valstīs, diskutēt par aktuālām tēmām, smelties iedvesmu jaunām idejām un, protams, rast sadarbības partnerus. Elektroniskais veikals, kurā amatnieki piedāvās savus izstrādājumus, ir ieguvums arī parastajiem lietotājiem – kā vēl tie varētu vienuviet apskatīt un izvēlēties amatnieku darinājumus no tik daudzām pasaules valstīm! Turklāt projekta iniciatori nedomā apstāties pie sasniegtā. Jau tagad tiek kalti tālejoši plāni par EASYCRAFT ekspansiju uz Latīņameriku un citām pasaules vietām.

 

Un EASYCRAFT nav domāts tikai amatniekiem vien! Par šīs sistēmas aktīviem lietotājiem plāno kļūt gan izejmateriālu piegādātāji, gan izstāžu un galeriju īpašnieki, gan arī tūrisma aģentūras, kuras varēs izmantot EASYCRAFT resursus savu pakalpojumu pārdošanā, un tās var ļoti labi palīdzēt amatnieku izstrādājumu popularizēšanā.

 

Jānis Ķikuts, Bruno Martuzāns

 

 

 

 

LU Matemātikas un informātikas institūts, LATNET nodaļa

Raiņa bulvārī 29, Rīgā, LV 1459

Tālr. 7211241

info.latnet.lv

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001