Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Viena diena modernā augstskolā

   

Virtuālā augstskola Augstskolas niša - telemātika

 

Transports, telekomunikācijas un informācijas tehnoloģijas ir nozares, kurās speciālisti ir īpaši pieprasīti. Latvijā līdzās valsts augstskolām speciālistu gatavošanā sekmīgi strādā arī privātās augstskolas. Viena no izcilākajām – Transporta un sakaru institūts (TSI), kas dibināta 1999. gadā.

 

Zinātnisko un pedagoģisko potenciālu TSI pārņēma no plaši pazīstamā Rīgas Aviācijas institūta. Tā mācībspēki (profesori Jevgeņijs Kopitovs, Igors Kabaškins un viņu domubiedri) izstrādāja mūsdienīga institūta izveides koncepciju, un pašlaik augstskolā mācās 2300 studentu no apmēram desmit pasaules valstīm (ne tikai Eiropas, bet arī Āzijas un Āfrikas).

 

Studijas notiek piecos mācību virzienos.

·         Datorzinātnes - bakalaura studiju programmas (datorzinātņu un IT programmatūra, biznesa vadības datortehnoloģijas, web dizains un elektroniskā komercija, datortīklu administrēšana, apdrošināšanas un statistikas datortehnoloģijas) un maģistra programmas (datorzinātnes, datortīkli, procesu un tehnoloģiju datormodelēšana).

·         Elektronika - bakalaura un maģistra studiju programmas (datori, elektroniskās sistēmas un tīkli, pusvadītāju tehnoloģijas, radiotehniskās un telekomunikāciju sistēmas); radiolokācijas un radionavigācijas programmā tiek sagatavoti maģistri, bet profesionālās programmas ir aeronavigācijas sistēmas un transporta telemātika.

·         Vadībzinātne (bakalaura un maģistra programmas).

·         Ekonomika (bakalaura un maģistra programmas).

·         Transports (profesionālās programmas – transporta un biznesa loģistika un uzņēmējdarbības vadība transportā).

 

TSI studiju virzienos ir akreditētas 15 akadēmiskās un profesionālās programmas. Latvijā šī ir vienīgā privātā augstskola, kuras absolventi iegūst bakalauru, maģistru un doktoru grādus. TSI ir viena no nedaudzajām mācību iestādēm pasaulē (Eiropā vienīgā!), kas jau pašlaik gatavo telemātikas speciālistus. Studiju līmenis atbilst starptautiskajiem standartiem. Studiju procesa pamatā ir moduļu princips. Bāzes priekšmetu apguve ilgst trīs gadus, pēc tam sākas specializācija.

Mācību process ir veidots ļoti elastīgi, institūts iekļaujas mūžizglītības koncepcijas īstenošanā. Vidusskolēniem, kas grib studēt institūtā, ir iespējams (un nepieciešams) papildus apgūt matemātiku, iestājoties virtuālajā koledžā. Savukārt tie, kam aiz muguras gan augstskola, gan ir jau darba pieredze, var iegūt jaunu, darba tirgū vairāk pieprasītu specializāciju.

TSI prorektors Boriss Mišņevs, kas labi pārzina pasaules pieredzi interneta izmantošanā mācību darbā, uzsver, ka TSI intranets ir izveidots kā virtuāla izglītības telpa mācībām un arī kā vide savstarpējai koleģiālai ikdienas saziņai.

Intraneta galvenās sadaļas:

·         brīvpieejas portāls (informācija, kas pieejama visiem lasīšanai un kopēšanai);

·         administrācijas informācija;

·         fakultāšu informācija;

·         bibliotēka (elektroniskais katalogs – ap 10 000 nosaukumu);

·         brīvpieejas publikāciju reģistrs (intraneta lietotāju failu, katalogu un personisko web lapu saraksts, kam ir brīva pieeja no interneta);

·         TSI forums – vieta studentu un pasniedzēju diskusijām, jautājumiem un atbildēm;

·         atpūta, izklaide, brīvais laiks (galvenokārt mūzikas cienītāju kluba failu apmaiņai).

Katram studentam ir uz servera autorizēta vieta informācijas glabāšanai, kā arī bezmaksas e-pasta adrese. Tālmācībai tuvā režīmā strādā visi nepilnā laika studenti (viņi institūtu apmeklē vienu reizi nedēļā), jo visa informācija atrodama intranetā. Studenti, kas dzīvo dažādās Latvijas malās, var veidot savas virtuālās darba grupas mācību projektu izstrādei, sagatavot tos kā Power Point prezentācijas un intranetā saņemt pasniedzēja konsultācijas.

TSI intranetu uzskata par nozīmīgu mācību servisa sastāvdaļu.

TSI prorektors, Latvijas ZA akadēmiķis I. Kabaškins uzsver, ka mācību procesa sastāvdaļa ir arī zinātniskais darbs. Institūts rakstīts rūpējas par jaunatnes iesaistīšanu zinātnē. TSI zinātniskais potenciāls ir liels, ap 100 mācībspēku, no kuriem 70 procenti ir zinātņu doktori.

Studenti zinātniskā darba iemaņas apgūst no pirmā kursa, institūtam ir arī  plaša starptautisku konferenču un semināru rīkošanas pieredze. Arī pats institūts jau strādā virtuālās sadarbības projektos kopā ar citām ES valstu  pētniecības iestādēm – ES transporta zinātnēs veido virtuālus pētnieku kolektīvus, lai risinātu kompleksas pētījumu programmas. Ceturto daļu institūta ieņēmumu veido samaksa par īstenotajiem projektiem (¾ veido studentu mācību maksas – Ls 580 gadā).

 

 

 

Transporta un sakaru institūts

Lomonosova ielā 1

Rīgā, LV-1019

Tālr. 7100660

Fakss 7100660

E-pasts: tsi@tsi.lv

http://www.tsi.lv

 

 

 

 

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001