Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Uzvaroša stratēģija Premium VPN pakalpojumu sniedzējiem

   

Winning Strategies for Delivering Premium

 

 

Pārejas posmā uz pasauli ar pilnīgu IP dominanti mūsdienīgu, vienmēr tiešsaistē esošu, uzņēmumu tehniskie direktori nereti sastopas ar mulsinošiem izaicinājumiem. Jāizstrādā stratēģija vēl augstākas veiktspējas un vēl drošāku lietojumprogrammu radīšanai jaunajai, konverģētajai videi, lai nodrošinātu biznesa procesa nepārtrauktību un kontrolētu izmaksas. Apstākļos, kad jaunie multivides pakalpojumi un pakalpojumi pēc pieprasījuma kļūst par moderna uzņēmuma procesu integrētu sastāvdaļu, jādomā, kā stratēģiski pareizāk uzlabot biznesa efektivitāti un ātri reaģēt uz mainīgajām tirgus prasībām. Šī jaunā vide liek pārcelt tehnoloģiju pārvaldes akcentu no tīkla uz pakalpojumu orientācijas paradigmu. Tomēr tas nevis mazina, bet vēl vairāk akcentē arī tīkla nozīmību, jo tīkla veiktspēja un pieejamība konverģētā, jebkurā laikā pieejamā vidē ir tieši saistīta ar t.s. pieredzes kvalitāti (QoE - Quality of Experience) un darbības rezultātiem.

 

Stratēģija, kas tieši paredzēta jaunajai tirgus dinamikai, pieprasa arī attiecīgus multifunkcionālus plaša patēriņa tīkla pakalpojumus. Konverģējošā tīkla operatori piedāvā pārvaldāmus Premium VPN pakalpojumus, uz kuru bāzes papildus var veidot pievienotās vērtības pakalpojumus un lietojumus.

Premium VPN pakalpojumu pamatiezīmes ir:

 • vienmēr pieejami, droši un elastīgi pakalpojumi;
 • jebkura Carrier Ethernet VPN 2. līmeņa un IP VPN 3. līmeņa pakalpojumu kombinācija ar vienu (vai daudzām) piekļuves iespējām, lai pielāgotos uzņēmuma vajadzībām;
 • uz servisu orientēta QoS, lai vienlaikus izpildītu dažādu lietojumu prasības;
 • piekļuves iespēja no jebkuras uzņēmuma vietas;
 • visaptveroši end-to-end  pakalpojuma līmeņa līgumi (SLA), kuri garantē, ka viss, par ko ir samaksāts, ir piegādāts;
 • pilnīga servisa pārvaldība ātrai bojājumu likvidēšanai, nodrošināšanai un paziņošanai/atskaitēm;
 • web  bāzes klientu portāls, kas ļauj  uzņēmumam pārlūkot un kontrolēt situāciju, arī izvēloties ārpakalpojumu biznesa modeli.  

 

Ceļš uz konverģenci

Fokusējoties uz izmaksu kontroli, uzņēmumu tehniskie dienesti parasti izvēlas pārvaldāmos Premium VPN pakalpojumus dažādu autonomu tīklu konverģencei. Šie VPN pakalpojumi ne vien ietaupa 25–45 % izmaksu salīdzinājumā ar nekonverģētiem tīklu risinājumiem, bet arī ļauj iegūt papildu ietaupījumus. Piemēram, joslas platuma palielinājums, ko panāk ar Ethernet piekļuves palīdzību VPN, nodrošina serveru centralizāciju, tādējādi ietaupot gan kapitālieguldījumus (CAPEX), gan darbības (OPEX) izmaksas.

Interneta piekļuvi uzņēmumam var nodrošināt no viena vadības centra un arī no vairākām vietām ar VPN palīdzību, lai izvairītos no dubultām interneta piekļuves izmaksām. Drošības risinājumi, pārvaldība un administrēšana arī ir vienkāršāka, līdz ar to samazinās arī nepieciešamība pēc tehnoloģiskā personāla. Tomēr konverģence piedāvā ko vairāk nekā izmaksu ietaupījumu. Premium VPN nodrošina vajadzīgo joslas platumu balss, video un datu apvienotajai komunikācijai un jauna tipa klātbūtnes efekta pakalpojumiem (presence-based services). Pats lielākais izaicinājums ir panākt, lai konverģences priekšrocības tiktu sasniegtas, nepazeminot veiktspēju procesā, kad tīkli tiek pielāgoti jaunajiem pakalpojumiem.

Premium VPN pakalpojumiem IP tīkli ir vēl vairāk vajadzīgi nekā tiem VPN, kuri tika izvērsti 20. un 21. gadsimta mijā. Tagad šo pakalpojumu pamats ir apvienoto izmaksu priekšrocības, vienkāršība, caurspīdīgums un mērogojams Ethernet  joslas platums  ar stabilu IP/MPLS kvalitāti un uzticamību.

Premium VPN portfelī ietilpst trīs pamatpakalpojumi:

• 3. līmeņa IP-VPNs;

• 2. līmeņa Carrier Ethernet VPN ar VPLS nodrošinājumu –  Metro Ethernet Forum (MEF) E-LAN pakalpojums;

• Virtuālais privātais fiksētā tīkla pakalpojums (VPWS) – pazīstams arī kā virtuālā nomātā līnija (VLL) – MEF e-līnijas pakalpojums.

 

2. un 3. līmeņa VPN  apvienotajos pakalpojumos 

Fakts, ka gan VPLS bāzes Carrier Ethernet VPN, gan IP VPN nodrošina pakalpojumus no ikviena-ikvienam rosina uzdot jautājumu, vai pakalpojumu portfeli iespējams vēl vairāk vienkāršot, piedāvājot tikai vienu no šiem virtuālajiem privātajiem tīkliem. Tomēr Alcatel-Lucent un citu kompāniju pētījumi apstiprina, ka šādu apvienoto pakalpojumu sniegšanai vajadzīgi abu veidu tīkli, lai varētu apmierināt visdaudzveidīgākās biznesa klientu vēlmes. Divi pamatkritēriji, kas nosaka VPLS bāzes Carrier Ethernet VPN izvēli, ir:

 • vēlme saglabāt maršrutēšanas kontroli, kā tas notiek, izmantojot tradicionālos pakalpojumus;
 • nepieciešamība operēt ar trafiku, kas nav bāzēts uz IP.

Tomēr dažiem maziem un vidējiem uzņēmumiem neder neviens no šiem kritērijiem un priekšroka tiek dota IP VPN. Turpretī citiem uzņēmumiem vajadzīgi gan Carrier Ethernet VPN, gan IP VPN pakalpojumi. Alcatel-Lucent pētījumi par ļoti lieliem uzņēmumiem atklāja, ka tie dod priekšroku Layer 2 Ethernet pakalpojumiem, kuriem raksturīgs īpaši liels joslas platums starp korporatīvajiem centriem, bet Layer 3 IP VPN pakalpojumi vajadzīgi, lai radītu savienojumu ar daudzām mazām filiālēm, piemēram, veikaliem. Šie secinājumi apstiprina, ka pakalpojumu sniedzējiem jāpiedāvā abi multipunktu pakalpojumu veidi, lai pilnībā apmierinātu tirgus pieprasījumu.

 

QoS – pirmšķirīgai kvalitātei

Daudzveidīgās lietojumprogrammas izmanto konverģēto koplietošanas tīklu, kurš katrai no tām nodrošina atšķirīgu  veiktspējas līmeni.  Piemēram, VoIP un video nevar lietot, ja vērojama tīkla aizkave (latentitāte) vai trīce, turpretī tādus interaktīvos lietojumus kā SAP vai Citrix trīce neiespaido, bet ilgais atbildes laiks bieži saistīts ar latentitāti, un tas ietekmē procesa kvalitāti. Citas lietojumprogrammas, piemēram, e-pastu tīkla veiktspējas izmaiņas iespaido mazāk.

Pakalpojumu sniedzēji jau daudzus gadus piedāvā dažādus QoS līmeņus, lai īstenotu atšķirīgas lietojumu prasības, bet šī adaptācija nav bijusi universāla. Daudzi uzņēmumi deva priekšroku viena QoS līmeņa ierobežojumam vai izmantoja konkrētai vietai atbilstošu WAN paātrinājumu, lai palielinātu lokālo veiktspēju.

Tomēr VoIP masveida ieviešana uzņēmumos un aizvien lielāks ārpakalpojumu apjoms ir divas tendences, kas limitē viena līmeņa QoS dzīvotspēju biznesa risinājumos. Saskaņā ar Nemertes pētījumu datiem aptuveni trešdaļa ASV organizāciju izmanto VoIP un plāno to ieviest pilnībā, bet 20 % to jau ir izdarījuši. Lai apmierinātu augošās VoIP un videokonferenču prasības, 70 % uzņēmumu papildus citiem kvalitātes servisa līmeņiem izjūt vajadzību pēc QoS līmeņa stratēģijas, kurā ietilpst veiktspēja reālā laikā.

Vienkāršs porta bāzes QoS nav pietiekams, lai apmierinātu uzņēmuma tīklu konverģences prasības. Lai panāktu maksimālu elastīgumu, pakalpojuma sniedzējam

būtu jāatbalsta SLA lietojumi, kas apmierinātu daudzveidīgus pakalpojumus (piemēram, kombinēto Carrier Ethernet VPN vai IP-VPN, E-Line vai interneta piekļuvi) ar parastās piekļuves palīdzību, bet ar dažādiem QoS līmeņiem katram pakalpojumam. Pretstatā tādiem maršrutētājiem, kas paredzēti uzņēmumiem vai tikai interneta lietojumiem, pakalpojumu maršrutētāji, kas atbalsta visus šos pakalpojumus plus QoS ar noteiktu hierarhiju (H-QoS), ievēro šo prasību un dod pakalpojumu sniedzējiem iespēju pielāgot tīkla veiktspēju konkrētiem lietojumiem.

 

Modernizēta darbība un ekspluatācija

Pārvaldīt VPN pakalpojumu portfeli ir sarežģīti. Pakalpojumu sniedzējiem vajadzīgs progresīvāks risinājums nekā parastā fiziskā līmeņa pārvaldes funkcijas, kādas iepriekš piedāvāja tradicionālās pārvaldes sistēmas. Progresīvam IP pārvaldes risinājumam jābūt kam vairāk nekā daudzu mazu risinājumu apvienojumam, kas tikai palielinātu izmaksas un pagarinātu izstrādes laiku. Lai rezultāts būtu efektīvs, pakalpojuma sniedzējiem jārada tādas pārvaldes sistēmas, kas nodrošina ne tikai efektīvu elementu, tīkla un pakalpojumu (bojājumu, konfigurācijas, norēķinu, veiktspējas, drošības) kontroli, bet arī korelāciju starp pārvaldes līmeņiem.

 

Servisa portāli

Uzņēmumi atbalsta iespēju nodot tīkla darbības ārpakalpojumu sniedzējiem, bet tehnoloģiju menedžeri nevēlas pilnībā atteikties no tīkla veiktspējas kontroles un  uzraudzības. Tādos gadījumos noderētu portāls, kas pārrauga vai iesaka izmaiņas VPN servisā. Web bāzes klientu apkalpošanas portāli, kas atbilst šīm prasībām, varētu viest vajadzīgās pārmaiņas. Alcatel-Lucent 2006. gada pārskatā lasāms, ka 61 % lielo uzņēmumu ir piekļuve pakalpojumu portālam, bet tikai 25 % tehnoloģiju menedžeri norādījuši, ka ir apmierināti ar portāla kontroles funkcijām.

Tāpēc efektīva pakalpojumu portāla pamatelementiem vajadzētu būt šādiem:

 • cieša uzraudzība un lietotāja ziņojumi par pakalpojuma, lietojuma, lokācijas vai QoS līmeni, lai novērtētu attiecīgā brīža veiktspēju un turpmākās vajadzības;
 • SLA veiktspējas ieraksts;
 • bojājuma vietas noteikšana un uzraudzība;
 • elastīga joslas platuma maiņas piešķiršana pakalpojumam vai QoS līmenim, atbildot uz ad-hoc pieprasījumiem;
 • elastīgi norēķini;
 • pakalpojuma pasūtījuma ievadīšana un ieraksts.

Šīs klienta portāla īpašības ļauj uzņēmumam nodot servisu ārpakalpojumos, tomēr paturot tik lielu kontroli, kāda tam vajadzīga. Ideālā gadījumā pakalpojumu portāls ļauj tehnoloģiju menedžeriem tikt vaļā no konkrētu vietu veiktspējas ziņojumu lietojumiem. Rezultātā CAPEX un OPEX ietaupījumi attaisno maksu par Premium portāla risinājumu.

 

Alcatel-Lucent piedāvā efektīvus Premium VPN risinājumus

Alcatel-Lucent ir līderis Premium VPN risinājumu piegādē, to skaitā Premium IP-VPN, Carrier Ethernet VPN uz VPLS bāzes un virtuālie privātie fiksētā tīkla pakalpojumi (Virtual Private Wire Services), kuri lieliski atbilst gan pašreizējo, gan nākotnes uzņēmumu un pakalpojumu sniedzēju augstākajām prasībām. Premium VPN ir Alcatel-Lucent Managed Networking Service risinājuma pamatelementi. Alcatel-Lucent pakalpojumu maršrutēšanas portfelī ietilpst 7750 Service Router (SR), 7710 SR, 7450 Ethernet Service Switch/Router (ESS) un 5620 Service Aware Manager (SAM), kas papildināti ar visaptverošu piekļuves piedāvājumu un profesionāliem pakalpojumiem. Šī iespēju kombinācija ļauj savā kategorijā labākajiem pakalpojumiem nodrošināt augstu profesionālo kvalitāti un pakalpojumu nepārtrauktību uzņēmumiem, kas strādā pastāvīgas tiešsaistes darbības režīmā.

 

 

Sagatavots pēc Alcatel-Lucent

 Enriching Communications materiāliem

 

 

Alcatel-Lucent Baltics SIA

Alojas ielā 6, Rīgā LV-1013 

Tālr. 67085200

Fakss 6708 5205

www.alcatel-lucent.com

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001