Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

LatSTE 2007 — IT iespējas nākotnes klasē

   

LatSTE 2007- IT iespējas nākotnes klasē

 

Latvijas sabiedrības tehnoloģiju ekspozīcijas jeb LatSTE organizēšanas ideja dzima 1997. gadā, laikā, kad sākās arī Latvijas izglītības informatizācijas sistēmas (LIIS) veidošana, kad izstādē Baltic IT informātikas skolotāji Tālis Bērcis, Aija Cunska, Frīdis Sarcevičs tikās ar matemātikas profesoru Čārlzu Ivaru Kalmi no ASV, gūstot iedvesmu un sparu jaunai iniciatīvai. 1998. gada vasarā LatSTE notika Ogres ģimnāzijā. Tika pieņemts lēmums rīkot pasākumu katru gadu pēc rotācijas principa: Aucē, Smiltenē un Ogrē. Šogad pirmo reizi tā notika Ventspilī, jo Ogres visdedzīgākās lokomotīves – Tāļa Bērča – vairs nav mūsu vidū…

 

LatSTE – desmitgadniece

Šajos gados LatSTE konferencēs piedalījušies vieslektori no Beļģijas, Lielbritānijas, Spānijas, Vācijas, Bulgārijas, Lietuvas, ministriju un pašvaldību pārstāvji, datorfirmu un programmatūras izstrādes firmu pārstāvji, kā arī skolu, bibliotēku un pašvaldību darbinieki, ir bijis iespējams iepazīties ar inovatīvām idejām informātikas apguvē, jaunākajām tehnoloģijām, programmatūrām, sabiedrībai nepieciešamiem interneta resursiem. 

Latvijas sabiedrības tehnoloģiju ekspozīcija pārdzīvojusi valsts mēroga IT projektu LIIS un joprojām turpina dzīvot. Šogad Ventspilī 25. un 26. oktobrī notika jubilejas pasākums – desmitā LatSTE, kuru organizēja Ventspils Digitālais centrs un atbalstīja Lattelecom, Latvijas Universitāte, Lielvārds, Microsoft Latvia, portāls skolotājs.lv, Sorosa fonds Latvija, Tilde. Ventspils LatSTE bija veltīta nākotnes klases mācību procesam, kurā tiek izmantotas dažādas tehnoloģijas un pilnveidoti interneta resursi.

 

Microsoft domā par jaunatnes izglītošanu

Kā uzsvēra Microsoft Latvia Akadēmisko programmu vadītāja Līna Ābola, informācijas un tehnoloģiju laikmetā radikāli jāmainās arī 21. gadsimta skolai. ASV veiktie pētījumi liecina, ka pēdējo 20 gadu laikā arvien negatīvāka kļūst skolēnu attieksme pret skolu, ka mazinās viņu optimisms par iespēju interesantā veidā gūt dzīvei nepieciešamās zināšanas. 21. gadsimtā noteikti būtu nepieciešama nevis informātikas nodalīšana atsevišķi no pārējiem mācību priekšmetiem, bet gan IT integrēšana dažādos mācību priekšmetos, izmantojot datorizētas enciklopēdijas, mācību filmas, vērtēšanas sistēmas. Šobrīd ir nevis tehnisko iespēju trūkums, bet gan IT neadekvāts lietojums, kas izpaužas kā skolēnu pārliecīga aizraušanās ar datorspēlēm un internetu. Tādēļ skolotājiem labi jāpārzina IT, lai bērnu intereses varētu virzīt uz mācīšanos un personības izaugsmi. 

 

Vieglāk varēs atrast latviešu kultūras dārgumus

Nacionālās bibliotēkas pārstāve Dženija Dzirkale-Maļavkina pastāstīja par Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) paveikto, lai vidusskolēni un visi skolotāji varētu izmantot šīs grāmatu krātuves resursus. Kopš 2000. gada LNB īsteno vairākus nozīmīgus projektus, veidojot digitālo bibliotēku, kas nodrošina Latvijas unikālo kultūrvēsturisko vērtību — nacionālās bibliogrāfijas, periodisko izdevumu, karšu, mākslas plakātu, seno fotogrāfiju un skaņuplašu vispārēju un ilglaicīgu pieejamību un saglabāšanu digitālajos formātos. Patlaban tiek veidota digitālo objektu menedžmenta sistēma, kas ļautu meklēt skenētajos un atpazītajos nacionālās bibliotēkas resursos, piemēram, laikrakstos.

 

Top jauns portāls visām skolām

Andris Ķikāns, a/s Datorzinību centrs pārstāvis, stāstīja par visas Latvijas skolu jaunā portāla izveidi. Lai topošais portāls būtu iespējami ērti izmantojams skolu ikdienas darbā un tajā tiktu izvietota pedagogiem, skolēniem un vecākiem aktuāla informācija, oktobrī 38 pilotskolās tika veikta vadības un pedagogu aptauja, lai atrastu iespējami efektīvāku portālā izvietojamās informācijas veidu un atbilstošu vizuālo veidolu. Plānots, ka skolu portāla izveide noslēgsies 2008. gada pavasarī. Portālā tiks iekļauta IZM informācija par izglītības nozari Latvijā, tās piedāvātajām iespējām un izglītības iestādēm, kā arī šo iestāžu administratīvā un mācību informācija, kas pieejama skolēniem, skolotājiem, izglītības iestāžu vadītājiem un vecākiem.

Skolu portāla veidotāji paredz, ka nākotnē tajā varētu izveidot arī mācību materiālu datubāzi, tiešsaistes tērzēšanas un audiovizuālo mācību līdzekļu ievietošanas iespēju, kā arī iespēju datorizēti kārtot pārbaudījumus un integrēt skolu portālā elektronisko žurnālu ar paplašinātām funkcijām. Portālā paredzēts iekļaut portāla pamatlapu ar IZM informāciju: izglītības iestāžu reģistru, ministrijas rīkojumiem, informatīviem paziņojumiem, mācību gada kalendāru, aptaujām, saitēm, skolu informācijas lapas ar skolas kontaktinformācija, iestādes un tās vadītāja akreditācijas termiņu, pieejamām izglītības programmām un citu informāciju, kas varētu interesēt skolēnus, vecākus un pedagogus, un mācību procesa sadarbības vietni, kurai varēs piekļūt tikai reģistrēti lietotāji un kas dos iespēju konkrētās skolas personālam un audzēkņiem iepazīties ar aktuālajiem administratīvajiem dokumentiem, sagatavot un vērtēt mājas darbus un pārbaudes darbus, gatavot pārskatus un atskaites, sazināties ar kolēģiem utt. Projektu pilnībā finansēs no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem.

 

Letonika.lv skan Latvijā un pasaulē

SIA Tilde, plaša lietojuma programmatūras izstrādātāja Baltijas valstīs, LatSTE dalībniekus ar jaunākajiem produktiem iepazīstina jau kopš LatSTE pirmsākumiem. Šogad par Tildes veidotā interneta resursa Letonika.lv izmantošanas veidiem skolās stāstīja Letonikas projekta vadītāja Anita Vasiļjeva. Tā ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, kuras galvenais mērķis ir sniegt enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju, apkopojot digitālos resursus par Latviju. Patlaban šie resursi ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture, interneta lappušu norādes, kā arī multivides materiālus.

Ir iecere papildināt Letoniku.lv ar latviešu literatūras klasiķu darbu bibliotēku, iepriekš atrisinot autortiesību jautājumus. Valsts aģentūra Kultūras informācijas sistēmas piedāvā abonēt Letonika.lv datubāzi skolu bibliotēkām par gada abonēšanas maksu, sākot no Ls 12,60 + PVN. Privātpersonas Letonika.lv abonementu var apmaksāt, nosūtot īsziņu (SMS). Pēc pāris sekundēm savā mobilajā tālrunī saņemsiet Letonika.lv piekļuves kodu un, to aktivizējot, jums kļūs pieejams Letonika.lv saturs. Privātpersonai Letonikas.lv abonēšanas izmaksas ir Ls 0,35 dienā.

 

Balsojam par interaktīvo klasi

Izdevniecības Lielvārds pārstāvis Aivars Gribusts LatSTE dalībniekus iepazīstināja ar PROMETHEAN interaktīvās klases sastāvdaļām — interaktīvo tāfeli Activboard, bezvadu rakstāmrīku Activpen, projektoru ar samazinātu fokusa attālumu Sanyo XE40 un komplektā ietilpstošo programmatūru Activstudio un Activprimary, tiešsaistes balsošanas sistēmu Activvote, minitāfelēm Activslate, grafisko planšeti Activtablet, interaktīvo rādāmkociņu Activwand. Ar interaktīvās klases resursiem var veidot mācību procesu, kurā ar attēliem, dažādu multimediju integrāciju un ātru informācijas plūsmu iespējams piesaistīt un noturēt skolēnu uzmanību.

Interesanta ir Activvote balsošanas sistēma, kuru var ērti izmantot gan apgūtās tēmas izpratnes noskaidrošanai, gan ieskaitēm un kontroldarbiem, gan diskusijām. Iegūtās atbildes var saglabāt, kā arī eksportēt uz Excel programmu, lai tās apkopotu un analizētu. Tādējādi skolotāja rīcībā ir instruments, ar kuru var noskaidrot skolēnu zināšanu kopainu, analizēt zināšanu līmeni, noskaidrot viedokli par aktuālo tēmu, lūdzot skolēniem paust savu izvēli, nospiežot balsošanas pogu.

 

Tiešsaistes programmas skolām

Stendu prezentācijā lielu interesi radīja Auces vidusskolas pārstāvja Frīda Fricnoviča prezentācija par skolās izmantojamām tiešsaistes programmām. Tiešsaistes programmatūra strauji attīstījusies tieši pēdējos divos gados. Patlaban gandrīz visus nepieciešamākos darbus ar datoru iespējams izpildīt, izmantojot tiešsaistes programmas. Vairākās vietnēs, kas piedāvā šādu programmatūru, iespējama arī dokumentu glabāšana, tiem var piekļūt no jebkuras vietas, kur pieejams dators un interneta pieslēgums.

Tiešsaistes programmu izmantošana nozīmē, ka nav jāpērk lietojumprogrammas, tās nav jāinstalē, nav nepieciešamība ceļojumos vai darba braucienos ņemt līdzi datoru. Tiešsaistes programmatūra skolās nodrošina iespējas apgūt valsts standartos paredzētās tēmas. Stendā varēja iepazīties ar Office programmu paketēm Ajax13 (http://us.ajax13.com/en/index.jsp), Zoho Office (www.zoho.com), Think Free Office (http://www.thinkfree.com/common/main.tfo), Zimbra Desktop (http://www.zimbra.com/products/desktop.html), Peepel Office (http://www.peepel.com/more.php), Google Docs & Spreadsheets (http://docs.google.com), Virtual Office 4.2 (http://www.contactofficce.com), zīmēšanas programmu paketēm ArtPad (http://artpad.art.com/artpad/painter), DigitalDrawn (http://www.digitaldrawn.nl)drawing/online.htm), Flash Paint v2 (http://www.flashpaint.com/home.php), Isketch (http://www.isketch.net), attēlu apstrādes programmām Fauxto (http://www.fauxto.com), FotoFlexer (http://fotoflexer.com), J-Painter (http://www.photoeditor.cz/en/image) un daudzām citām tiešsaistes programmām. Var prognozēt, ka tiešsaistes programmas nākotnē ieņems arvien nozīmīgāku lomu.

Ikvienam pasākuma dalībniekam bija iespēja uzzināt jaunāko par IT izmantošanas iespējām skolā, tikties un apspriesties gan ar IT resursu veidotājiem, gan ar kolēģiem. Ir pamats domāt, ka pasākuma LatSTE ideja dzīvos, jo Ogres ģimnāzijas direktore Aina Bērce kopā ar IT entuziastiem un profesionāļiem 2008. gadā gaidīs visus interesentus Ogrē.

Velta MIKA,

informātikas skolotāja, speciāli SP

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001