Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

IBM – 15 gadu līderpozīcijās pasaulē un Latvijā

   

Linux mēs neprotam saņemt to, kas internetā iegūstams par brīvu

 

Septembrī IKT aprindās svinama ievērības cienīga jubileja - 15 gadi, kopš Latvijā darbu sāka IBM pārstāvniecība, kas uzskatāma par pašreizējā uzņēmuma SIA IBM Latvija priekšgājēju. IBM Latvija izpilddirektors Uģis Eriņš ir pārliecināts, ka IBM, tāpat kā citu lielo uzņēmumu klātbūtne, nodrošina Latvijai iespēju neatpalikt no pasaules IKT tehnoloģiju straujā progresa. Ar smaidu viņš teic, ka savu uzņēmumu uzskata par IBM interfeisu Latvijā. Katrs no 35 darbiniekiem vajadzības gadījumā interfeisa lietotājam var piedāvāt gan aprobētu, gan oriģinālu kādas sarežģītas IKT problēmas risinājumu, kas ir IBM pieredzes portfelī.

 

IBM izaicinājums pirms 15 gadiem

Atšķirībā no konkurentiem vairākās IKT nozarēs IBM pašlaik piedāvā organizācijām visplašāko aparatūras, programmatūras un pakalpojumu klāstu – serverus, datu glabāšanas iekārtas, apjomīgu informācijas sistēmu izveidošanu un uzturēšanu, tehniskās un biznesa konsultācijas. Šāds spektrs ir pēdējo 15 gadu mērķtiecīga darba rezultāts. IBM korporācija, kurai tolaik bija jau 70 gadu, Baltijā ienāca smagākajā savas vēstures posmā: lieldatoru un to programmatūras ražošanā iegūtās stabilās līdera pozīcijas bija traucējušas laikus novērtēt IT attīstības jaunās tendences – minidatoru, personālo datoru un datortīklu attīstību, kuru tirgus strauji auga, pateicoties jauniem ražošanas līderiem.

Tajā laikā IBM vadība tika uzticēta Luī Gerstneram, kuram, novērtējot situāciju, bija jāpieņem izšķirīgs lēmums par uzņēmuma tālāko attīstību. Gerstners atteicās no idejas par IBM sadalīšanu, kas tolaik virmoja gaisā, un pieņēma nozīmīgu lēmumu - saglabāt vienkopus ievērojamo intelektuālo kapitālu, tehnoloģijas un pieredzi, kas bija IBM rīcībā. IBM tika izvirzīts uzdevums kļūt par globālu servisa kompāniju, kas piedāvā klientiem ne tikai tehnoloģijas, bet galvenokārt kompleksus IT risinājumus visā pasaulē. Šo pārmaiņu rezultātā IBM akciju vērtība kopš 1993. gada ir pieaugusi desmitkārtīgi, un uzņēmums ne tikai uzmanīgi seko IKT attīstības tendencēm pasaulē, bet lielā mērā prognozē un ietekmē tās.

Baltijas valstīs IBM sāka biznesu savas Somijas filiāles vadībā. 1992. gadā tika izveidotas IBM pārstāvniecības; uz Latvijas pārstāvniecības bāzes vēlāk izveidojās arī IBM Latvija, kas piegādā un nodrošina visu IBM produktu un pakalpojumu spektru. Galvenās IBM Latvija IKT pakalpojumu klientu grupas ir finanšu un telekomunikāciju uzņēmumi, sabiedriskā un valsts sektora iestādes, mazā un vidējā biznesa uzņēmumi. IBM attīstību un mērķus Latvijā vislielākajā mērā nosaka IBM korporācijas idejas un prioritātes pasaulē.

 

Stratēģijas pamatā - IT atvērtība

IBM bija pirmais lielais uzņēmums, kas publiskoja tādus terminus kā e-business un e-business on demand, tādējādi pasakot, ka, no vienas puses, IKT var pozitīvi ietekmēt līdz šim strādājošos biznesa modeļus, bet, no otras puses, paši IKT nozares produkti nākotnē arvien vairāk kļūs par plaša patēriņa preci (commodity). Tie kļūs arvien pieejamāki cenas ziņā un to lietošana būs vienkārša arī cilvēkiem bez dziļām tehniskām zināšanām.

Uģis Eriņš uzskata, ka biznesa, tajā skaitā IKT industrijas, globalizācija ir mūsdienu realitāte. Savukārt, lai IT produkti patiešām kļūtu par plaša patēriņa globāli-universālu un cenas ziņā pieejamu preci, izšķirošs faktors ir standartizācija, kas informācijas sistēmām un to lietotājiem nodrošina brīvu datu apmaiņu un iespēju pēc vajadzības ātri nomainīt to vai citu sistēmu vai IT pakalpojumu. Turklāt tā arī pozitīvi ietekmē produktu konkurenci IT tirgū.

IBM uzņēmumos, ražotnēs, pētniecības centros un laboratorijās strādā ap 350 000 cilvēku, un pieminētās tendences vislielākajā mērā nosaka IBM pašreizējo stratēģiju. Pēdējos 15 gados IBM no samērā slēgtas (proprietary) tehnoloģijas dzelžu ražotāja ir pārtapusi par universālu IT uzņēmumu, kas iestājas par informācijas tehnoloģiju atvērtību. IBM ne tikai izstrādā produktus, ņemot vērā atvērtos standartus, bet kopā ar citiem uzņēmumiem aktīvi piedalās starptautisko standartu organizāciju darbā, lai tos ieviestu.

Līdztekus tam IBM visā pasaulē aktīvi atbalsta atvērtā koda iniciatīvu. Atvērtā koda programmatūras lietotājs var pats tiešā veidā ietekmēt produkta attīstību, vienlaikus piedaloties tā izstrādē un uzlabošanā. Tas savukārt ļauj šim izstrādājumam dabīgi attīstīties, iegūstot arvien jaunu lietotāju pieprasītu funkcionalitāti. Uģis Eriņš atzīmē, ka tas ir pilnīgi inovatīvs veids, kā tiek radītas vērtības IT industrijā. Tieši pēdējos gados, pateicoties komunikāciju tehnoloģiju attīstībai un globalizācijas tendencēm, atvērtā koda programmatūras izstrāde un lietošana ir attīstījusies visstraujāk un kalpo par vēl vienu papildu faktoru, kas virza IT industriju izmaksu samazināšanās virzienā.

- Domāju, ka Latvijā mēs - IT lietotāji un izstrādātāji - pilnībā neizmantojam iespējas, kuras sniedz atvērtā koda programmatūra un kuras labāk raksturo angliskais apzīmējums Open Source – atvērtie resursi, - saka Uģis Eriņš. - Grūti iedomāties citu nozari, kurā izejmateriāli un tehnoloģija būtu pieejama bez maksas un kur praktiski jebkurš IT lietotājs var no šiem resursiem veidot pats savu, pat arī komerciālu, produktu.

 

IBM dzelži

IBM nemainīgi saglabā līderpozīcijas kā modernas un kvalitatīvas aparatūras piegādātājs. Tie ir serveri, datu glabāšanas un rezervēšanas iekārtas un citi specifiski biznesa risinājumi. Uz jebkura servera no IBM četrām serveru saimēm var darbināt gan komerciālu, gan Linux operētājsistēmu, kas ļauj to lietotājiem brīvi izmantot atvērtās tehnoloģijas. IBM Latvija piedāvā ne tikai iegādāties šīs iekārtas, bet arī izmantot tās datu apstrādes pakalpojuma formā, papildus nodrošinot nepārtrauktu IT infrastruktūras monitoringu, datu rezervēšanu un nepieciešamības gadījumā operatīvu iekārtu remontu un datu atjaunošanu. Šajā jomā uzņēmums darbojas kopš pārstāvniecības atvēršanas, ir izveidots ļoti kompetents servisa centrs, kas ļauj IBM Latvija būt soli priekšā konkurentiem.  

2005. gadā IBM apzināti atteicās no personālo datoru ražošanas, ieguldot personālo datoru izstrādi, ražošanu, izplatīšanas organizāciju un Think zīmolu kopuzņēmumā Lenovo. Kā uzskata Uģis Eriņš, šis ir viens no piemēriem, kā IT produkti kļūst par plaša patēriņa preci. Tagad personālā datora komplektācija, iegāde un instalācija nav daudz sarežģītāka par kafijas automāta vai veļas mašīnas iegādi un lietošanu. Savukārt IBM ar šo soli apliecināja, ka korporācija pamatā koncentrējas uz produktu un pakalpojumu izstrādi, kam vajag augstu tehnoloģisko un intelektuālo potenciālu. Ne velti IBM jau ilgus gadus pieder līderpozīcijas reģistrēto patentu daudzuma ziņā.

 

Ar midleware - programmatūras līderu trijniekā

Šī gadsimta sākumā IBM sāka pievērst arvien vairāk uzmanības programmatūrai, kas ir sarežģītu IT integrācijas projektu neatņemama sastāvdaļa. Tieši programmatūras jomā IBM pēdējos gados piedāvā visvairāk jaunumu, un IBM programmatūras grupa stabili ieņem vietu pirmajā programmatūras ražotāju trijniekā pasaulē. IBM ir formulējis savu vietu programmatūras tirgū kā middleware ražotājs. Ar vārdu middleware saprotam programmatūras komponentu un izstrādes rīku kopumu, kas paredzēts efektīvu un apjomīgu lietojumprogrammu izstrādei, ieviešanai un uzturēšanai.

IBM programmatūras portfeli veido piecas galvenās produktu grupas:  

-          Lotus, kas šogad piedzīvoja milzīgas izmaiņas  ar jauno Lotus Notes&Domino 8 versiju. No iepriekšējās versijas tā atšķiras ne vien ar izskatu un uzlabotām pamatfunkcijām – e-pastu, kalendāru un plānotāju, bet arī ar principiāli jaunas – uz aktivitātēm centrētas - pieejas izmantošanu, kā arī ar iespēju kombinēt Lotus Notes aplikācijas ar citām biznesa aplikācijām. Produktu grupā ietilpst Lotus Sametime (reālā laika balss un teksta komunikācija starp darbiniekiem un interneta konferenču risinājums), Lotus Quickr (viegli konfigurējama informācijas apmaiņas un dokumentu organizēšanas platforma), Lotus Connections (industrijā pirmā biznesa līmeņa sociālās programmatūras platforma), WebShpere Portal;

-          WebSphere – biznesa integrācijas programmatūra, kas ļauj viegli integrēt informācijas sistēmas, kā arī uz to bāzes veidot papildu funkcijas biznesa atbalstam. Lieki piebilst, ka šī programmatūra pilnībā atbalsta atvērtos industrijas standartus, kuri ir SOA (Service Oriented Architecture) principu pamatā;

-          Tivoli – ļoti plašs programmatūras klāsts, kas paredzēts informācijas sistēmu pārvaldībai, to drošībai un apkalpošanas procesu automatizācijai. Īpaši aktuāla ir lietotāju pārvaldības procesu vadība; 

-          Rational – programmu izstrādes un testēšanas rīki, kuros ietverta programminženierijas labākā pieredze, kas lietotājam garantē kvalitatīvu rezultātu;

-          Information Management – informācijas un satura pārvaldes rīki, kas nodrošina informācijas uzglabāšanu datubāzēs, tās meklēšanu, arhivēšanu, savukārt satura vadības (Content management) rīki nodrošina informācijas dzīves cikla pārvaldību.

IBM galvenās produktu un pakalpojumu grupas savstarpēji cita citu papildina. Latvijas lietotājiem servisa organizācija nodrošina daudzus pakalpojumus, to skaitā:

-          serveru un citu iekārtu tehnisko apkalpošanu, īri, pārvaldību un citus klientiem nepieciešamos IT infrastruktūras izveides un uzturēšanas ārpakalpojumus;

-          datu pārraides tīklu projektēšanu un veidošanu;

-          konsultācijas un praktisku palīdzību IBM programmatūras risinājumu ieviešanā;

-          konsultācijas informācijas sistēmu projektēšanā un IT drošībā, kā arī praktiskus biznesa kritiski svarīgo datu aizsardzības un atjaunošanas pakalpojumus.

Tradicionāli IBM Latvija strādā kopā ar saviem Latvijas biznesa partneriem, kas specializējas dažādos IKT risinājumos. To vidū kā lielākos un pieredzējušākos var minēt Exigen Services Dati,  Komerccentrs Dati grupa, TietoEnator Alise, Ermitāžas risinājumi, Lattelecom Technology, Datakom. Šo uzņēmumu speciālisti ir uzkrājuši vērā ņemamu pieredzi IBM tehnoloģiju izmantošanā un, piedāvājot Latvijas IT lietotājiem savus risinājumus un servisu, palīdz risināt viņu biznesa uzdevumus.  

Cilvēka faktors

Uģis Eriņš teic: - Mūsu kolektīvs nav liels, taču ļoti kvalificēts, jo regulāri pārņem IBM pasaules pieredzi un piemēro to Latvijas vajadzībām un situācijai. Nereti mūsu darbinieku zināšanu līmenis kādā nozarē ir tik augsts, ka tos uzaicina strādāt kādā no IBM uzņēmumiem ārvalstīs vai piedalīties ļoti nozīmīgu projektu realizācijā. Personīgā izaugsme ir papildu motivācija iegūt jaunas zināšanas un veicina darbinieku lojalitāti, savukārt mēs iegūstam speciālistus ar izcilu pieredzi, no kā, manuprāt, iegūst visa Latvijas IKT nozare, kur katra darbinieka kompetence vairo kopējo potenciālu.

Daži piemēri: IBM Latvija IT arhitekts Normunds Šaumanis pēc vairāku gadu darba IBM saņēma uzaicinājumu strādāt Ņujorkas fondu biržā, kas ir viena no lielākajām finanšu institūcijām pasaulē. Atgriezies Latvijā, viņš ir specializējies sistēmu integrācijā, Web tehnoloģijās, identitātes un pārvaldības programmatūru risinājumos un ir programmatūras servisu vadītājs Baltijā. Redžinalds Knipšis, viens no kvalificētākajiem speciālistiem Cisco tīklu jomā Latvijā, savulaik strādāja Brazīlijā 3G tīkla ieviešanas projektā. Pašlaik viņš strādā gan Latvijas, gan Dānijas, gan citu Eiropas valstu klientu projektos. IBM IP TV infrastruktūras projektu Eiropas, Tuvo Austrumu un Āfrikas reģionā palīdz realizēt Guntars Otto, gūstot ievērojamu starptautisku produktu izstrādes un projektu vadības pieredzi.

Uģis Eriņš uzsver, ka IBM stingri ievēro principu būt atbildīgam pilsonim jebkurā pasaules valstī. - Gan kā IBM Latvija darbinieki, gan kā Latvijas pilsoņi esam ieinteresēti savas valsts IT tirgus un industrijas konkurētspējas attīstībā. Mēs esam gatavi apspriest jebkuru abpusēji izdevīgas sadarbības iespēju. Mūsu mērķis nav labdarība, tomēr ar tehnoloģiju un zināšanām varam palīdzēt Latvijas IT sabiedrībai izmantot iespējas, kuras jau šodien un vēl vairāk nākotnē varētu sniegt IT industrijas globalizācija, atvērtība un citas tendences. Tēlaini runājot, mūsu mērķis nav ielikt kādam rokās zivi (vai sieru), bet drīzāk gan palīdzēt mežā ieraudzīt piemērotu materiālu makšķerei, iemācīt ar to rīkoties un kopīgi pameklēt labākās zivju vietas.

IBM augstu vērtē nesen sākto sadarbību ar Latvijas lielākajām augstskolām LU un RTU programmā IBM Academic Initiative. Noslēgtie līgumi par sadarbību mācību programmu sagatavošanā palīdzēs topošajiem Latvijas IT speciālistiem būt konkurētspējīgiem ar SOA (uz servisu orientēta arhitektūra) un citām jaunākajām tehnoloģijām saistītos projektos, pēc kuriem jau vistuvākajā nākotnē pasaulē ir sagaidāms ievērojams pieprasījums.

Laura KALINKA

 

IBM Latvia

Bauskas ielā 58 a

Rīgā, LV-1004

Tālr. 7070300

infolv@lv.lv.ibm.com

http://www.ibm.com/lv

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001