Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Oracle pārvērš datus informācijā

   

Oracle pārvērš datus informācijā

 

Ikviena vadītāja ikdienas neatņemama sastāvadaļa ir lēmumu pieņemšana un tāpēc ir ļoti būtiski, lai šajā procesā būtu pieejama iespējami plaša un precīza informācija, kas ļautu izdarīt nekļūdīgus secinājumu un tāpēc pieņemt pareizus lēmumus.

 

Mūsdienās gandrīz jebkuram uzņēmumam, kas izmanto dažādas IT sistēmas, nākas saskarties ar jautājumu, kā vislabāk izmantot uzņēmuma sistēmas, lai no tām saņemtu maksimālu atdevi. Tāpat būtisku lomu uzņēmuma biznesa procesu sakārtošanā ieņem pārmaiņas ekonomiskajā vidē un aizvien pieaugošā konkurence. Līdz ar to vadītājam jādomā ne tikai par izmaksu samazināšanu un to, kā maksimāli optimizēt biznesu, bet arī, kā pārdomāti investēt uzņēmuma iekšējo biznesa procesu sakārtošanā, lai tie aptvertu visas organizācijas pārvaldības procesus un būtu atbalsts uzņēmuma izvirzīto biznesa mērķu sasniegšanai.

Tieši tāpēc Oracle, turpinot strādāt pie biznesa informācijas analīzes rīkiem, piedāvā klientiem Oracle Business Intelligence Suite – atvērtu, uz sandartiem balstītu programmnodrošinājumu, kas nu piedāvā daudz plašākas iespējas uzņēmuma biznesa procesu pārvaldībā. Tagad Oracle Business Intelligence Suite apvieno Oracle tradicionālos biznesa informācijas analīzes rīkus ar Siebel Business Analytics tehnoloģijām. Oracle Business Intelligence Suite ļauj definēt, ko un kā analizēt un kurus datus no visas pieejamās informācijas izmantot retrospektīvai un šā brīža analīzes sagatavošanai, kā arī modelēt iespējamos attīstības scenārijus.

Kopā ar Oracle Applications, Oracle Database un Oracel Fusion Middleware šis risinājums nodrošina vienotu uzņēmuma biznesa informācijas analīzes platformu, kuru viegli integrēt uzņēmuma IT vidē, turklāt Oracle Business Intelligence Suite ļauj atlasīt datus ne tikai no Oracle sistēmām, bet arī no informācijas citu piegādātāju datubāzēs, tajā skaitā IBM, Microsoft un Teradata, kā arī no dažādām uzņēmuma pārvaldības sistēmām, piemēram, Oracle vai SAP.

Šobrīd Oracle piedāvā trīs Business Intelligence Suite versijas: Enterprise Edition, Standard Edition un Standard Edition One. Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition versija ir radīta korporatīvajiem klientiem un ir būtisks palīgs lēmumu pieņēmējiem, jo dod iespēju pārvērst uzņēmuma datus informācijā, savukārt informāciju – zināšanās.

Sistēma ietver:

-          vienkāršotu piekļuvi datiem un iespēju tos analizēt dažādos griezumos;

-          ērti lietojamu analītisko pārskatu portāla vidi (dashboard), kas pieejams interneta vidē;

-          ātru atskaišu sagatavošanu un modificēšanu;

-          iespēju reālā laika režīmā saņemt paziņojumus par uzņēmuma operatīvās darbības rezultātiem;

-          iespēju biznesa analīzes rezultātus pārskatīt un modificēt Excel, Word, Outlook vidē.

Savukārt, domājot par mazo un vidējo uzņēmumu vajadzībām, vispiemērotākais biznesa informācijas analīzes rīks būs Standard Edition One, kas nodrošina vienkāršu un ērtu analītisko pārskatu veidošanu un atbalsta dažādas datubāzes, piemēram, Oracle, Microsoft SQL, MySQL.

Iveta UTKINA,

mārketinga vadītāja

 

Oracle filiāle Latvijā

iveta.utkina@oracle.com

tālr. 7046090

www.oracle.com

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001