Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

IT profesionāļiem patīk nozīmīgi projekti

   

IT profesionāļiem patīk strādāt pie nozīmīgiem projektiem

Sakārtotā vidē un ar prestižiem projektiem strādāt vēlas daudzi IT speciālisti. Darbinieki atzīst – svarīgi, lai darbs būtu interesants un dinamisks, turklāt viņi augstu novērtē iespēju ne tikai saņemt papildu kvalifikācijas sertifikātus, bet brīvajā laikā kopīgi uzspēlēt futbolu ar kolēģiem.

Kvalificētu darbinieku atlase, sakārtota darba vide un izaugsmes iespējas ir trīs vaļi, uz kuriem balstās uzņēmuma sekmīga darbība. Savu sesto dzimšanas dienu 1.jūnijā uzņēmums sagaidīja jau kā akciju sabiedrība  Šajā laika periodā RIX Technologies ir panācis to, ka tā klienti un darbinieki atzinīgi atsaucas par RIX speciālistu darbiem un kompetencēm.

- To, ka kolektīvā lielākā daļa darbinieku ir spēcīgi profesionāļi, ikdienā novērtē visi – iespējams strādāt ar komplicētiem projektiem zinošu ekspertu vidē, - uzsver RIX Technologies programmizstrādes direktors Ivars Skujiņš. - Esmu dzirdējis runas, ka gribētos strādāt RIX, bet tur grūti tikt. Tas nozīmē, ka šeit nonāk tikai paši labākie, - viņš piebilst. Personāla atlase ir ļoti rūpīga – pēc iesūtītajiem CV uz pārrunām tiek uzaicināta vien daļa kandidātu, turklāt programmētājiem jāizpilda arī tests. Testa rezultātam ir liela nozīme – pat, ja piedāvātais risinājums nav pareizs, programmētājam ir cerības iegūt darbu RIX Technologies, ja izpildītais tests liecina par talantu, spējām un svaigu domāšanu.

Ivars Skujiņš uzsver, ka sakārtotā vidē ar sakārtotiem procesiem darbinieks var justies komfortabli un nodoties tiešo pienākumu veikšanai. Šie procesi nav tikai formāli, uz papīra, bet praksē pārbaudīti un nemitīgi tiek pilnveidoti. Kā mūsdienīgs uzņēmums RIX Technologies procesu pārvaldībai izmanto arī mūsdienīgus rīkus gan pašu izstrādātas sistēmas (pašu izstrādāta ziņojumu reģistra sistēma), gan arī jau labi pazīstamus rīkus, piemēram, MS Project Server, kura ieviešana ir devusi lielu ieguldījumu darbinieku resursu pārvaldībā.

Individuāls karjeras attīstības plāns

Uzņēmums nav milzīgs – ap 70 darbinieku –, taču strādā ar lieliem un nozīmīgiem projektiem. Darbinieki atzinuši, ka viņiem pievilcīgākais faktors nav tikai un vienīgi samaksa, jo valsts un pašvaldību pasūtīto projektu atpazīstamība un publicitāte rada arī lepnumu un gandarījumu.

Karjeras iespējas RIX ir individuālas – katram speciālistam piemērots īpašs karjeras attīstības plāns, ņemot vērā konkrētā darbinieka vēlmes par specializācijas virzienu. Ir iespējas izaugt no programmētāja līdz sistēmu analītiķim, sistēmu arhitektam, projektu vadītājam vai tamlīdzīgi. Šāda kvalitatīvā lēciena laiks ir individuāls – atkarībā no darbinieka spējām, piebilst uzņēmuma administratīvā direktore Larisa Balina.

Ņemot vērā RIX Technologies akcentu uz sevišķi kvalificētiem speciālistiem, likumsakarīga ir arī darbinieku tālāka izglītošana. Uzņēmums piedāvā dažādus kursus un iespēju kārtot sertifikācijas eksāmenus saskaņā ar individuālās attīstības plānu.

Pēc nopietniem projektiem – kopīgas izklaides

Indulis Misiņš 23 gadu vecumā strādā RIX Technologies par programmētāju, un šī pirms trim gadiem bijusi viņa pirmā darbavieta. Izaugsme bijusi milzīga, un puiša projektu portfelī ietilpst darbs  pie tādu valstiski nozīmīgu projektu izstrādes kā portāls skolotājs.lv, Valsts tiešās pārvaldes iestāžu datu bāze, Latvijas valsts portāls un tā integrācija ar e-pakalpojumu infrastruktūru, Nacionālā muzeju krājuma (NMK) kopkataloga informācijas sistēma.

. Pēc papildu kursu beigšanas Indulis kļuvis par sertificētu Microsoft aplikāciju un risinājumu izstrādātāju, kā arī par datubāzu izstrādātāju. - Ir ļoti patīkami, ka strādāju ar jauniem un interesantiem projektiem, izmantoju modernas tehnoloģijas. Varu apgūt daudz jauna, darbs nav vienmuļš, turklāt ir lielas attīstības iespējas, - plusus rezumē jaunais programmētājs.

Arī 24 gadus vecajam Ingaram Paeglītim RIX Technologies ir pirmā ar specialitāti saistītā darbavieta, taču ātri vien viņš pamanījies kļūt par Microsoft sertificētu profesionāli un Microsoft aplikāciju un risinājumu izstrādātāju. Jau skolas laikā ļoti interesējuši datori, un Ventspils 1. ģimnāzijā bijis ļoti labs informātikas skolotājs, kas audzēkņu interesi veicinājis arī ar pulciņu palīdzību. Šobrīd Ingars jau kļuvis par ekspertu dokumentu vadības risinājumu izstrādē, viņš ir iesaistījies dažādos ar dokumentu vadības sistēmu ePortfelis saistītos projektos (Rīgas Dome, Rīgas Siltums, Ārlietu ministrija u.c.). Pašlaik Ingars piedalās arī vairāku valstiski nozīmīgu projektu realizācijā, piemēram, Dokumentu aprites un uzdevumu kontroles sistēmas (DAUKS) izstrāde, kā arī Pašvaldību e-pārvaldes centrālo lietojumu izstrāde.  un L. Balina norāda, ka Ingara viedokli par jaunu risinājumu izstrādi vai realizēto attīstību vēlas uzzināt gan projektu vadītāji, gan programmētāji.

Puiši priecājas, ka darba vide un kolēģi ir patīkami, tiek organizēti dažādi kopīgi izklaides pasākumi. Nesen izveidota pat RIX Technologies futbola komanda. Abi programmētāji smej, ka pēc dažiem treniņiem par panākumiem spriest vēl pāragri, taču kopīgi uzspēlēt futbolu esot interesantāk, nekā cilāt svarus un aktīvāks dzīvesveids visiem nākot par labu.

Laura BRANCE

 

 

A/S RIX Technologies

Lāčplēša ielā 35,
Rīgā, LV-1011
Tālr. 67142990
Fakss 67142991
e-pasts: info@rixtech.lv

www.rixtech.lv

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001