Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

SAP KĻUVIS VĒL GUDRĀKS

   

SAP KĻUVIS GUDRĀKS UN PIEEJAMĀKS

 

SIA Lattelecom Technology Uzņēmumu pārvaldības risinājumu daļas vadītājs Alvis Ērglis: - Daudzi, kas interesējas par biznesu ES, zina, ka Vācijā gandrīz ikkatrs liels uzņēmums lieto SAP. Loģiski – šīs pasaulē pazīstamās biznesa pārvaldības programmatūras dzimtene ir Vācija. Tomēr tagad SAP ir globāls IT produkts, kas plaši lietots visos kontinentos. Tas ieviests arī vairākos uzņēmumos Latvijā. Pašlaik tirgū arvien plašāku lietojumu iegūst SAP tehniskie komponenti, kas veidoti uz NetWeaver platformas un paver iesēju izmantot SAP vēl plašāk un efektīvāk.

 

SAP Latvijas uzņēmumos

Ar SAP AG – pasaules vadošās uzņēmumu resursu plānošanas sistēmas izstrādātāju – Lattelecom Technology sadarbojas kopš 1996. gada, kad tika sākta pirmā SAP ieviešana. Šobrīd Lattelecom Technology ir SAP Service Partner statusā, un SAP ir viens no nozīmīgākajiem risinājumiem uzņēmuma piedāvātajā produktu portfelī.

Pateicoties SAP universālajai ievirzei, produkts strādā vienlīdz efektīvi gan publiskajā sektorā, gan biznesā. Arī Latvijā to izmanto abos sektoros – Lattelecom speciālisti ir nodrošinājuši SAP ieviešanas projektus gan publiskajā sektorā, gan arī vairākās uzņēmējdarbības nozarēs.

SAP ir risinājums, kas nodrošina integrētu pasaules biznesa vadības labāko praksi, uzņēmuma funkcionēšanai nepieciešamo standarta procesu vadību: finanšu un materiālu plūsmu pārvaldi, personāla uzskaiti un pārvaldi, kā arī konkrētu biznesa procesa vadību atbilstoši klienta darbības jomai. Risinājumā iekļauti biznesa plānošanas un analīzes rīki.

SAP biznesa procesu pārvaldības automatizācijā sevi pieteica jau 1972. gadā. 35 gados SAP ir mērķtiecīgi attīstīts par globālu biznesa instrumentu, kas ne tikai nodrošina biznesa procesu automatizāciju, bet arī piedāvā risinājumus, kuros iekļauta labākā biznesa vadības pieredze no visas pasaules.

Kopš 2005. gada ir pieejams jauns SAP biznesa instruments – integrēta tehniskā platforma SAP NetWeaver, kas uzņēmuma kopējā biznesa nodrošināšanai piedāvā elastīgākas programmiskās un tehniskās iespējas. Izmantojot NetWeaver, var iegūt lielāku atdevi no IT ieguldītajām investīcijām, jo platforma dod iespēju ērti un operatīvi veidot jaunus biznesa risinājumus, integrējot SAP ar citām programmām.

 

Ja biznesa augstākie menedžeri ir neapmierināti

Visbiežāk ar uzņēmuma biznesa automatizācijas sistēmu augstākie menedžeri ir neapmierināti tad, kad no IT ieguldītajām investīcijām netiek gūta gaidītā atdeve. Alvis Ērglis teic - jo senāka un nepārdomātāka ir IT attīstības vēsture kādā uzņēmumā, jo lielāks pamats neapmierinātībai. Šāda situācija veidojas objektīvi – visbiežāk tad, ja automatizācija bijusi atkarīga no atsevišķām finanšu injekcijām IT organismā un nav veidojusies kompleksi.

Tāpēc joprojām ir uzņēmumi, kuros katra ražošanas vienība automatizēto uzskaiti veic atsevišķi un datu konsolidācija notiek tikai augstākajā līmenī – finanses pārzinošajās struktūrās. Tas kavē nodaļu sadarbību un vadības procesa veselumu, jo dati ir dažādos formātos, kas rada datu pārrāvumus. Šādos uzņēmumos, kas sākotnēji attīstījušies bez vienotas IT koncepcijas, vadības procesu automatizāciju nav iespējams realizēt pilnā apjomā, jo programmas un datu noliktavas ir veidotas uz dažādām platformām. Tāpat darba gaitā vienmēr rodas procesi, kas ir palikuši ārpus automatizētās sistēmas vai darbojas ar arhaiskām IT sistēmām, kam nereti ir piecpadsmit un pat vairāk gadu.

Kopumā šie faktori rada komunikācijas sarežģījumus, kas apgrūtina procesu analīzi un vadību. Nereti datu pārrāvumu pārvarēšanai nākas izmantot roku darbu, kas rada laika zudumus un arī kļūdas. A. Ērglis atzīst, ka apmēram tāda ir klasiskā situācija, par kuru var teikt – uzņēmums ir nobriedis, lai pievērstos domai par SAP ieviešanu.

 

SAP jaunā platforma SAP NetWeaver

Par vienu no pirmajiem šīs platformas lietotājiem ir kļuvis Lattelecom, tādējādi Alvja Ērgļa komentāri par šo produktu ir balstīti praktiskajā darbā. Viņš akcentē platformas plašās iespējas, kas elastīgi nodrošina IT līdzekļu integrāciju un pakļaušanu biznesa mērķiem. Ar NetWeaver ir radīta vide visu uzņēmuma procesu integrētai pārvaldībai.

NetWeaver galvenās iespējas

·         Darba nodrošināšana ar pamatdatiem (master data); lai savāktu informāciju darbam nepieciešamajos datu kubos, datus nevaram izmantot tādā veidā, kādā tie ir katrā atsevišķajā sistēmā. NetWeaver ietver īpašu rīku, kas ļauj pārvaldīt pamatdatus no visām saistītajām sistēmām (tie var būt ne tikai klientu bāzes dati, bet jebkuri, kas uzņēmumā veidoti citās sistēmās ārpus SAP) un transformē nepieciešamos datus tādā formā, kas nodrošina darbu ar SAP.

·         Pilnvērtīga integrācija starp datu kubiem un biznesa intelektuālajiem rīkiem (šie rīki dod iespēju strādāt ne tikai ar SAP datiem, bet arī ar datiem no sistēmām ārpus SAP). Svarīgi, ka NetWeaver ar saviem biznesa rīkiem spēj izveidot datu kubu no jebkuras ārējas sistēmas (Excel, Access vai citas vides) un pēc tam ar tiem var strādāt kā ar SAP datiem.

·         Kompozītās aplikācijas jeb klienta specifisko risinājumu integrācija, kas tiek izmantoti paralēli SAP; to integrācija, pateicoties NetWeaver, tiek ievērojami uzlabota. NetWeaver platforma palīdz ērti integrēt SAP ERP ar citiem komponentiem un sistēmām, nodrošinot uzņēmuma vadību ar visu nepieciešamo informāciju. Būtiskākā atšķirība no iepriekšējā SAP lietojuma ir tā, ka atsevišķo perifērijas ierīču vai atsevišķas uzņēmumā pastāvošas sistēmas salāgošana ar SAP nenotiek, tieši integrējoties SAP ERP, bet gan izmantojot NetWeaver platformu.

·         NetWeaver nodrošina SAP integrāciju ar perifērijas iekārtām -plaukstdatoriem, skeneriem u. c. tehniku, kā arī ar Adobe produktiem. Platforma nodrošina arī SAP ar web interfeisu, kas ļauj strādāt ar SAP tieši no interneta.

 

SAP ERP - vienota procesu vadības un modelēšanas vide

Sistēmas pamata funkcionalitātē (SAP ERP) - procesu vadībā un pārvaldībā galvenajās jomās (finansēs, ražošanā, servisā) - saglabājas agrākā funkcionalitāte, taču tā šobrīd ļauj sasniegt pasaulē aktuālos attiecīgo jomu standartus. Piemēram, SOX (Sarbanes-Oxley Act) prasības, kuru ievērošana ir obligāta uzņēmumiem, kas vēlas kotēties Amerikas fondu biržās.

 

Procesu vadība un pārvaldība galvenajās jomās

 

 

Finanses

Vadības un finanšu grāmatvedība; analīze, prognozēšana, budžetēšana, risku vadība, kredītkontrole, pamatlīdzekļu uzskaite, projekti u. c.

 

Ražošana

Iepirkumu organizēšana, noliktavu vadība, loģistika un transporta vadība; ražošanas plānošana un ražošana, pilns pārdošanas cikls, klientu serviss un pēcpārdošanas uzturēšana

 

 

Cilvēkresursu menedžments Personāla vadība un algu aprēķini – sākot no pieņemšanas darbā līdz pat noslodzei projektos vai maiņu plānošanai darbam mazumtirdzniecības tīklā

 

Korporatīvais serviss Nekustamo īpašumu pārvaldība, projektu pārvaldība, komandējumu pārvaldība; vides veselības un drošības vadība, kvalitātes un auditu vadība

 

Personāla vadībā un algu aprēķinos ietverts arī t. s. korporatīvais serviss - darbinieku komandējumu organizācija: tā nodrošina visu ar komandējuma norisi saistīto praktisko jautājumu atrisināšanu – biļešu un viesnīcas rezervēšanu, kā arī visu komandējuma izdevumu atspoguļošanu vienkop un vienlaikus integrēšanu attiecīgās uzņēmuma nodaļas konkrētajā projektā.

 

SAP – nākotnes produkts katram lielajam uzņēmumam

SAP spēj nodrošināt visu kritisko biznesa procesu saliedētu un nevainojumu darbību, un atvieglo to saskaņošanu ar uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem.

Alvis Ērglis uzskata: - Lai ieviestu SAP, ir jāsāk ar dziļu biznesa procesu analīzi. Tā dažādu audita firmu vai biznesa konsultantu analīze, ko nereti veic uzņēmumos, tomēr nebūs pietiekama, jo uzņēmuma biznesa procesi jāaplūko arī IT un SAP piedāvāto iespēju aspektā. Lattelecom Technology strādā profesionāli SAP konsultanti, kuri zināšanas apguvuši SAP starptautiskajos mācību centros. Tikai rūpīgi izanalizējot uzņēmuma biznesa procesus, vadības un darbinieku izteiktās vēlmes un definētās prasības, konsultanti sniegs labāko risinājumu. Piemēram, ir uzņēmumi, kuriem jānodrošina ideāla sistēma gala lietotājam, kurš dienā pieņem vairākus simtus klientu pasūtījumu; ir uzņēmumi, kuriem prioritāte ir augstākā līmeņa atskaites un pārskati. Ir klienti, kam svarīgi abi faktori kopā. Mūsu speciālistu uzdevums – bastoties uz klienta prasībām, piedāvāt optimālāko risinājumu.

Lattelecom Technology speciālistiem ir daudzus gadus krāta biznesa pieredze, kas gūta, īstenojot projektus Baltijas valstīs. Tas nodrošina gan mainīgās likumdošanas, gan biznesa vides pārzināšanu.

Tikpat būtiska kā sistēmas ieviešana ir arī sistēmas uzturēšana un administrēšana. SAP sistēma uzņēmumam ir tikpat svarīga kā cilvēkam nervu sistēma. Tās darbībai jābūt nevainojamai. Ir divi ceļi – sistēmas uzraudzību koncentrēt uzņēmumā vai uzticēt to ārpakalpojumu speciālistiem, kas kvalificēti pārzina nevis vienu, bet desmitiem šādu sistēmu. Lattelecom Technology piedāvā ārpakalpojumu – SAP sistēmas attālinātu administrēšanu, izmantojot Solution Manager rīku. Tiek piedāvāts sistēmas monitorings, kas ļauj sekot tās darbībai bez pārtraukuma. Darbinieku kompetencē svarīga ir ne vien pieredze, bet arī izkopta intuīcija, jo tā palielina viņu iespējas atpazīt problēmsituāciju veidošanās draudus un tos novērst, pirms problēma saasinās.

Nākamais solis ārpakalpojumu piedāvājumā – sistēma var būt darba spējīga arī bez konkrētā uzņēmuma IT nodaļas izveidošanas. Tādā gadījumā sistēmas serveri atrodas ārpakalpojumu sniedzēja datu centrā, uzņēmuma darbinieki ar SAP strādā vienīgi attālināti. Šādi risinājumi pasaules praksē ir sevi attaisnojuši un gūst aizvien plašāku lietojumu.

Papildu informācija www.lattelecom.technology.lv

Laura KALINKA

 

SIA Lattelecom Technology
Skanstes ielā 13, Rīgā, LV-1013
Tālr. 7020000
technology@lattelecom.lv
www.lattelecom.technology.lv

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001