Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Mūsdienīgi risinājumi pašvaldību pārvaldībai

   

SIA Grupa93 ir Latvijas vadošais uzņēmums teritorijas plānošanā. Kopš 1994. gada tā galvenā nodarbošanās ir teritorijas plānojumu un detālplānojumu izstrāde pašvaldībām, organizācijām un privātpersonām. Sākot ar 2001. gadu, Grupa 93 uzmanības lokā ir jautājumi, kas saistīti ar ĢIS izmantošanu pašvaldību teritoriju pārvaldībai. Kopīgi ar Latvijas un ārvalstu uzņēmumiem izvērtēta dažādu risinājumu efektivitāte un piemērotība Latvijas pašvaldībām. Šī darba rezultātā, sadarbībā ar kompānijām Tekla (Somija) un FMS (Latvija), piedāvājam Latvijas pašvaldībām integrētu pašvaldības pārvaldes sistēmu, kas balstīta uz programmatūras Tekla Xcity bāzes.

Šāda sistēma nodrošina pašvaldības ikdienas darba atbalstu visās jomās, kas saistītas ar:

·         pašvaldības teritorijā esošās infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārraudzību un pārvaldību (ielas, parki, inženierkomunikācijas, ēkas un būves, u.c.);

·         teritorijas plānošanu;

·         būvniecības procesu kontroli.

 

 

Programmatūra ir veidota atbilstoši vispārpieņemtiem informācijas sistēmu standartiem, izmantojot Microsoft .NET tehnoloģiju un relāciju datu bāzi Oracle. Tas ļauj viegli veidot integrāciju ar citām informācijas sistēmām un piemērot to tieši konkrētās pašvaldības vajadzībām. Sistēmai ir dažāda veida klienti atkarībā no veicamajiem uzdevumiem; tā ir darbināma, izmantojot gan iekšējā tīkla datorus, gan intraneta un interneta vides, gan arī mobilās iekārtas – PDA, mobilos tālruņus.   

Sistēma ir vienkārši lietojama un viedo pašvaldības darbinieku ikdienas darba vidi – daļu uzdevumu darbinieki veic, izmantojot sistēmu, vienlaikus aktualizējot informāciju tajā. Ieviešot šādu risinājumu, pašvaldību darbiniekiem paliek vairāk laika analīzei un plānošanai, jo sistēma palīdz efektīvāk veikt ikdienas darba pienākumus.

Visa informācija atrodas vienuviet, iespējams labāk organizēt darbu un ātrāk sniegt informāciju un citus pakalpojumus iedzīvotājiem. Visi reģistru dati ir saistīti ar karti, jebkuru informāciju var analizēt telpiski, iespējams modelēt scenārijus, plānojot darbus un nākotnes attīstību.

Izmantojot šo integrēto risinājumu, iespējams pārraudzīt teritorijas plānojuma izveidi un ieviešanu, uzskaitīt objektus un teritorijas, veikt izmaiņas, kas saistītas ar zemesgabaliem, ēkām, būvēm, ielu un parku apsaimniekošanu, reklāmu izvietošanu, dažādu atļauju izsniegšanu. Īpaši noderīgs šis rīks ir attīstības plānošanas nodaļu un būvvaldes ikdienā, kā arī tas rada iespēju visiem pašvaldības darbiniekiem izmantot ĢIS sniegtās priekšrocības.

Jāuzsver, ka visus sistēmā esošos datus un kartes iespējams publicēt internetā, tādējādi radot iespēju iedzīvotājiem, uzņēmējiem un tūristiem iegūt informāciju un saņemt dažādus e-pakalpojumus, kā arī piedalīties teritorijas pārvaldē.

Pašlaik notiek šādas sistēmas ieviešanas pilotprojekts Kuldīgas pilsētā.

Nobeigumā jāatzīmē, ka kompāniju Grupa93, Tekla un FMS apvienība spēj piedāvāt Latvijā unikālu kompetences apvienojumu, kas garantē veiksmīgu sistēmas ieviešanu.

Neils BALGALIS

 

 

 

Par Grupa93

Grupa93 dibināts 1994. gadā un ir viens no vadošajiem uzņēmumiem Latvijā teritorijas plānošanā. Uzņēmuma darba pieredze teritorijas plānojumu un detālplānojumu izstrādē visos Latvijas reģionos un inovatīvā pieeja ģeogrāfiskās informācijas sistēmu (ĢIS) izmantošanā nodrošina augstākā līmeņa konsultācijas valsts, pašvaldību un privātajam sektoram. Uzņēmumā strādā 20 plānošanas nozares profesionāļu. Vairāk: www.grupa93.lv

 

Par FMS:

FMS (Financial Management Solutions) ir Latvijā vadošs uzņēmumu pārvaldības risinājumu izstrādes un ieviešanas uzņēmums. Tas izveidots 2005. gadā kā MicroLink Latvia meitas uzņēmums, taču kopš 2006. gada sākuma strādā kā patstāvīga IT kompānija. FMS Latvijā pazīstams kā populāro resursu vadības risinājumu Apvārsnis un UVIS izstrādātājs un ieviesējs, kā arī pārstāv savu partneru MicroStrategy, Automaster, Tekla Corporation produktus Latvijā. Uzņēmumā strādā 86 darbinieki. FMS 2006./2007. finanšu gada plānotais konsolidētais apgrozījums ir 3,5 miljoni latu. Vairāk: www.fms.lv

 

Par Tekla Corporation

Tekla ir starptautisks nozares vadošais IT risinājumu uzņēmums, kura inovatīvie programmatūras produkti palīdz tās klientiem efektīvi veikt biznesa pamatoperācijas nozarēs kā būvniecība un būvju projektēšana, energoapgāde, arī pašvaldību un to uzņēmumu vajadzībām. Tekla moduļveida risinājumus izmanto uzņēmumi un iestādes vairāk nekā 80 pasaules valstīs. Tekla grupas ieņēmumi no produktu un pakalpojumu pārdošanas 2006. gadā bijuši ap 50 miljoniem eiro, bet bruto peļņa – 13.6 miljoni eiro. Tekla grupa nodarbina 350 strādājošos, trešdaļa no kuriem strādā ārpus Somijas. Izveidots 1966. gadā, Tekla ir viens no vecākajiem IT risinājumu uzņēmumiem Somijā. Vairāk: www.tekla.lv; www.tekla.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001