Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Fotogrammetrija – modernās kartogrāfijas pamats

   

Aldis Rausis, Metrum 12 606 z

 

Ja kādudien, atnākuši uz SIA Metrum pasūtīt sava zemes gabala plānu vai karti, saņemsit vajadzīgo dokumentu uzreiz, nevis pēc vairākiem mēnešiem, - nebrīnieties, jo tā visai drīz varētu būt šī uzņēmuma ikdiena. Tāds klientu serviss drīz būs iespējams, pateicoties no lidmašīnas iegūtiem datiem un modernajām mērījumu apstrādes tehnoloģijām. Tas nozīmē, ka ap to laiku, kad Latvijā tiks izveidots ģeoportāls, SIA Metrum piedāvātā ģeotelpiskā informācija būs visai bagātīga un daudzveidīga, reizēm pat unikāla. Vairāk par to, ko Metrum spēj šobrīd un ko piedāvās nākotnē, SP stāsta uzņēmuma digitālās informācijas apstrādes nozares vadītājs Aldis RAUSIS.  

 

Kartogrāfiskie materiāli par visu Latviju

Viens no Metrum pamatdarbības veidiem ir mērniecība. Katra uzmērījuma rezultātā tiek iegūts topogrāfiskais vai robežu plāns – tie abi ir kartogrāfiskie materiāli. Uzņēmuma bagātību krātuvēs jau tagad to ir gana daudz, bet turpmāk šie krājumi augs vēl straujāk, pateicoties tieši modernajām tehnoloģijām.

- Mūsu priekšrocība ir tā, ka strādājam visā Latvijas teritorijā, - stāsta Aldis Rausis. – Mums veidojas mērniecības datu uzkrājums pa visu valsti – gan topogrāfiskie dati mērogā 1:500 (redzams katrs kociņš un krūmiņš), gan robežu uzmērīšanas dati, kas arī satur apvidus objektu uzmērījumus. Unikāli gan tie nav, - līdzīgi dati krājas arī Valsts Zemes dienestā, jo tur jāiesniedz visi robežu un topogrāfisko uzmērījumu dokumenti.

Tādā pašā veidā Metrum datubāzē krājas arī topogrāfiskie uzmērījumi, kur akcents vairāk likts uz situācijas elementiem – ēkām, ceļiem, visām apakšzemes komunikācijām. Topogrāfiskie dati tiek sistematizēti, šobrīd jau sākta datubāzes veidošana, lai visi materiāli būtu veidoti pēc vienādiem kritērijiem un apvienoti vienā sistēmā.

Jebkura ģeogrāfiskās informācijas sistēma sākas tad, kad ir kartogrāfiskā pamatne, pie kuras var piesaistīt jebkuru citu informāciju. Latvijā kartogrāfiskās pamatnes jautājums ir ļoti sāpīgs, jo valsts līdz šim nav spējusi to pilnībā izveidot un regulāri aktualizēt, - viss noticis vairāk vai mazāk kampaņveidīgi. Valsts Zemes dienestam izdevās izveidot pārklājumu visai valsts teritorijai ar ortofotokarti mērogā 1:10 000 un tā saukto vienkāršoto topogrāfisko karti tādā pašā mērogā, kas gan nesatur augstuma atzīmes. Tomēr to vecums ir pārāk dažāds, starp tiem ir arī 2001. gada aerofotografēšanas apstrādes materiāli, kas šobrīd jau krietni novecojuši.

 

Fotogrammetrija – progresa zīme

Fotogrammetrija ir virziens, kas ražo kartogrāfisko materiālu, turklāt labākais ir tas, ka Metrum rīcībā tagad ir pilns komplekts, lai to radītu. Uzņēmumam ir gan īpaši šādiem mērījumiem aprīkota lidmašīna (kopš aprīļa), gan šobrīd modernākā aerofotokamera un lāzerskeneris, gan datu apstrādes iekārtas. Līdz šim Latvijā tāda aprīkojuma komplekta vispār nebija, arī Eiropā tādu nav daudz.

Iepriekš, kad attiecīgajām institūcijām bija piešķirta nauda ortofoto izgatavošanai, tās izsludināja konkursu, uz kuru pieteicās ārvalstu uzņēmumi, kam bija lidmašīnas un aerofotokameras. Tagad visu darbu var paveikt vietējie speciālisti.

A. Rausis: - Metrum izmantoto tehnoloģiju darbība balstās uz divu dažādu datu iegūšanu vienlaikus. Lidmašīnā ir uzstādītas divas kameras: aerofotokamera, kura uztver zemes virsmas attēlus, un lāzerskeneris jeb LIDAR, kurš nosaka punkta trīsdimensiju koordinātas, kas raksturo jebkuras teritorijas reljefu. Abas kameras strādā sinhroni, bet lidmašīnu koriģē globālās pozicionēšanas sistēma. Lidojuma laikā no satelītiem tiek uztverts signāls un noteikta lidmašīnas atrašanās vieta ar precizitāti līdz dažiem centimetriem katrā sekundē. Līdz ar to varam noteikt katra punkta koordinātas faktiski tūlīt pēc lidojuma. Tā ir šīs sistēmas lielākā priekšrocība. Piemēram, lidojam stundu, un jau pēc dažām dienām ir sagatavots krāsu aerofoto nelielai teritorijai. Vēl vajadzīgas dažas nedēļas (var būt arī mēneši, atkarībā no fotografētās teritorijas platības), lai nonāktu līdz ortofotokartei vai plānam, kurā attēls jau ir precīzi piesaistīts koordinātām. Ortofoto izgatavošanu būtiski paātrina tas, ka jau drīz pēc lidojuma, apstrādājot lāzerskenera datus, iegūstam augstuma trīsdimensiju modeli.

Abu kameru uzņemtie dati ir vislabākais pamats jebkurai ģeotelpiskās informācijas sistēmai. Atkarībā no klientu vajadzībām šos datus var izmantot kā plānus vai kartes vai arī veidot ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, piesaistot vēl citu informāciju.

 

Teritorijas plānojums – pašvaldībām un privātpersonām

Metrum aktīvi nodarbojas arī ar teritorijas attīstības plānu un detālplānojumu izstrādi. Īpaši aktuāls šis pakalpojums ir pašvaldībām, jo šogad tām visām ir jāapstiprina teritorijas attīstības plāni turpmāko 12 gadu periodam, un tādu vēl nav gandrīz pusei pašvaldību. Protams, Metrum nav vienīgais, kas piedāvā šādus pakalpojumus, bet tie ir ļoti darbietilpīgi un prasa izmantot pietiekami aktuālu kartogrāfisko pamatni, kuru uzņēmums spēj izgatavot pats.

Savukārt detālplānojuma pasūtījums nav tikai pašvaldību privilēģija, to var pasūtīt jebkurš zemes īpašnieks, kas vēlas attīstīt, sadalīt vai apvienot savu teritoriju.

 

Sagatavota elektroniskā datubāze

Jūlijā materializēsies kāda vērtīga un visai sabiedrībai noderīga uzņēmuma iecere – Metrum mājaslapā būs pieejama datubāze, kurā tiks uzkrāti visi pieejamie, spēkā esošie teritorijas plānojumi: gan attīstības plāni, gan detālplāni (grafiskie plāni un ar tiem saistītie dokumenti). Ērtākai datu lietošanai izveidota īpaša ģeogrāfiskās informācijas sistēma, jūnija sākumā sākta tās testēšana.

Aldis Rausis pastāstīja par ieceri slēgt līgumus ar pašvaldībām, kuru kartogrāfiskos materiālus Metrum ir ne vien gatavs sakārtot, sagatavot un ievietot datubāzē, bet arī ļaut pašvaldību atbildīgajiem darbiniekiem to izmantot bez maksas, protams, iepriekš autorizējoties. Tiesa, pārējiem lietotājiem tas būs maksas e-pakalpojums. Sistēmā iekļauto plānojumu daudzums būs atkarīgs no pašvaldību atsaucības.

 

Augsto tehnoloģiju dienišķie darbi

Interesanti, kādos īpašos gadījumos tiek pasūtīti fotogrammetrijas darbi, jo izmaksas taču ir visai lielas? Izrādās, te slēpjas kāds knifs – darbus jāprot pareizi saplānot, lai optimizētu izmaksas.

- Mūsu lidmašīna bija pilnībā aprīkota un gatava lidot tikai aprīļa sākumā, - skaidro Aldis Rausis. – Viens no pašiem pirmajiem lidojumiem bija laikā, kad notika Baltkrievijas degvielas noplūde Daugavā. Mēs devāmies palīgā valdībai un fotografējām Daugavu, lai pēc tam no šiem datiem valsts institūcijas konstatētu piesārņojuma apjomu. Tas nebija valsts pasūtījums, mēs to veicām uz sava rēķina, lai palīdzētu. Šīs tehnoloģijas un aparatūru ļoti efektīvi var izmantot arī citu dabas katastrofu, piemēram, plūdu prognozēšanai vai vēja postījumu, seku operatīvai novērtēšanai.

Lielie pasūtījumi fotogrammetrijā līdz šim ir bijuši no valsts. Piemēram, lai sekmīgi darbotos Lauku reģistrs (saistībā ar Eiropas struktūrfondu subsīdiju piešķiršanu), Lauku atbalsta dienestam vajag reizi četros gados atjaunot ortofoto pamatni, lai pārliecinātos, vai lauki attiecīgajā vietā ir apstrādāti. Viens no perspektīvākajiem mērķiem – lielo pilsētu aerofotografēšana, ortofoto un digitālo virsmas modeļu izgatavošana.

Ja valsts pieņem lēmumu par Via Baltica izstrādi kādā posmā, pirmā nepieciešamība ir ātri iegūt datus par situāciju vairākās iespējamās būvniecības teritorijās, kā arī prognozēt iespējamo darbu apjomu labākā varianta noteikšanai. Protams, to var darīt, uzmērot un zīmējot topogrāfisko plānu visām iespējamām trases vietām, kā to dara mērnieki, bet tad būs vajadzīgi daudzi mēneši, lai tikai izvēlētos piemērotāko ceļa vietu. Šo laiku var ievērojami saīsināt, izmantojot abu kameru datus un izveidojot apvidus trīsdimensiju modeli, kurā vienkārši un ātri varam prognozēt veicamo darbu apjomus un novērtēt ceļa būvē pārvaramos šķēršļus.

Starp citu, mēs ļoti ceram, ka arī individuālie pasūtītāji (īpaši tie, kuriem vajag ātri un precīzi sagatavotu dokumentāciju) galu galā sapratīs, ka šis pakalpojums nemaz nav viņiem tik nepieejams un dārgs, kā varbūt izskatās.

Piemēram, ja 1 km2 platību vajadzētu fotografēt atsevišķi, tad tas tiešām maksātu vairākus tūkstošus, bet, ja nolidojam aptuveni 200-300 km2 teritoriju, tad 1 km2 ar 40 cm noteiktību (tas nozīmē, ka mazākais punktiņš, ko varēsit kartē atpazīt, ir 40x40 cm) varētu maksāt tikai Ls 30. 

 

Mizgrauzi, es tevi redzu!

Fotografējot no lidmašīnas, kas lido kilometra augstumā, pēc spektrogrammas krāsas var atšķirt pat bietes no burkāniem. – Jā, piedāvājam arī tādu pakalpojumu kā spektra attēli, - stāsta Aldis Rausis. – Sākumā gan gribam šo metodi izmantot nevis biešu laukos, bet mežos sakarā ar šobrīd aktuālo astoņzobu mizgraužu problēmu. Starp citu, koku lapas nemaz netraucē aerokameras attēlos saskatīt mizgraužu posta darbus – inficētam kokam spektrogrammā ir gluži cita krāsa. Mežu īpašniekiem šāda informācija varētu būt ļoti vērtīga – viņi var iegūt gatavu karti ar bojātajiem kokiem. Var digitāli noņemt arī visu zemsedzes apaugumu un iegūt zemes gabala attēlu bez kokiem un bez ēkām, - ar dabisko reljefu. Šai tehnoloģijai tiešām ir fantastiskas iespējas.

 

Nākotnes vīzija – datu grāmatnīca

- Plānojam veidot perspektīvu datubāzi, kas sastāvēs ne tikai no pašreizējiem pasūtījumiem, bet labi noderēs arī nākamajiem, - skaidro Aldis Rausis. – Tas nozīmē, ka tajā ievietosim datus par visu nolidoto teritoriju. Vislabākais risinājums būtu līdzīgs grāmatu veikalam, kur plauktos novietotas grāmatas vai kartes un pircējs izvēlas vajadzīgo. Pēc līdzīga principa darbosies arī mūsu datubāze: ja jūs interesē kāda teritorija un jūs redzat, ka tā jau ir uzmērīta, nofotografēta un izgatavots ortofoto vai kāds cits fotogrammetrijas produkts, izvēlieties šo pakalpojumu un nopērciet. Ja teritorija fotografēta, bet datu apstrāde vēl nav veikta, tad izgatavosim vajadzīgo produktu bez gaidīšanas.

Latvijā līdz šim bija pieņemts, ka ortofoto ir jāpasūta, un paiet krietns laiks, kamēr tās izgatavo. Pasūtījuma izpildi var pagarināt slikts laiks, jo aerofotografēšana nav iespējama jebkuros laika apstākļos. Ideāli piemērotas šādiem uzlidojumiem Latvijā ir tikai daži desmiti dienu gadā – kad debesīs nav neviena mākonīša. Turklāt daudziem pasūtītājiem labākais fotografēšanas laiks ir agrs pavasaris, kad kokiem lapas vēl pumpuros. Tāpēc maksimāli izmantosim labo laiku un safotografēsim uz priekšdienām. Līdzīgi dara arī citas valstis, piemēram, Dānija.

Lidošanas izmaksas samazinās, jo ekonomiskāk ir nolidot vienā reizē lielāku teritoriju. Tādējādi arī klientam varēsim piedāvāt šādu iepriekš sagatavotu pakalpojumu krietni lētāk. Tāpēc vēlamies iedrošināt un aktivizēt individuālos pasūtītājus. Atnāciet uz mūsu biroju aprunāties – mēs noteikti atradīsim kopīgu valodu!

 

 

SIA Metrum

Vienības gatvē 87

Rīgā, LV-1004

Tālr.7609018

e-pasts: aldis.rausis@metrum.lv

www.metrum.lv

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001