Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Wi-Fi telefons un internets – operatīvi sakari produktivitātes paaugstināšanai uzņēmumā

   

WiFi telefons un internets – operatīvi sakari uzņēmumā produktivitātes paaugstināšanai

 

Pašlaik viens no nozīmīgākajiem uzdevumiem, tiecoties nodrošināt un paaugstināt konkurētspēju, ir atrast veidus, kā uzlabot produktivitāti un servisa kvalitāti, vienlaikus nepaaugstinot izmaksas. Komunikācijas efektivitāte, operativitāte un izmaksu samazinājums ir būtisks faktors, kas daudziem uzņēmumiem ļauj labāk apkalpot klientus un uzlabot biznesa rezultātus.

 

Kādas vajadzības, tāds risinājums

Viens no veidiem, kā uzlabot komunikācijas efektivitāti un līdz ar to darbības rādītājus, ir padarīt to maksimāli mobilu. Saskaņā ar jaunākajām tehnoloģijām uzņēmumu vadītāji par darbinieku komunikācijas mobilitātes modernizēšanu un nodrošināšanu vairs nedomā tādās kategorijās, kā vai, bet kad. Taču, lai izveidotu pārdomātu komunikācijas mobilitātes risinājumu darbiniekiem, vispirms jāformulē, kādas ir uzņēmuma primārās vajadzības. Sistēmas risinājumā izmantojamās tehnoloģijas būs atkarīgas no tā, vai komunikācijas mobilitāte uzņēmuma teritorijā galvenokārt nepieciešama datu pārraidei, balss komunikācijai vai abiem diviem.

Ja noteiktās uzņēmuma ēkas vai biroja darbības teritorijās nepieciešams nodrošināt galvenokārt bezvadu datu pārraidi, tad Wi-Fi pārklājuma nodrošinājumam būs pietiekami ar interneta piekļuves punktu izvietošanu attiecīgās uzņēmuma zonās, piemēram, konferenču telpā, vestibilā, uzgaidāmajā telpā, konkrētās darba vietās u. tml. – tajās būs pieejami arī bezvadu balss sakari. Taču, ja vajag nodrošināt bezvadu balss sakarus visā teritorijā, izmantojot Wi-Fi tehnoloģiju, būs jāveido bezvadu interneta infrastruktūra, kas balstīta uz tā saucamo pārslēgšanās sistēmas uzbūvi, izmantojot attiecīgas iekārtas.

Datu pārraide, izmantojot interneta piekļuves punktus un Wi-Fi tehnoloģiju, ir pazīstamāks risinājums, tāpēc šoreiz tuvāk apskatīsim balss komunikācijas risinājumus, prasības un apsvērumus, ar ko jārēķinās, izmantojot bezvadu tīklu un Wi-Fi, kā arī priekšrocības, kādas iegūst uzņēmumi, ikdienā izmantojot šīs savstarpējās komunikācijas sistēmas.

 

Wi-Fi un VoIP integrācijas priekšrocības

Bezvadu telefonija ir pašlaik pasaulē ļoti aktuāla tehnoloģija, kuru komunikācijas nodrošināšanai savā tīklā izmanto arvien vairāk uzņēmumu. Atrodoties Wi-Fi un VoIP integrācijas krustpunktā, Wi-Fi telefonija savieno mobilitātes priekšrocības ar IP tīkliem balss aplikāciju izmantošanai. Tie uzņēmumi, kuri ikdienā jau lieto šos risinājumus, ir pārliecinājušies par to ietekmi uz mobilitāti, spēju operatīvi reaģēt uz ikdienas situācijām, attiecīgi - produktivitāti un izmaksām.

Bezvadu telefonija ir ļoti dinamiska industrija, kurā daudzi ražotāji un piegādātāji pastāvīgi nāk klajā ar inovācijām, strādājot un cīnoties ar standartiem un industrijas pārstāvjiem. Izmantojot bezvadu telefoniju, to var integrēt ar dažādu tekstu un paziņojumu izsūtīšanas iespējām, izmantojot e-pastu un peidžeri, kā arī fiksēto telefona sakaru un citām biznesa sistēmām.

Bezvadu telefonijas izmantošanai, integrējot to ar citiem biznesa komunikācijā svarīgiem risinājumiem, ir daudz variāciju atkarībā no uzņēmuma vajadzībām, kā arī ir iespējas to nodrošināt ļoti plašā teritorijā.

Bezvadu telefonijas izmantošana ietaupa komunikācijas izmaksas, jo tā vietā, lai maksātu par fiksētā un mobilā tīkla telefona sarunām, darbiniekiem sazinoties uzņēmuma teritorijā, balss sakariem tiek izmantots bezvadu interneta tīkls. Bezvadu telefonijas nodrošināšanai vajadzīgs vienreizējs ieguldījums, iegādājoties Wi-Fi telefonus un iekārtas bezvadu tīkla izveidošanai.

 

Vairāk klientu un pasūtījumu, labāka darba organizācija

Pirms apskatīt iespējamo risinājumu tehnoloģiju izvēli bezvadu tīkla uzbūvē balss sakaru nodrošināšanai visā uzņēmuma teritorijā, apskatīsim dažus piemērus ieguvumiem dažādu nozaru uzņēmumu darbībā.

Piemēram, dažādu pakalpojumu sniedzēji cīnās par klientu piesaisti, par galvenajiem konkurences instrumentiem izmantojot attieksmi pret klientu, kas viņam liek justies īpašam, un augstas kvalitātes servisu. Vai tas ir veikals, viesnīcu ķēde, vai finanšu pakalpojumu operācijas, klientu serviss ir galvenā iespēja, kā atšķirties no konkurentiem un stiprināt klientu lojalitāti. Atbildot uz klienta zvanu līdz ar pirmo zvanu, var izšķirt konkrēta darījuma likteni un paaugstināt pārdošanas apjomus, nostiprināt labas attiecības ar klientiem un nodrošināt atkārtotu darījumu norisi, kā arī ilgtermiņa sadarbības izveidošanos.

Operatīvi sakari ir izšķiroši arī, lai klientam laikā piegādātu preci, efektīvi organizētu loģistiku, to skaitā izejmateriālu piegādei un ražošanas pasūtījumu izpildei, uzņēmumu iekšējā darba efektīvu organizāciju – vienmēr sasniedzot vajadzīgo darbinieku bez aizķeršanās, dodot, koriģējot vai apspriežot darba uzdevumu un tādējādi nodrošinot maksimāli produktīvu darba laika izmantošanu un uzlabojot biznesa rezultātus.

 

Svarīgs ne tikai pārklājums, bet arī sistēmas kapacitāte

Bezvadu interneta tīkla izvietošanas risinājuma plānošanā datu un balss pārraidei ir svarīgs ne tikai pārklājums un datu plūsmas ātrums, bet arī kopējā sistēmas kapacitāte, tāpēc sistēmas plānošanā un iekārtu izvēlē ieteicams konsultēties ar speciālistiem.

Wi-Fi tīklos kapacitāte galvenokārt ir plānota, orientējoties uz datu pārraidi, taču, sistēmas kapacitātei, kuras uzdevums ir nodrošināt augstas kvalitātes balss pārraidi tīklā, ir citas - augstākas - prasības. Tāpēc kapacitātes plānošanas apsvērumiem jābūt IT profesionāļu lēmumu pamatā, izvēloties Wi-Fi radiofrekvenču tehnoloģijas (RF) konkrēta tīkla uzbūvei.

Būtiski, ka bezvadu interneta tīkls, kas nodrošina Wi-Fi balss sakarus, nodrošina arī datu pārraides iespējas jebkurā tīkla vietā. Tas savukārt ir ērti tiem, kam ikdienas darba instruments ir portatīvais vai plaukstas dators. Abu šo rīku - Wi-Fi telefona un portatīvā datora - efektīva izmantošana ļauj darbiniekiem būt elastīgiem, veicot savus pienākumus.

Papildus tam Wi-Fi telefonijas priekšrocības var izmantot ne tikai uzņēmuma teritorijā, bet arī atrodoties ārpus tā – darbinieks var izmantot savu fiksētā telefona numuru jebkurā pasaules vietās, kur pieejams internets, par interneta izmaksu cenu.

 

Wi-Fi radiofrekvenču tehnoloģiju izvēle

Daudzi ražotāji piedāvā Wi-Fi sertificētus produktus, kuri darbojas, izmantojot vienu no trim dažādām RF tehnoloģijām. Šie trīs varianti ir atvasināti no standartiem, kurus ir izveidojusi un ratificējusi Elektrības un elektronikas inženieru institūta (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)) 802.11 bezvadu lokālo tīklu standartu izstrādes darba grupa. Wi-Fi savienība, bezpeļņas industrijas asociācija, pēc tam izveidoja savstarpējās sadarbības spējas testa programmas katrai no šīm tehnoloģijām. Tieši WFA testi un Wi-Fi sertifikācijas process nodrošina spēju savstarpēji sadarboties bezvadu LAN produktiem, nevis pats 802.11 standarts. Tomēr, lai gan Wi-Fi tehnoloģija ir uzlabota, uzņēmumiem pašiem jāpārliecinās, ka produkti, kurus tie izvieto savā tīklā, ir izgājuši savstarpējās sadarbošanās spējas sertifikāciju WFA.

Lielākā daļa līdz šim pasaulē izvietoto Wi-Fi iekārtu ir balstītas uz 802.11b standartu. Salīdzinoši nesen tika ieviesti produkti, kas darbojas, balstoties uz 802.11g standartu, un tie jau ir atzinīgi novērtēti, pateicoties augstam datu pārraides ātrumam pa gaisu (54 megabiti sekundē) un iespējai savietot šīs iekārtas ar sistēmā jau esošajiem 802.11b produktiem. 802.11a standarts, kas nodrošina to pašu datu pārraides plūsmas ātrumu kā 802.11g, bet neļauj to savietot vienā sistēmā un nesadarbojas savstarpēji ar 802.11b/g iekārtām, tāpēc, ka tas darbojas 5 GHz frekvences diapazonā, tika iecienīts un piedzīvoja izaugsmi tā izmantošanā uzņēmumos, kuriem bija nepieciešams plašs apraides frekvenču diapazons.

Paaugstinātas kapacitātes nodrošināšanai bezvadu interneta tīklā balss pārraidei nepieciešams vairāk kanālu, kuri nepārklājas, nekā tad, ja tīklā tiek pārraidīti tikai dati. 802.11b un 802.11g spēj nodrošināt tikai trīs kanālus, kuri nepārklājas, savukārt 802.11a – līdz pat 23. Tādējādi 802.11a ir vispiemērotākā tehnoloģija, kas pašlaik pieejama, lai nodrošinātu augstas kvalitātes balss pārraides aplikāciju darbību vidē, kur ir liels lietotāju blīvums.

Gatis PABĒRZS, EET RĪGA valdes priekšsēdētājs

gatis@eet.lv

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001