Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Durvis atvērtas! Ienāc!

   

Sludinājums

 

Jūs esat jauns, mūsdienīgs cilvēks, kuru interesē tehnoloģiju jaunumi, zinātniski pētījumi, atbildes uz sarežģītiem jautājumiem? Droši vien vēlaties izgudrot pats savu perpetum mobile! Jūs esat komunikabls cilvēks, labprāt sazināties ar draugiem un domubiedriem, aktīvi sūtāt īsziņas, skaipojat un draugojaties. Tomēr jūs jūtat, ka īstais sprādziens telekomunikāciju tehnoloģijās vēl tikai būs. Un tieši jums tur ir savs vārds sakāms. Tur ir vajadzīgs jūsu analītiskais prāts, tieksme pamatīgi izpētīt pašus sarežģītākos mehānismus. Gluži tāpat kā pirmo pētnieka gadu nepārvaramā vēlme izjaukt tos līdz pēdējai skrūvītei. Un tas nekas, ka, kopā saliekot, kādas detaļas pietrūkst vai paliek pāri. Jo tikai tā rodas īsti pētnieki un labākie praktiķi. Tomēr viņus visus vieno vēl kāds mūžīgais dzinējs – nepārvarama tieksme pēc izglītības. Atliek vien izvēlēties īsto augstskolu un īstās durvis! Durvis, uz kurām rakstīts:

Akadēmisko studiju programma TELEKOMUNIKĀCIJAS

 

Adrese: Rīgas Tehniskā universitāte, Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte, Telekomunikāciju institūts

 

Mūsu vīzija

Šīs studiju programmas mērķis ir sagatavot ES mērogā konkurētspējīgus telekomunikāciju speciālistus. Mērķa sasniegšana tiek noteikta, salīdzinot mūsu absolventa CV ar ārzemēs darba intervijās uzvarējušo pretendentu CV. (Šie CV ir pieejami internetā.) Studiju programma tiek finansēta no valsts budžeta.

Latvijai nepieciešami augsto tehnoloģiju speciālisti, kuri ir sagatavoti vairāk pētniecības un izstrādes (R&D), nevis administrēšanas un ekspluatācijas (AOM) darbam, jo tikai tā varam cerēt uz kaut cik nozīmīgiem panākumiem zināšanu sabiedrībā.

 

Uzņemšana

Reflektantu uzņemšana pamatstudiju programmā notiek konkursa kārtībā pēc centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem: – CE matemātikā un fizikā vai svešvalodā (angļu, vācu vai franču). Dokumentu iesniegšana pamatstudiju programmā no 9. līdz 14. jūlijam un no 16. līdz 17. jūlijam.

 

Studiju process

RTU Telekomunikāciju studiju programma sastāv no trim līmeņiem - pamatstudiju, augstākā līmeņa studiju un doktorantūras.

Pamatstudijas var sākt personas, kas iepriekš ieguvušas vispārējo vai profesionālo vidējo izglītību. Akadēmiskās pamatstudijas jeb bakalaura studijas ilgst trīs gadus. Bakalaura akadēmiskās programmas izpildes rezultātā tiek iegūts bakalaura akadēmiskais grāds telekomunikāciju nozarē.

Akadēmiskās augstākā līmeņa studijas jeb maģistra studijas ilgst divus gadus. Maģistra akadēmisko studiju programmās bez papildu nosacījumiem var studēt personas ar bakalaura akadēmisko grādu. Maģistra akadēmisko studiju programmas izpildes rezultātā tiek iegūts maģistra akadēmiskais grāds telekomunikāciju nozarē.

Studijas doktorantūrā var sākt personas, kas iepriekš ieguvušas maģistra akadēmisko grādu telekomunikāciju nozarē. Studiju ilgums doktorantūrā ir trīs gadi.

 

Studijas: galvenie akcenti

Sekmīgām studijām ir nepieciešamas trīs lietas: stingra apņēmība, dators ar interneta pieslēgumu un priekšzināšanas angļu valodā vai apņemšanās to studēt (lietot). 

Studiju programmā notiek pāreja no tradicionālām studiju formām uz e-studijām. Tiek lietotas mūsdienīgas studiju metodes, piemēram, lekcijās ar videoprojektoru tiek demonstrētas procesu animācijas. Tiek atbalstītas patstāvīgās studijas, ja tās ir kvalitatīvas un ražīgākas par tradicionālajām formām.

 

Atvērtās universitātes princips

Gan studiju programma, gan akadēmiskais personāls ir atvērti inovācijām. Studiju programmā regulāri tiek iekļauti un tiks iekļauti jauni perspektīvu virzienu universitātes līmeņa lekciju kursi. Gaidām pieteikumus un vieslektorus.

 

Darbaspēka tirgus: galvenie akcenti

Darba attiecības starp darba ņēmēju un darba devēju pilnā mērā regulē ES darbaspēka tirgus (arī Latvijā un telekomunikāciju nozarē). Galvenie akcenti ir šādi. ES ietvaros par vienādas kvalitātes darbu tiek piemērots vienāds atalgojums. Konkurē ne tikai darba ņēmēji, bet galvenokārt darba devēji, jo Latvijā ir relatīvi zems bezdarba līmenis. Darba piedāvājumus veido gan ES mēroga piedāvājumi (piemēram, Francijas), gan vietējais tirgus. Bieži vien Latvijas darba devēji šajā konkurencē zaudē. Par absolventu konkurētspēju liecina darba piedāvājumi no ES valstīm. Atverot darbaspēka tirgu, Latvijā speciālistu atalgojums pakāpeniski izlīdzinās.

 

 

Absolventa CV(saīsināts)

Zināšanas un prasmes tehnoloģijās

Šķiedru optikā un optiskos tīklos

No optiskiem elementiem līdz WDM sistēmām

Komutācijā un trafika inženierijā

MPLS, GMPLS, DiffServ

Prasmes pētniecības jomā

Matemātiskās metodēs

Modelēšanā un simulēšanā

Eksperimentālās metodēs

Optisko sistēmu metroloģijā, protokolu testēšanā, kvalitātes testēšanā

Pētījumu plānošanā

Pētījumu programmas sastādīšana un izpilde, pētījumu eksperimentālo datu apstrāde (arī DM metodes)

Prasmes datortehnoloģijās

Operāciju sistēmas

XP, Linux

Valodas

JAVA, TCL,  C++ u.c

Simulēšanas paketes

ns 2, OPNET, Petri tīkli, Simula, GPSS

Datu apstrādes paketes

Scilab, Matlab, Statistika u.c.

Projektu vadība

MS Project

Biznesa plānošanā

Prasmes, kas iegūtas lietišķās spēles ietvaros

Biznesa procesu modelēšana, simulēšana un rezultātu apstrāde. Gada pārskatu aprēķins.

Zināšanas

Izmaksu sastāvdaļas, uzņēmuma pārvaldība un procesu vadība

 

 

Radoši, progresīvi, prestiži

Tā īsumā varētu raksturot gan visas Rīgas Tehniskās universitātes, gan tās Telekomunikāciju institūta (TI) zinātnes un pētniecības stratēģiju. RTU ir Latvijas tehniskās un inženierizglītības centrs ar plašām augstākās izglītības iegūšanas iespējām, ar pārdomāti veidotu pētniecības attīstības bāzi. Telekomunikāciju institūtā studentu rīcībā ir divas zinātnisko pētījumu laboratorijas, kur viņi var iejusties nākamo zinātnes spīdekļu ādā.

Viens no atraktīvākajiem jaunajiem virzieniem, kurš piesaista daudzu jaunu pētnieku uzmanību, ir ontoloģiju veidošana kādā konkrētā zināšanu segmentā. Ontoloģija ir datu modelis, kurš apraksta attiecības starp koncepciju kopu veidojošiem elementiem. Tomēr galvenais, ka ontoloģija tiek uzrakstīta valodā, kuru saprot dators. Tātad dators zina visus terminus un attiecības starp tiem, kļūst par palīgu zināšanu apgūšanā, eksāmena pieņēmēju utt. (http://www.daml.org/ontologies). Perspektīvas ontoloģiju izmantošanai gan apmācībā gan praktiskajā darbībā (dators kā padomdevējs) ir vilinošas, lai gan līdz domājošai mašīnai vēl tāls ceļš ejams. 

Kopumā TI studiju laikā iegūto zināšanu bagāža ir visai iespaidīga. Ar tādu var droši startēt arī uz prestižiem nozares uzņēmumiem un pētījumu centriem ārpus Latvijas. Starp citu, vienu no TI nesenajiem absolventiem uzaicināja darbā uz Silīcija ieleju ASV. Mūsu bijušie studenti studē maģistrantūrā un doktorantūrā slavenās Lielbritānijas un citu Eiropas valstu, kā arī ASV universitātēs. Tā kā mīts, ka Latvijas universitātes ir zaudējušas kādreizējo spožumu, asumu un aktualitāti, neatbilst patiesībai. Spēkā ir ne tikai senās leģendas, bet pastāvīgi rodas aizvien jaunas, mūsdienīgas, kuras sekmīgi rada un spodrina gan mūsu talantīgie un zinātkārie studenti, gan pasniedzēji. Šaubāties? Nāciet, kļūstiet par studentiem un pārbaudiet paši!

 

Zinātne

P.S. Rekomendācijas abiturientiem un/vai viņu vecākiem

Ja pēc mācībām vidusskolā palikuši robi zināšanās, tos ar labu gribu īsā laikā iespējams aizpildīt ar internetā izvietotām mācību programmām. Galvenais - gribasspēks un prasme mācīties! Iesakām šādas vietas:  http://www.analyzemath.com/

http://www.lon-capa.org/~mmp/applist/applets.htm

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001