Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Latvijas sakaru nozares vecākais darbinieks

   

Latvijas sakaru nozares vecākais darbinieks

 

31. augustā apritēja 100 gadi, kopš dzimis Hugo Kūde, vecākais zināmais Latvijas sakaru nozares darbinieks.

Hugo Kūde dzimis Rīgā, drēbnieka ģimenē, kura Pirmā pasaules kara notikumu gaitā pārcēlās uz dzīvi Raunā. H. Kūde beidzis Valsts Cēsu arodu skolu. 1927. gada septembrī iesaukts obligātajā kara dienestā un dienējis Latvijas armijas elektrotehniskajā divizionā. Pēc instruktoru kursu beigšanas kaprālis norīkots par diviziona štāba centrāles tehniķi un saimniecības komandas instruktoru.

1929. gada maijā viņš demobilizējās un 6. telegrāfa-telefona rajona Raunas sakaru kantorī strādāja montiera, vēlāk tehniķa amatā. Sakarā ar traģisku notikumu – ugunsgrēku Raunā - H. Kūdes vārds minēts tā laika žurnālā PTD DZĪVE (7/1938): - P. T. darbinieku pašaizliedzība, pildot dienesta pienākumus. .. š. g. 10. jūnijā ap pulksten 10 pasta operāciju istabā iesteidzās montieris Kūde un izsaucās: mūsu malkas šķūnītis deg! Pagalmā esošajam šķūnim dega jumts. Pēc nedaudz mirkļiem dega jau kooperatīva noliktava, veikals, pasta nams un skola…” Seko apraksts, kā darbinieki izglāba komutatoru un atjaunoja Raunas centrāles darbību. 1930. gados viņš piedalījās skolēnu militāri patriotiskā apmācībā. Lai izvairītos no iespējamām padomju okupācijas varas represijām, 1941. gada aprīlī H. Kūde ar ģimeni pārcēlās uz Smilteni un stājās darbā vietējā sakaru kantorī. Tur, ieskaitot kara laiku, viņš nostrādāja līdz 1949. gada jūnijam, bet pēc tam līdz 1951. gada februārim - Cēsu sakaru kantorī.

No 1951. gada februāra H. Kūde strādāja Rīgas Tālsatiksmes telefona centrāles komutatoru zāles krosā tehniķa, vecākā tehniķa un vecākā elektromehāniķa amatā, apkalpoja komutatoru tehniskās iekārtas, savienošanas līnijas, piedalījās komutatoru zāles modernizācijā. Vēlākos gados, izveidojoties tālsakaru pusautomātiskās telefona centrāles iekārtu iecirknim, H. Kūde piedalījās tā attīstībā, modernizācijā un ekspluatācijā.

Savas darba gaitas Rīgas Telegrāfa-telefona centrālē Hugo Kūde beidza 1987. gada 4. jūnijā 81 gadu vecumā, Latvijas sakaru nozarē nepārtraukti nostrādājis 58 gadus. Ilgajos darba gados viņš bija iedziļinājies telefonijas sakaru tehnikā un ekspluatācijas jautājumos, godprātīgi pildīja savus pienākumus. Viņam līdzās pirmās darba iemaņas guva daudzi pazīstami Latvijas sakaru nozares darbinieki. Par teicamu darbu Hugo Kūde apbalvots ar daudziem atzinības rakstiem, 1969. gadā viņam piešķīra Latvijas Nopelniem bagātā sakaru darbinieka goda nosaukumu.

H. Kūde aktīvi piedalījās uzņēmuma sabiedriskajā dzīvē, 60 gadu vecumā vēl piedalījās tā laika aktuālajos masu pasākumos - krosa skrējienos. Fotogrāfijās viņš iemūžinājis Tālsatiksmes telefona centrāles komutatoru zāles un pusautomātikas ceha personālijas un notikumus kopš 1951. gada. Kad 95. mūža gadā viņš tika sumināts Lattelekom muzejā, vēl ar optimismu raudzījās uz dzīvi un interesējās par notikumiem sakaru nozarē, dalījās atmiņās, kas atainotas arī grāmatā Telekomunikāciju vēsture III.

 

Ilmārs POLIS

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001