Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Oracle biznesa inteliģences risinājumi – no informācijas līdz zināšanām

   

Oracle biznesa inteliģences risinājumi – no informācijas līdz zināšanām

 

Mūsdienās informācija tiek uzglabāta dažādās vietās – klientu datubāzēs, finanšu uzskaites un resursu pārvaldības sistēmās, ražošanas automatizācijas risinājumos un citās informācijas sistēmās (IS). Biznesa inteliģences risinājumi ir programmatūra, kas nodrošina informācijas ieguvi no dažādiem datu avotiem, tās apkopošanu un analīzi, kā arī analīzes rezultātu publicēšanu.

 

Visa informācija vienā noliktavā

Izmantojot zināšanas, kas iegūtas informācijas analīzes rezultātā, ir iespējams pieņemt lēmumus, kas balstīti uz faktiem par uzņēmuma darbību. Biznesa inteliģences rīki palīdz atbildēt uz daudziem jautājumiem, kas ir svarīgi, lai laikus pieņemtu lēmumus, piemēram:

o        tirdzniecībā - kāds ir pārdošanas apjoma pieaugums konkrētai produktu grupai noteiktā reģionā 2005. gadā, salīdzinot ar diviem iepriekšējiem gadiem;

o        mārketingā – kāda ir kampaņas atdeve salīdzinājumā ar izvirzītajiem mērķiem.

Informācija, kas nepieciešama, lai atbildētu uz šiem jautājumiem, var glabāties dažādās IS. Ne vienmēr ir iespējams veikt kvalitatīvu analīzi, ja informācija atrodas dažādās sistēmās un tiek uzglabāta dažādos formātos. Tāpēc viens no uzdevumiem ir nodrošināt informācijas konsolidēšanu, izveidojot datu noliktavu sistēmas, kurās tiek apkopota un uzglabāta informācija no dažādiem avotiem, lai veiktu tās analīzi, izmantojot biznesa inteliģences rīkus.

Saskaņā ar Gartner tirgus pētījuma rezultātiem, Oracle datu bāzes vadības sistēma (DBVS) ir vadošā datu noliktavu platforma. Oracle DBVS nodrošina virkni specifisku funkcionalitāti tieši datu noliktavu sistēmu izveidošanai un uzturēšanai, sākot no apkopošanas un uzkrāšanas no dažādiem avotiem līdz pat analītiskai apstrādei.

 

Priekšrocība – apjoms un analīze

Datu noliktavu sistēmām ir raksturīgi lieli datu apjomi, tāpēc viena no svarīgākajām prasībām ir mērogojamība jeb spēja nodrošināt sistēmas vienādi augstu veiktspēju, būtiski pieaugot informācijas pieprasījumu skaitam un uzglabājamo datu apjomam. Oracle ir vairāki desmiti datu noliktavu sistēmu, kuru apjoms pārsniedz vienu terabaitu (1 TB (terabaits) = 1024 gigabaiti). Salīdzinājumam var minēt pasaules lielāko bibliotēku – ASV Kongresa bibliotēku, kuras grāmatu teksta apjoms sasniedz 20 terabaitus.

Būtiska Oracle priekšrocība ir datu analītiskās apstrādes (OLAP) tehnoloģija, kas ir integrēta Oracle DBVS. OLAP tehnoloģija nodrošina daudzdimensiju datu uzglabāšanu un analīzi, un tās galvenās priekšrocības ir spēja veidot sarežģītus informācijas pieprasījumus, balstoties uz informācijas dimensijām (biznesa jēdzieniem), kas ir viegli saprotamas biznesa pasaulē. Šāds pieprasījums varētu būt pārdošanas rezultāti, kas balstīti uz tādām dimensijām kā produkts, reģions, pārdošanas kanāls un laika periods.

Pateicoties tam, ka OLAP tehnoloģija ir integrēta Oracle DBVS, tiek nodrošināts vienots uzturēšanas un pārvaldības modelis gan relāciju, gan multidimensiju datiem, būtiski samazinot uzturēšanas izmaksas un laiku, kas nepieciešams datu pārnešanai uz multidimensiju datu modeli. Tas nozīmē, ka OLAP automātiski pārmanto tādas Oracle DBVS priekšrocības kā augsta drošība un stabilitāte, mērogojamība, pārnesamība un veiktspēja. Papildus organizācijai nevajadzēs piesaistīt cilvēkus ar specifiskām iemaņām OLAP datubāzes uzturēšanai. Tāpat vienotais drošības modelis garantēs augstāku sistēmas kopējo drošību, jo nebūs jāuztur atsevišķs drošības pārvaldības modelis OLAP platformai.

 

Biznesa inteliģences rīki

Kad izveidota datu noliktavu sistēma, lietotāji nodrošināmi ar inteliģences biznesa rīkiem, kas ļauj vienkārši un intuitīvi piekļūt datiem un veikt to analīzi, neiedziļinoties datu noliktavu vai citu datu avotu tehniskās realizācijas detaļās. Inteliģences biznesa rīkus var iedalīt divās grupās:

o        uzņēmuma atskaišu

o        un ekspromtvaicājumu (ad-hoc) rīki.

Uzņēmuma atskaišu rīki ir paredzēti uzņēmuma vai organizācijas standarta atskaišu sagatavošanai, bet ekspromtvaicājumu rīki nodrošina dinamisku, nestandarta pārskatu veidošanas iespējas, kas intuitīvā un viegli saprotamā veidā ļauj lietotājiem veidot pārskatus, neiesaistot IT speciālistus.

Oracle Reports ir rīks, kas nodrošina augstas kvalitātes atskaišu sagatavošanu. Izmantojot Oracle Reports Developer, tiek izveidota atskaišu forma, kas tiek piegādāta lietotājiem atskaišu sagatavošanai. Oracle Reports atbalsta atskaišu sagatavošanu tādos formātos kā PDF, HTML, RTF, XML, kas atskaites ļauj skatīties un drukāt, izmantojot gan Web pārlūkprogrammu, gan standarta biroja programmatūras teksta redaktorus, piemēram, Microsoft Word.

Oracle Discoverer ir ekspromtvaicājumu rīks, kas nodrošina dinamisku pārskatu sagatavošanu un to publicēšanu Web vidē. Oracle Discoverer ļauj lietotājam piekļūt datiem, kas atrodas gan relāciju datu bāzē, gan OLAP, nodrošinot vienotu lietotāja saskarni (GUI). Oracle Discoverer satur vairāk nekā 50 dažādas grafiskās diagrammas, kuras var iekļaut lietotāju izveidotajos pārskatos.

Tā kā Oracle Discoverer ir Web bāzēts rīks, lietotājiem nav nepieciešams instalēt specifisku programmatūru datoriem, kas tiek izmantoti pārskatu veidošanai. Pārskatus ir iespējams publicēt uzņēmuma iekšējā Web resursā, veidojot specifiskus informācijas analīzes portālus, kas būtiski atvieglo piekļuvi analīzes rezultātiem. Šāda portāla izmantošanas galvenās priekšrocības ir spēja laikus piegādāt informācijas analīzes rezultātus dažādām lietotāju grupām, izmantojot standarta Web pārlūkprogrammu. Informācijas analīzes portālu var veiksmīgi integrēt uzņēmuma intraneta portālā vai mājaslapā. Papildus Oracle Discover atbalsta pārskatu sagatavošanu arī citos formātos, piemēram, PDF, kas ļauj sagatavot arī augstas kvalitātes izdrukas.

Mūsdienās liela daļa pārskatu tiek sagatavoti, izmantojot Microsoft Excel rīku, kas ir viens no populārākajiem izklājlapas redaktoriem. Oracle biznesa inteliģences rīki nodrošina specifisku pievienojumprogrammu (Add-In), kas ļauj piekļūt Oracle OLAP datiem, izmantojot Microsoft Excel.

Oracle biznesa inteliģences risinājumi ir savstarpēji integrētu tehnoloģiju un rīku kopums, kas ļauj samazināt kopējās izstrādes un uzturēšanas izmaksas, nodrošinot informācijas analīzes rīkus, kas ļauj pārvērst uzņēmuma datus par informāciju un informāciju - par zināšanām.

Edgars RUŅĢIS,

Oracle tehnoloģiju konsultants

Edgars.Rungis@oracle.com

 

 

Oracle East Central Europe Limited filiāle Latvijā

 

K. Valdemāra ielā 21, 3. st.
Rīgā, LV - 1010
Tālr. 704 6090
Fakss 728 7017

www.oracle.lv

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001