Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Ar ko atšķiras zīmola dators no pašskrūvētā?

   

Zīmola (brand) datori

 

Ikdienas konsultanta darbā, saskaroties ar ļoti daudziem IT tehnoloģiskajiem risinājumiem, man bieži iznāk atbildēt uz jautājumiem, ar ko gan visdažādāko lielražotāju (zīmola jeb brand) datortehnika atšķiras no pašmāju ražojumiem un kāda ir tās vieta savstarpējā košajā ražotāju paletē. Nemēģinot iedziļināties katra ražotāja produkcijas tehnoloģiskajās niansēs un izmaksu atšķirībās, aplūkosim galvenās funkcionālās, drošības un ērtības iespējas, kas ir iestrādātas šajos datoros. Apskats galvenokārt orientēts uz darbstaciju piedāvājumu, jo šobrīd nevar nopietni runāt par Latvijā nopērkamo portatīvo datoru kvalitāti un izvēles plašumu.

 

 

CE sertifikācija

Latvijai kā pilntiesīgai ES dalībvalstij arvien vairāk jāpievērš uzmanība dažādām regulām un noteikumiem, kas nāk no Briseles.  Jāteic, ka visai pamatotas ir prasības, kas regulē elektromagnētisko starojumu, elektrisko drošību, jo pasargā lietotāju no potenciālajām briesmām, kad, piemēram, blakus strādājošs nezināmas izcelsmes dators ir elektromagnētiskā starojuma avots visiem darbiniekiem, kas atrodas telpā. Savāktajiem datoriem var būt atsevišķi mezgli, kas ir sertificēti atbilstoši šādām normām, taču visa datorkomplekta testēšana un sertificēšana ir pietiekoši dārga procedūra, lai lokāla datorkompānija to varētu atļauties relatīvi nelielam ražošanas apjomam. Pastiprinoties dažādām ergonomiskām un darbinieku veselību saudzējošām prasībām, kuras darba devējiem jāievēro un jārespektē, būtu nopietni jāizvērtē ilglaicīgās  investīcijas šajā IT infrastruktūrā. Galvenās sertifikācijas normas datoriem ir vērstas tieši uz kaitīgā elektromagnētiskā starojuma un elektrodrošuma normu ievērošanu. Ja displeju ergonomisko parametru standarta TCO’99  iekļaušana prasību specifikācijā ir norma, tad tikpat lielu kaitējumu darbiniekiem var radīt arī datora elementu nepareiza darbība, jo vairāk tāpēc, ka šāda ietekme ir ļoti grūti izmērāma un ir neredzama ikdienas lietošanas vidē.

 

·         datora resursu pārvaldība

Daudzas papildu priekšrocības, kādas ir zīmolu datoriem, saistītas ar iespējām, kas iestrādātas to BIOS daļā. Būtiskākā ir iespēja apkopot  svarīgāko informāciju, kas saistīta ar datorresursa izmantošanu, to skaitā visas datortehnikas komponenšu (procesora, atmiņas, cieto disku, CD-ROM iekārtu utt.) tipi, sērijas numuri, kā arī nianses, kas saistītas ar instalēto programmatūru. Iespējams uzkrāt visu tīkla notikumu vēsturi, kas, piemēram, ļauj sekot, kāda veida atmiņas ir ievietotas vai arī nedaudz vēlāk izņemtas no datora. Tas varbūt nav īpaši būtiski, ja uzņēmumam ir daži datori, bet ja to ir vairāki desmiti, šis process kļūst arvien grūtāk pārvaldāms.

·         datu un datorprogrammu atjaunošanas iespēja

Viena no ērtākajām iespējām, kas iestrādāta lielākajā daļā zīmola datoru, ir datu vai arī operētājsistēmas atjaunošana. Ja kāds savā datorlietotāja praksē ir saskāries ar pieredzi, cik dramatiski šķiet  brīži, kad steidzīgi vajadzīgs datu fails kļūst nepieejams, pazūd vai arī neuzmanīgi nodzēsta sistēmfaila dēļ apstājas operētājsistēma, tad gluži kā datorlietotāja sapnis šķiet iespēja atgūt zudušos datus. To var panākt, datora cietā diska nepieejamajā jeb neredzamajā daļā (hidden)  izveidojot apgabalu, kurā tiek veikta pašas operētājsistēmas vai arī datu failu vienreizēja vai arī periodiska saglabāšana. Kopā ar iebūvētajām BIOS iespējām tiek panākts efekts, kad ar vienu klaviatūras taustiņa nospiešanu datora startēšanas brīdī var panākt šāda atjaunošanas režīma izsaukšanu un arī pašas operētājsistēmas vai datu atjaunošanu. Ja līdz šim zīmolu datoru ražotāju risinājumos tika uzsvērta to samērā lielā līdzība piedāvāto risinājumu ietvaros, tad tieši šī funkcija dažādiem ražotājiem diezgan stipri atšķiras. Svarīgi, vai šāda iespēja pieejama bez maksas un iekļauta datora bāzes komplektācijā, vai arī ir papildus maksas produkts. Tehniskās realizācijas atšķirības izpaužas gan dažādā lietotāja datu saglabāšanā/atjaunošanā, gan arī lietotāja saskarnes uztveres  vienkāršībā. Šāda risinājuma vājākais punkts ir pats cietais disks, kura bojājuma gadījumā kļūst neiespējami arī atgūt un atjaunot  datus.

·         drošības elementi

Pie jau iepriekš minētajiem datoru iekšējo resursu pārraudzības rīkiem jāmin arī iespējas, kas tiek iestrādātas zīmola datoru risinājumos. Starp būtiskākajiem minami datorkorpusa atvēršanas slēdzis, kas kopā ar iestrādātajām BIOSa iespējām ļauj konstatēt katru datorkomplekta atvēršanu. Lai novērstu iespēju veikt neautorizētu atvēršanu, atvienojot elektrobarošanas vadu no datora, vai vēl ļaunāk – mēģinot šo datoru aiznest, izmanto tīkla kartē iestrādāto heart beat jeb sirdspukstu iespēju, kas ir periodiska signālu nosūtīšana no datora uz centrālo serveri, kā rezultātā ir iespējams konstatēt vietu un brīdi, kad dators kļūst neredzams kopējā datortīklā. Gadījumos, kad datora korpuss ir vienkārši jāaizzīmogo, lai neļautu jebkuram lietotājam to neautorizēti atvērt, izmanto speciālu konstrukciju, kas iebūvēta korpusa vākā.

Sasaistot aktivitātes, kas Latvijā notiek ar elektroniskā paraksta ieviešanu, šķiet ticami, ka nākamā gada vidū tas jau varētu reāli darboties lielākajā daļā valsts institūciju un to varēs izmantot arī  privātpersonas. Te kā būtiskākais elements jāmin viedkaršu nolasītājs, kuru zīmola datoru ražotāji jau tagad piedāvā iekļaut standartkomplektācijā. Tā kā pašas viedkartes ir pilnībā standartizēts elements, nebūtu pamata šaubām par to, vai tā vai cita zīmola iekārta strādās arī ar nākotnes viedkartēm. Drīzāk varētu rasties pamatotas un tehniski grūti pārvaramas problēmas šādus viedkaršu nolasītājus pilnvērtīgi pieslēgt pašskrūvēto datoru risinājumam, kuru BIOSa vai pamatplašu ražotāji mainās un mēdz pazust no industrijas, tā kā dažas nepieciešamās papildkomponentes (piemēram, dziņus) internetā varat  pat nemeklēt.

 

·         datora korpuss un konstrukcija

Lai arī funkcionāli šī iespēja šķiet mazsvarīga, taču tas kopumā parāda pašu ražotāju attieksmi un ieguldītos līdzekļus tā kvalitātē. To uzskatāmi var salīdzināt, piemēram, ar autobūvētāju attieksmi pret autosalona apdari un detaļām. Ja salīdzina vācu un korejiešu autobūvētāju attieksmi, tad kopējo auto zīmola tēlu veido pilnīgi visas detaļas kopumā – gan dzinējs, gan drošības elementi, gan arī katrs sīkums salona apdarē, ar ko saskaras patērētājs. Turpinot šīs analoģijas, jāsaprot, ka jebkurš Āzijas ražotājs, kurš orientējās uz minimālu izmaksu programmu, centīsies taupīt uz jebkuru sīkumu, pat upurējot kvalitāti. Tāpēc lielākoties, atverot šādu, no vairāku lētāko ražotāju elementiem savāktu datoru, aina nav iepriecinoša – lielākoties ir grūti un darbietilpīgi veikt jebkādu papildelementu nomaiņu vai ievietošanu (atmiņu, CD-ROM iekārtu utt.), bieži vien attiecīgais korpuss nav paredzēts noteiktas jaudas procesora siltuma novadīšanai, vai arī attiecīgie ventilācijas kanāli tiek aizsprostoti ar kādu no iekšējiem elementiem. Un noteikti visi, kam bijusi iespēja darboties ar pašskrūvētajiem datoriem, labi atceras sajūtu, kad neuzmanīgi darbojoties gar metāla korpusa iekšmalām, kas visbiežāk ir asas kā žiletes, ir iznācis iegriezt rokā.... Kā jau minēju, tas ir kārtējais sīkums, taču tas uzskatāmi parāda ražotāja attieksmi pret potenciālo pircēju šajā low cost market segmentā.

Nevar neminēt arī tās tehnoloģiskās lietas, kurām vērts pievērst uzmanību un varbūt arī ielūkoties sava plānojamā mājas vai arī uzņēmuma datora iekšpusē:

·         paša korpusa izpildījums (metāla vāka stabilitāte – vai ir paredzēti speciālie stiprības elementi, lai uz vāka varētu uzlikt smago CRT monitoru; plastmasas elementu izpildījuma kvalitāte);

·         korpusa atvēršanas iespēja (atvēršana ar vairākām skrūvēm vai tikai ar fiksatoru palīdzību). Tas raksturos arī pārējo datora būtiskāko elementu stiprinājumu, jo kā likums šādam, bez skrūvēm atveramam korpusam, arī pārējie elementi – cietais disks, CD-ROM, diskešu iekārta, PCI un AGP kartes - fiksējās bez papildu skrūvju palīdzības;

·         iekšējo metālisko elementu apstrādes kvalitāte, tiesa gan, to būtu jāveic, ievērojot vēl lielāku piesardzību, nekā novērtējot virtuves naža asumu – rezultāts var būt pilnīgi negaidīts;

·         ventilācijas sistēma un procesora siltuma novadīšanas risinājums. Pašreizējā risinājumā ar procesoru jaudas palielināšanu bieži tieši nespēja izvadīt korpusa iekšpusē rodušos siltumu ir viena no būtiskākajām komponentēm, kā dēļ rodas nestabilitāte visa datora kopējā darbībā.

·         datora klusums

Vērtējot cilvēka reakciju, kad pie nozīmīgiem datorsistēmas raksturojumiem tiek nosaukts klusums, visbiežāk to varēto raksturot ar vārdiem – viegla neizpratne. Sakārtotā vidē, kad darba devējs ir ieinteresēts savu darbinieku darba vides uzlabošanā, ir pilnīgi normāli, ja darbinieks strādā ar datortehniku, kuras klātbūtni un fonu telpās  nemana. Taču man kā konsultantam ir bijusi iespēja pieredzēt situāciju, kad darba devējs ir spiests tikko iepirkto datortehnikas partiju šķirot un sadalīt darbiniekiem pēc kastu principa – klusākos priekšniecībai un skaļākos – pārējiem. Gluži kā lielveikalā starp daudziem desmitiem dažādu televizoru ar vienādu attēlu viegli pamanīt kvalitātes un vizuālās atšķirības, arī trokšņu faktors ir vislabāk ir salīdzinājums ar kādu kvalitātes etalonu. Salīdzinot datoru trokšņu parametrus starp zīmolu un nezīmolu risinājumiem, tie var atšķirties pat vairākkārt, pat nerunājot par to, ka nezīmolu gadījumā šie parametri var kardināli atšķirties vienas partijas ietvaros, jo datoru komplektēšana balstās uz ļoti „konsekventu” principu – konkrētā laikā lētāko pieejamo sastāvdaļu.

Iepazīstoties ar zīmola ražotāju tehnoloģijām par to, kā šis minētais zemais trokšņu līmenis tiek sasniegts, var minēt ļoti daudzas būtiskas priekšrocības:

-          stabilu, pārbaudītu un nemainīgu komponenšu izmantošana;

-          visu mehānisko elementu modeļu un ražotāju – cieto disku, CD iekārtu - rūpīga atlase un klusāko modeļu izmantošana;

-          lietot tikai procesora ventilatorus ar gultņiem;

-          speciālo gaisa kanālu izveide korpusa iekšpusē, samazinot gaisa plūsmas ceļā esošos elementus.

Tas viss kopā arī nodrošina šo tik svarīgo un jūtamo datora lietošanas elementu.

 

Paturot prātā seno tautas gudrību par skopo, kas maksā divreiz, iesaku izvērtēt datortehniku kā kopīga risinājuma komponenti, kas mājas, biroja vai uzņēmuma dzīvi padara vai nu ērtāku, patīkamāku, prognozējamāku, vai arī – nepatīkamu pārsteigumu pilnu. Potenciālajam pircējam ir tiesības zināt visas iespējas, ko piedāvā tirgus, un ar savu maciņu izvēlēties par labu tam, kurš viņam šķiet  visatbilstošākais.

 

Aivars ORBIDĀNS

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001