Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Wi-Max sola pilnīgu mobilitāti

   

Pateicoties Wi-Max pie horizonta pilnīga mobilitāte

 

Paralēli augošajai jūsmai par gaidāmo plašo Wi-Max standarta izmantošanu platjoslas interneta pieslēgumos, jādomā par virkni svarīgu jautājumu. Piemēram, kuriem interneta tīklu lietotājiem un tīklu īpašniekiem būs nepieciešamas šī standarta sniegtās iespējas, kā to varēs integrēt platjoslas interneta pieslēguma arhitektūrā, par kādām perspektīvām domāt.

 

Wi-Max būs globāls standarts

Wi-Max nav jauna tehnoloģija. Tā ir komerciāli dzīvotspējīga tās tehnoloģijas adaptācija, kas jau ir izmantota, lai nodrošinātu bezvadu pakalpojumus individuālās sistēmās visā pasaulē. Bezvadu platjoslas interneta piekļuves sistēmas jau ir izvietotas vairāk nekā 125 valstīs, kas darbojas 802.11 standartā. Plānots, ka Wi-Max tīklu iekārtas varēs integrēt ar jau izveidotajiem interneta piekļuves tīkliem, kas darbojas 802.11 standarta variācijas.

Standarta 802.16 modifikācijas, kas tiks izmantotas Wi-Max tehnoloģijā, no agrākā platjoslas interneta pieslēguma atšķir standartizācija. Iepriekšējos risinājumos shēmu komplekti, kas nodrošina iekārtu spēju darboties noteiktos standartos, bija individuāli katram plastjoslas interneta bezvadu piekļuves pārdevējam, un tam bija vajadzīgs liels laika un līdzekļu patēriņš. Intel, Fujitsu un citas firmas, kuras sadarbojas Wi-Max globālā standarta izstrādē, vēlas samazināt šīs izmaksas, ar ietaupīto radot ievērojami lielāku tirgu plašākā teritorijā.

Intel paredz Wi-Max strauju izaugsmi un iespējas tuvākajos piecos gados, līdzīgas tām, kādas piedzīvoja Wi-Fi. Nozares speciālisti uzskata, ka vispirms notiks virzīšanas no fiksētajiem 802.16 standartā strādājošajiem bezvadu tīkliem uz piekļuves punktiem, kas izmantos topošo 802.16e specifikāciju platjoslas interneta bezvadu piekļuves pārvietojamībai. Tālāk pie horizonta ir pilnīga mobilitāte.

Oriģinālo Wi-Fi specifikāciju pārdevēji interpretēja atšķirīgi, tāpēc tūlīt pēc tam, kad bezvadu LAN aprīkojums tika palaists tirgū, radās daudzās tīklu un iekārtu savstarpējās savietojamības problēmas. Iemesls - tas notika jau labu laiku pirms tam, kad pilnībā bija izstrādāts Wi-Fi standarts. Savukārt Wi-Max standarts jau izstrādāts, pirms ražotāji laiduši klajā iekārtas tā izmantošanai, un tas ir liels ieguvums, kas mazinās problēmas, ar kurām varētu sastapties Wi-Max iekārtu lietotāji.

 

Intel - virzītājspēks

Intel ir galvenais virzītājspēks visā pasaulē izmantojama Wi-Max standarta izstrādē. Intel uzskata, ka viņu misija ir globāla standarta izstrāde, lai varētu nodrošināt globālu sistēmu kā daļu no Intel Centrino mobilās tehnoloģijas, kas ir līdzīga Wi-Fi. Tādējādi klients var iegūt savienojumu neatkarīgi no tā, kas ir izvietojis tīklu un ražojis aprīkojumu. Intel vēlas, lai tas pats būtu iespējams ar Wi-Max. Lietotājam, ceļojot pa pasauli, vairs nebūs vajadzīgas četras tīkla kartes. Lai šis mērķis kļūtu par realitāti, vēl ir jāpaveic daudz darba.

Intel pārstāvji skaidro, ka galvenais, kas vajadzīgs, lai izstrādātu globālu Wi-Max standartu, ko varēs lietot visā pasaulē, ir pārliecība, ka lietotājiem ir pieeja vienām un tām pašām frekvencēm. Intel īpaši strādā pie trim frekvencēm. 5,8 GHz frekvencei, kas ir nelicencēta, ir tāds pats spektrs kā Wi-Fi, tādējādi visas Wi-Fi spektra priekšrocības var tapt pieejamas, izmantojot Wi-Max tehnoloģiju. Taču tā kā frekvence nav licencēta, Intel norāda, ka iekārtas būs ierobežotas distancē, kādā tās būs spējīgas pārraidīt. No licencētajām frekvencēm Wi-Max vajadzībām Intel ir izvēlējies 2,5 GHz un 3,5 GHz. Sabiedrotie uzņēmumi, kas kopīgi virza Wi-Max idejas realizāciju, un Intel strādā ar daudzām valdībām pasaulē, lai tās atļautu izmantot Wi-Max šajā spektrā.

Sertificētas iekārtas izmantošanai Wi-Max standartā visdrīzāk varētu būt tirgū šīgada beigās, kad daudzsološais globālais standarts būs izstrādāts līdz galam un sertificēts.

 

Notiek standarta testi

Pašlaik Intel kopā ar sadarbības partneriem – iekārtu ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem - intensīvi izstrādā vienotu Wi-Max standartu. Intel ražos shēmu komplektus iekārtām, kas uztvers Wi-Max standartā raidītus datus.

Viens mikroshēmas komplekts sastāv no divām daļām: augstfrekvences moduļa, kas uztvers augstfrekvences standartu, un ciparu daļas, kas pārraidīs un uztvers datus Ethernet līmenī. Tātad mikroshēmu komplekts nodrošina datu pārraidi tīkla vadu un bezvadu daļā. Viss augstfrekvenču standartu klāsts balstās uz šādiem mikroshēmu komplektiem, kuru ražotāju pasaulē nav daudz. Kad datu pārraides iekārtās ir iebūvētas mikroshēmas, lai iekārta uztveru vajadzīgo standartu, tā jāadaptē konkrētā tīklā un jāuzraksta vadības programmatūra.

 

Vajadzīga programmatūra

Pašreiz tirgū ienākošās jaunās iekārtas – piekļuves punkti –, to arhitektūra un funkcionalitāte tiek būvēta uz programmējamām sistēmām, tāpēc, tiklīdz tiks pabeigts globālais Wi-Max standarts, iekārtas varēs atjaunināt, ar programmatūras palīdzību papildinot funkcionalitāti.

Lai gan medijos izskanējusi informācija, ka dažās valstīs interneta pakalpojumu sniedzēji jau strādā, izmantojot Wi-Max tehnoloģiju interneta pieslēguma nodrošināšanai, jāuzsver, ka pašlaik tirgū nav sertificētas Wi-Max standartu iekārtas. Ir tikai modeļi, kurus pakalpojumu piedāvātāji ar programmatūras palīdzību pielāgojuši Wi-Max izmantošanai.

Pašreizējo pakalpojumu sniegšana ir Wi-Max tehnoloģijas testēšana, šī procesa laikā tiek pielāgota/uzlabota atstrādāta tehnoloģija. Šī pieredze kalpos vienota globālā Wi-Max standarta specifikācijas izstrādē. Protams, vēl ir daudz jautājumu par Wi-Max standarta izmantošanu, uz kuriem vēl nav vienotas atbildes.

 

Ne visiem vajadzīga jauda

Wi-Max tehnoloģija tik lielu interesi izraisījusi tāpēc, ka tā nodrošinās lielāku datu pārraides ātrumu un lielākā rādiusā nekā līdz šim tirgū izmantotās platjoslas interneta pieslēguma tehnoloģijas. Turklāt datu pārraides iekārtas – piekļuves punkti – tīklā varēs pārraidīt informāciju arī tad, ja datu plūsmai pa vidu būs šķēršļi.

No vienas puses, Wi-Max tiešām nodrošinās lielāku datu caurplūsmas ātrumu, taču skaidrs ir tas, ka tikai daļa sistēmas datoru spēs to pilnībā izmantot. Dzirdēti jautājumi, vai līdz ar jaunā Wi-Max standarta ienākšanu tirgū daudziem lietotājiem būs jāmaina savi datori. Atbilde ir - nē. Arī pašlaik izvietotajos interneta piekļuves tīklos dažādās tehnoloģijās/standartos datu pārraides ātrums ir lielāks, nekā spēj izmantot daudzi gala lietotāju datori.

Jauni datori gala lietotājiem būs jāiegādājas tikai tad, ja viņi uzskatīs, ka ar pašreizējām konkrētās datortehnikas datu pārraides spējām ir par maz. Taču, ja lietotājam nevajadzēs lielākas datu apstrādes jaudas, viņam nebūs par visu vari jāiegādājas jauns dators – tikai tāpēc, ka iedota resnāka datu pārraides truba.

Tas pats attiecas arī uz interneta pakalpojumu sniedzējiem. Ja viņiem pietiks ar tīklā izvietoto piekļuves punktu/bāzes staciju jaudām, Wi-Max ieviešanas dēļ jaunas iekārtas nebūs nepieciešamas. Wi-Max standartā strādājošās iekārtas varēs savstarpēji sadarboties arī ar iekārtām citu standartu tīklos. Tīklos iekārtas tiks mainītas tikai tur, kur būs resursu nepietiekamība.

Lai gan Wi-Max tehnoloģijas tiks izmantotas arī Latvijā, būtiski saprast, ka dzelžu un iekārtu ražotāji, pakalpojumu sniedzēji ir gatavi ieguldīt lielus līdzekļus Wi-Max tehnoloģijas izstrādē, jo viņi galvenokārt redz piecu miljardu interneta lietotāju tirgu, ko viņi varētu iegūt, piedāvājot jaunus pakalpojumus un gūstot peļņu. Galvenokārt tas attiecas uz Ķīnu, Indiju un Latīņameriku, kur nav fiksēto tīklu.

 

Vidējais rādiuss 3-5 jūdzes

Vēl kāds būtisks aspekts: lai gan maksimālais tīkla šūnas lielums Wi-Max standartā tiek minēts 50 km (30 jūdzes), vidējais piekļuves punkta darbības rādiuss tiek prognozēts 3-5 jūdzes. Jo lielāks būs attālums starp piekļuves punktiem Wi-Max standarta tīklā, jo mazāks būs datu caurplūsmas ātrums. 75 Mbit/s galvenokārt tiks sasniegti pilsētās. Wi-Max ir vispievilcīgākais pēdējās jūdzes lietotājiem un lielpilsētu zonām - gan uzņēmumiem, gan privātpersonām. Turklāt Wi-Max sertificētas sistēmas varēs papildināt WLAN, savienojot 802.11 publiskās piekļuves punktus (hot spots ) ar platjoslas interneta pieslēgumu.

Wi-Max standarts 16d tiks izmantots fiksētajām antenām, bet 16e - mobilajiem risinājumiem: portatīvajiem datoriem un plaukstdatoriem. Nākotnes portatīvajā datorā būs iestrādātas abas tehnoloģijas – gan Wi-Max, gan Wi-Fi, lai lietotājs varētu pieslēgties platjoslas internetam abās šajās tehnoloģijās. Datora lietotājs varēs brīvi pārvietoties pa visu pilsētu, un, atkarībā no atrašanās vietas, viņa dators izmantos attiecīgu datu pārraides standartu.

 

Wi-Max un 3G papildina viens otru

Intel mērķis ir panākt, lai Wi-Max 802.16e būtu liela ātruma datu pakalpojumu serviss, kuru var izmantot, lai paplašinātu un papildinātu 3G pakalpojumus. Tātad runa ir par 3G papildinājumu, nevis apdraudējumu.

No tehniskā OFDMA un CDMA tehnoloģiju salīdzinājuma var secināt, ka Wi-Max sistēmas izmantošanai, atrodoties kustībā, būs labāks sniegums (traucējumu novēršana, spektrālā efektivitāte), augsta pakalpojumu/servisa atbalsta datu kvalitāte (uz datiem orientēta MAC, simetrisks savienojums) un zemākas nākotnes aprīkojuma izmaksas (vienkāršāks čipsets, augsta spektrālā efektivitāte).

Lai gan WCDMA ir priekšrocības attiecībā uz balss pārraidi, tās pazūd uz datu pārraidi orientētos lietojumos. Ir dažas papildu WCDMA priekšrocības aprīkojuma/iekārtu sniegumā, tomēr tās nav pietiekamas, lai pārspētu iepriekš minētās OFDMA priekšrocības.

Datu plūsmai turpinot augt, palielināsies nepieciešamība lejupielādēt datus no tīkliem, kuri bāzēti uz 3G un OFDMA, kas optimizēti datiem/datu pārraidei.

Wi-Max (topošais 802.16e) nodrošinās vienīgo uz standartu bāzēto OFDMA WAN tehnoloģiju. Bezvadu sakaru nodrošinātājiem jāstrādā ar aprīkojuma ražotājiem, lai būtu pārliecināti, ka viņu 3G infrastruktūra var viegli migrēt, lai adaptētu OFDMA tehnoloģijas tuvākajā nākotnē.

 

Gatis PABĒRZS,

EET RĪGA rīkotājdirektors

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001