Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Moderna signalizācijas sistēma - drošas satiksmes ķīla

   

Austrumu-Rietumu dzelzceïa koridora signalizâcijas sistçmas modernizâcijas projekts Latvijâ 16 617 zîmes

 

Austrumu - Rietumu dzelzceļa koridors - šķērsām pāri visai Latvijai 356 kilometru garumā. No Krievijas un Baltkrievijas robežas līdz Ventspilij. Kravas vilcienu satiksmes kustību un drošību kontrolē pašas modernākās digitālās signalizācijas sistēmas. Iespējams palielināt pārvadājumu apjomu un kustības ātrumu, vilcienu sastāvu precīzu atiešanas laiku nevainojami regulē gudras ierīces. Vilcienu sadursmes un avārijas situācijas pilnīgi izslēgtas... Nē, tā nav nereāla vīzija! Tāda nākotnes aina patiešām gaida Latvijas dzelzceļu, kad tiks īstenots Alcatel profesionāļu izstrādātais Austrumu - Rietumu dzelzceļa koridora signalizācijas sistēmas modernizācijas projekts Latvijā. Darbs pie projekta pirmās kārtas jau sācies.

 

Alcatel dzelzceļnieku pieredze

Pazīstamais elektronisko sakaru uzņēmums Alcatel pusotra gadsimta garajā mūžā izmēģinājis daudzus biznesa virzienus, nodarbojies arī ar avīžu izdošanu un pat vīna dārziem. Joprojām aktīvs ir arī kosmiskais Alcatel Space. Tomēr šobrīd Alcatel galvenie spēki koncentrēti trijos virzienos: fiksētie sakari, mobilie sakari un privāto tīklu risinājumi, to skaitā arī dzelzceļu vai gāzes tīklu modernizācijas projekti.

Alcatel ir viens no pasaules nozīmīgākajiem dzelzceļa kontroles centru, signalizācijas, centralizācijas sistēmu (interlocking) un integrēto dzelzceļa komunikāciju tehnoloģiju piegādātājiem. Alcatel piedāvājuma pamatā ir dažādu valstu projektos pārbaudītā LockTrac centralizācijas tehnoloģija, vilcienu kontroles tehnoloģija AlTrack, tīkla vadības risinājums NetTrack u. c. Alcatel ir piedalījies daudzu valstu projektos - Rumānijā (lielākais ES finansētais projekts Austrumeiropā; apjoms 60 milj. eiro), Dānijā (Kopenhāgena), Somijā, ASV, kur izstrādāts Lasvegasas ātrvilcienu automātiskās vadības sistēmas (bez vilciena vadītāja) projekts, un citur.

Dažos projektos Alcatel iekļāvies konsorcijos, kuri pilnībā atbild par visu dzelzceļa infrastruktūru. Piemēram, tāds bija ātrvilciena infrastruktūras Madride – Sevilja projekts, kas tapa pirms gadiem desmit. Pirms tam šajā ceļa posmā pat nebija dzelzceļa sliežu. Alcatel šajā konsorcijā pilnībā atbildēja par telekomunikāciju un signalizācijas sadaļu. Alcatel bijis arī dažu konsorciju vadošais uzņēmums, piemēram, ātrgaitas dzelzceļa līnijas Frankfurte - Koloņa infrastruktūras projektā.

Pirms gada Alcatel uzvarēja Somijas konkursā un sāka ierīkot signalizācijas sistēmu jaunajā divvirzienu dzelzceļa līnijā Kerava - Lahti. Projektu plānots pabeigt 2006. gada martā. Kā atzīst Alcatel speciālisti, tieši šis risinājums ir vislīdzīgākais Latvijas dzelzceļa projektam. Tajā ietilpst novatoriskas savstarpējo savienojumu zonu kontroles, uzraudzības un darbības sistēmas. Līnija, kas savieno Kernavu (aptuveni 40 km uz ziemeļiem no Helsinkiem) ar Lahti Dienvidsomijā, ir viens no nozīmīgākajiem dzelzceļa projektiem Skandināvijā. Tas apkalpos divas stacijas un trīs vilciena maršruta šķērsošanas kontrolpunktus (crossing points) 63 km garā dzelzceļa posmā.

Alcatel profesionāļu lielā pieredze dažādu valstu dzelzceļa infrastruktūras projektos acīmredzot bija viens no svarīgākajiem iemesliem, kādēļ Eiropas Komisijas eksperti izvēlējās Latvijas dzelzceļa projektam tieši šo uzņēmumu. Izšķiroša bija arī Alcatel piedāvājuma visprecīzākā atbilstība ES izstrādātajiem standartiem un tehniskajiem nosacījumiem, ko ļoti stingri izvērtēja starptautiska tehniskā komisija. Turklāt šim projektam bija paredzēts noteikts budžets, ko apstiprināja ES un kas bija zināms jau pirms konkursa. Šos budžeta rāmjus pārkāpt nedrīkstēja. Tāpēc arī galīgais lēmums tika pieņemts pēc visatbilstošākā cenas piedāvājuma, un tāds bija tieši Alcatel projektam.

 

Latvijas dzelzceļa projekta mērķi

Latvijas dzelzceļa pašreizējā pusautomātiskā, uz relejiem bāzētā signalizācijas sistēma ir vairāk nekā 40 gadu veca, lai gan tehniskie noteikumi paredz, ka tās amortizācijas laiks var būt ne garāks par 30 gadiem. Salīdzinājumā ar analogajām telefona centrālēm, kuru lietošanas termiņa paildzināšana rada tikai kvalitātes problēmas, vilcienu kustībā tas ir daudz bīstamāk, jo palielinās avāriju risks, īpaši pārvadājot naftas produktus vai videi kaitīgus un viegli uzliesmojošus ķīmiskus preparātus.

Latvijas dzelzceļam ir liels pārvadājumu apjoms - aptuveni 56 miljoni tonnu gadā, bet pieprasījums nemitīgi aug, apjoms būtu jāpalielina aptuveni vēl par 20 miljoniem tonnu. Jau tagad sliežu ceļi ir ļoti pārslogoti, un kravas vilcieni kursē tik bieži, cik vien iespējams. Turklāt tiem būtu jākustas ātrāk, un pārvadājumi vairs nav droši. Tāpēc kardināli jāmaina signalizācijas sistēma, kustības grafikam jābūt ļoti precīzam, lai droši varētu pārvadāt vairāk kravu. Te var līdzēt tikai jauna centralizācijas sistēma, kas veiksmīgi spētu tikt galā ar šiem uzdevumam. Kā stāsta Baltijas Pārdošanas konkursu vadītājs Kristaps Lepsis no Alcatel Baltics, projekta mērķis ir palielināt dzelzceļa kapacitāti, lai apmierinātu pastāvīgi pieaugošo kravas pārvadājumu noslodzi no Krievijas, īpaši uz ES valstīm, caur Ventspils ostu. Tas ir vēl jo svarīgāk tādēļ, ka Ventspilij ir liela stratēģiska nozīme - tā ir pati tālākā neaizsalstošā osta uz ziemeļiem, tāpēc arī ES organizācija ISPA investē šajā projektā 75 procentus no kopējā budžeta, bet pārējo finansē Latvijas valsts. Projekta pirmā posma (2004. gada nogale - 2006. gads) budžets ir 48 miljoni eiro, otrā (līdz 2008. g.) - 40 milj. eiro. Tas ir līdz šim lielākais dzelzceļa signalizācijas modernizācijas projekts Eiropā un lielākais infrastruktūras projekts Latvijā, kuru finansējusi ES.

Projekta pirmajā posmā signalizācijas iekārtu modernizācija notiks 356 km garumā. Pirmais posms sadalīts trijos virzienos: Ventspils - Jelgava un Jelgavas CTC – satiksmes dispečercentralizācijas postenis; Jelgava - Krustpils; Naujene - Indra un Daugavpils CTC. Otrajā posmā signalizācija tiks modernizēta šādos virzienos: Krustpils - Daugavpils, kā arī Daugavpils savienojums; Krustpils - Rēzekne; Rēzekne - Zilupe; Daugavpils - Lietuvas robeža, kā arī Jelgavas un Krustpils stacija. Tādējādi viss Austrumu - Rietumu koridors - no Ventspils uz Baltkrieviju un Krieviju - būs modernizēts.

Projektā iekļauta arī centralizētās satiksmes vadības sistēmas modernizācija, 380 jaunu signālu instalācija stacijās un maģistrālajās līnijās, jaunu gaismas signalizācijas iekārtu instalācija uz līnijām, kā arī visu 129 pašreizējo automātisko dzelzceļa pārmiju (level-crossing) rekonstrukcija.

Alcatel Vācijas uzņēmuma eksperts Torstens Jārecke (Torsten Jaretzke): - Pirmajā projekta posmā tiks aprīkotas 32 stacijas, kur darbosies jaunās elektroniskās signalizācijas centralizācijas sistēmas, - šāds skaitlis droši vien padara šo projektu saprotamāku, taustāmāku. Dzelzceļa malās starp šīm stacijām visā Austrumu - Rietumu koridora garumā (240 punktos) atradīsies arī citas iekārtas.

Stigs Arntsens, Alcatel Baltics direktors: - Ļoti svarīgi, ka projektā iesaistīts ne tikai Alcatel Latvijas uzņēmums, bet lielā starptautiskā uzņēmuma speciālistu komanda, kurā ir pietiekami daudz šīs nozares ekspertu. Arī pašlaik Rīgā strādā mūsu kolēģis no Alcatel Vācijas uzņēmuma Alcatel SEL AG, kurš Rīgā uzturas ļoti bieži.

Transports un kravu pārvadāšana ir reālā dzīve, kurā daudz kas notiek neplānoti, tāpēc sistēmām jābūt gatavām uz ikvienu pārbaudījumu, - tās jātestē, jātestē un vēlreiz jātestē, kamēr viss darbojas nevainojami. Katrai drošības sistēmai ir arī drošības rezervēšana: ja rodas kāda kļūme un kāda sistēma sabojājas, ieslēdzas rezerves sistēma.

 

Drošība + drošība + drošība

Mūsdienās drošībai ir sevišķi liela nozīme. ES īpaši lielu nozīmi pievērš drošai kravas transportēšanai, pārvadājot videi bīstamas ķimikālijas. Tā kā ISPA investē tik lielus līdzekļus projekta finansējumā, tā arī pieprasa visaugstāko drošības līmeni un visprofesionālākos projekta izpildītājus.

Jaunajai signalizācijas sistēmai būs augstāka drošība, vieglāka uzturēšana un vadība, darbosies t. s. diagnostikas sistēma (preventive maintanance), kas jau laikus brīdina par kļūdu iespējamību un sūta informāciju, ja kādas funkcijas darbībā parādījušās novirzes no normas. Arī šādā veidā izpaužas sistēmas drošība - viss tiek sakārtots, pirms vēl radies bojājums, lai nekādi reāli drošības draudi nevarētu rasties. Par šīs signalizācijas sistēmas drošumu gādā Alcatel izstrādāta programmatūra.

Signalizācija dzelzceļā nozīmē gluži ko citu nekā sakaros. Tie ir dzelzceļa luksofora signāli pirms pārmijām. Ir ļoti svarīgi, lai tie laikus iedegtos, jo vilciens nespēj nobremzēt tik ātri kā auto. Tam vajadzīgs daudz garāks bremzēšanas ceļš un ilgāks laiks. 

Alcatel pašreizējais signalizācijas projekts nav saistīts ar konkrētiem sliežu ceļiem. Tāpēc nav svarīgi, vai tie ir plati, šauri, ar divām sliedēm vai vienu. Droša kustība Austrumu - Rietumu dzelzceļa koridorā tiks nodrošināta jebkurā gadījumā. Sistēmas spēj kontrolēt arī ļoti augstu kustības ātrumu - līdz pat 350 km/h (līdz tādam ātrumam tās ir pārbaudītas testa braucienos Spānijā).

 

Nākotnes vīzijas

Tieši precīzi izstrādāta dzelzceļa signalizācija - viena no senākajām un sarežģītākajām inženieru novatorisma izpausmēm - ļauj pārvadāt preces un pasažierus droši un rentabli. Tā kā operatoru prasības sistēmas kapacitātei, drošībai, veiktspējai un klientu ērtībām aizvien pieaug, arī dzelzceļa signalizācijas industrija strauji virzās pretī radikāli jaunai nākotnei.

Alcatel ir izstrādājis arī pilnīgi automātisku vilciena vadības sistēmu, kur nav nepieciešams vadītājs, lai gan likumdošana paredz, ka tur jābūt ekspertam, kurš uzraudzītu sistēmas darbu. Standarti paredz, ka gadījumos, kad kustības ātrums pārsniedz 160 km/h, nepieciešama nepārtrauktas darbības automātiska vilciena drošības sistēma. Alcatel izstrādātas sistēmas jau ieviestas Lielbritānijā, Parīzē, ASV, Vācijā.

Varbūt arī Latvijā reiz būs ātrgaitas dzelzceļš? Izrādās, kas tāds tiešām plānots. No Tallinas caur Rīgu uz Kauņu, pa via Baltica maģistrāli ap 2016. gadu varētu kursēt ātrgaitas vilcieni. Protams, ja vien Baltijas politiķi spēs vienoties. Tomēr, ja šāds dzelzceļš taps, Alcatel signalizācijas modernizācijas projekts spēs regulēt arī šādu vilcienu kustību.

Gunta KĻAVIŅA

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001