Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Kam uzticēt savu datoru ganāmpulku?

   

KAM UZTICĒT SAVU DATORU GANĀMPULKU

 

Dators ir mūsu darba lopiņš. Komplicēta būtne, no kuras veselības un labturības (= labas uzturēšanas) atkarīga firmas veiksme. Jo vairāk kādā uzņēmumā datoru (serveru, darba staciju, tīkla iekārtu), jo vairāk galvassāpju IT darbiniekiem. Nereti situācijas ir tik kritiskas, ka galva sāk sāpēt visai kompānijas vadībai. Vai no tā varam izvairīties? MicroLink speciālisti Harijs Čivkulis un Didzis Strautiņš uzskata, ka par datoriem vislabāk prot rūpēties datu centru darbinieki. Īpaši perspektīvi esot attālināto datu centru pakalpojumi.

 

Datu centru priekšrocība – attālinātība

Speciālisti uzskata, ka attālinātajiem datu centriem Latvijā pirmā desmitgade jau aiz muguras. Pirmie te iedibinājās reizē ar ārvalstu firmām, kas sniedza telekomunikāciju vai IT pakalpojumus. Firmas nāca ar savu tehniku (serveri), kuru novietoja tuvāk pakalpojumu sniedzējam. Pakāpeniski šādu datu centru iespējas ir kļuvušas nozīmīgas arī vietējiem uzņēmējiem.

Attālinātā datu centra priekšrocības atklājas tad, kad uzņēmums ir nonācis jaunā attīstības stadijā un rodas vajadzība paplašināties. Visbiežāk tas saistīts arī ar pārvietošanos uz jaunām telpām, kam seko vajadzība pēc jauna datu centra. Tad uzņēmējam jāsāk rēķināt, vai ieguldīt līdzekļus sava centra izveidē (varbūt pēc gadiem atkal būs telpas jāmaina?) vai arī izmantot to IT uzņēmumu iespējas, kas nodrošina attālināto datu centru pakalpojumus.

Kādu laiku datu centru izmantošanā aktuāls bija jautājums, vai klienta lietotnes attālinātā izvietošana (t. i., atrašanās datu centra serverī) ietekmē klienta darba stacijas ātrdarbību? Pašreizējie tīkli un modernās lietotnes, kas bāzētas uz web, nodrošina, ka ātrdarbības samazinājums vispār nav jūtams. Turklāt ir arī risinājumi (Windows Terminal serveris), kas ļauj darbināt parastās lietotnes bez liela tīkla resursu papildu noslogojuma.

 

Datu centru pakalpojumu pakete

Latvijā jau ir vairāki lieli datu centra pakalpojumu sniedzēji. Piedāvājums ir līdzīgs: standarta pakete – klienta serveru izvietošana, datu rezerves kopēšana, IT sistēmu administrēšana, datu un tehnikas droša aizsardzība, telpu nodrošināšanu pret piekļuvi no ārienes, kā arī telpu iekšējā kontrole.

Tomēr piedāvājuma nianses var būt dažādas, jo datu centrs kalpo ne tikai par klientu tehnikas parku ar ideāliem turēšanas apstākļiem. Piemēram, MicroLink (ML) datu centros klientam ir iespēja izvēlēties pakalpojumu, kas atbilst viņa pašreizējām vēlmēm:

·         klienta dati tiek glabāti MicroLink serveros;

·         klients nomā MicroLink serveri;

·         klients datu centrā novieto savu serveri;

·         klients visus datus glabā savā datu centrā, bet MicroLink veic attālinātu klienta sistēmu uzturēšanu un monitoringu (uzraudzību).

Pašlaik MicroLink datu centrs sāk piedāvāt jaunu pakalpojumu - nomāt daļu no servera resursiem. Tas paredzēts mazajiem klientiem, kuriem glabājamo aplikāciju un datu apjoms nav tik liels, lai izmantotu atsevišķu serveri. Pasaules IT praksē viena servera izmantošana vairākiem klientiem ir parasta lieta, jo ļauj apmierināt mazo uzņēmēju vajadzības. Turklāt šāda servera lietotājs neizjūt nekādus traucējumus.

 

Pakalpojumu pakete individuālajam klientam

Būtībā datu centrs nav tikai komfortabla mītne dažādajiem serveriem, tai līdzi nāk sistēmu un lietotņu administrēšana. Kopumā centros piedāvājums ir līdzīgs, taču ir nianases: pakalpojumu kvalitāte, attiecības ar klientu. Katram datu centram ir atšķirīga klienta vajadzību izpratne, spēja pielāgoties viņa vajadzībām. MicroLink datu centros klientam dod risinājumu, kas kalpo tiem mērķiem, kurus viņš grib sasniegt biznesā un kuri atbilst viņa pašreizējai rocībai. Tādēļ MicroLink datu centra klienti ir gan lielie, gan vidējie, gan mazie uzņēmēji.

          Ja mazā uzņēmuma produkts vai pakalpojumi balstās uz IT risinājumu, tad datu centra izmantošana ir viens no faktoriem, kas var palīdzēt biznesu attīstīt straujāk, jo dod iespēju samazināt IT izmaksas. ML var piedāvāt projekta izstrādi, paredzot risinājumu izvietošanu attālinātā datu centrā, kā arī nepieciešamo specifisko aplikāciju programmēšanu.

Mūsdienās uzņēmumi, kas tagad sāk darbu, bieži vien jau sākumā stratēģiju balsta uz ārpakalpojumu (outsourcing) ideoloģiju un visas kompetences, kas nav viņu pamatbiznesā, pērk no pakalpojumu sniedzēja.

 

Jauna līmeņa uzraudzība

Jo vairāk bizness ir balstīts uz IT izmantošanu, jo svarīgāk ir nodrošināt IT risinājuma uzraudzību. Šāda nepieciešamība jo īpaši rodas tad, kad atbildīgajam IT speciālistam no sava monitora nav vairs iespējams izsekot visu iekārtu darbībai un procesu norisei. Sistēmas nodrošina tīkla un serveru iekārtas kontroli 24 stundas, lai problēmu ziņojumi tiktu saņemti tās rašanās brīdī vai pat to apsteidzot. Tās apkopo visu iekārtu un procesu parametrus, un visi dati par tiem tiek piegādāti vienkopus. Informācija ir apstrādāta tā, lai speciālistam tā būtu ērti pārskatāma – tiek izmantoti grafiski attēli un arī skaņas signāli.

Turklāt informāciju var piegādāt selektīvi – ja ir vairāki atbildīgie darbinieki, kuri pārzina atšķirīgas iekārtu grupas, tad informāciju var piegādāt tieši atbildīgajam darbiniekam. Pastāv iespēja to saņemt gan kā e-pastu, gan mobilajā telefonā kā SMS ziņojumu. Tādējādi administrators, kas apgādāts ar attiecīgu tehniku, piemēram, Nokia komunikatoru (GPS mobilais telefons ar iznestu tastatūru), pat no mājām var reaģēt uz šiem ziņojumiem.

Augstākās klases monitoringa sistēmas - Tivoli (IBM) vai Open View (MS) - var apmierināt visas vēlmes. Tajās augsta līmeņa uzraudzība apvienota arī ar IT menedžmenta iespējām. Tiesa, tās ir dārgas. Tādēļ daļa datu centra klientu pērk sistēmu attālinātās administrēšanas un uzraudzības pakalpojumus. Vēl daļa klientu sistemātiski izmanto ML konsultācijas par savas datoru saimniecības monitoringa jautājumiem.

Pastāv arī iespēja uzraudzības sistēmas ielādēt par velti no interneta, un arī tās strādās nevainojami, ja speciālistiem pietiek zināšanu, lai izveidotu konfigurāciju, kas atbilst uzņēmuma vajadzībām.

Lētās sistēmas parasti nodrošina elementārāko – savāc informāciju un brīdina par problēmām; dārgās sistēmas administratoram nodrošina attālinātu piekļuvi attiecīgajai iekārtai vai arī automātiskā režīmā pati novērš problēmu. Tās neapšaubāmi ir daudz drošākas, jo tām ir arī ražotāja atbalsts – servisa pakete. Lētās sistēmas darba spējas ir jāuzrauga pašam lietotājam. Tomēr to darbs ir pietiekami efektīvs.

 

MicroLink jaunais datu centrs

MicroLink Latvijā ir izveidojis trīs datu centrus. Jaunākais atklāts 2004. gada novembrī. Tas nodrošina klientam pilnīgu drošību, jo tajā augstā līmenī ir ievērotas visas standartprasības:

·         tā ārējās sienas ir dubultas un tām nav pieejas no ielas;

·         automatizēta ugunsdzēšanas sistēma ar gāzi;

·         videonovērošana un darbinieku elektroniskā kontrole;

·         četras mikroklimata iekārtas, kas regulē gan gaisa mitrumu, gan temperatūru;

·         četri nepārtrauktās barošanas avoti;

·         divi elektropadeves ievadi;

·         Volvo dīzeļģenerators autonomai strāvas ražošanai.

Speciālisti atzīst, ka šis datu centrs ir izveidots kā mūžīgs stacionārs.

 

Personāls un klientu apkalpošana

MicroLink personāls strādā kā vienota komanda visā Baltijā, tādēļ arī kritiskās situācijās risinājums ir optimāls. To datu centru darbinieki uzskata par savu īpašo priekšrocību – speciālistu kopums ar daudzpusīgām zināšanām. Jebkurā jautājumā iespējams atrast pašu kompetentāko speciālistu, jo, lai gan ML pakalpojumu spektrs ir visur vienāds, speciālisti ir kvalificējušies atbilstoši reģionālajam IT tirgum. Viņu vidū atrodams arī visaugstākā līmeņa speciālists, kura pakalpojumi ir ļoti specifiski. Tie ir samērā reti pieprasīti, turklāt dārgi, tāpēc viņu racionāli var izmantot tikai visas trīs valstis kopā.

Strādājot ar klientu, uzmanības centrā tiek izvirzīti viņa biznesa mērķi. Kad noskaidrotas klienta vajadzības, tiek piedāvāti vairāki risinājumi, kas atšķirīgi pēc izmaksām un funkcionālajām iespējām. Laiks pēc klienta vēlmju fiksēšanas un to īstenošanas ir īss, jo MicroLink ir laba ilggadēja sadarbība ar iekārtu un programmatūras ražotājiem, kas ļauj klienta risinājumos izmantot piemērotākos produktus un tos piegādāt ļoti ātri. Klienta laiks tiek augstu vērtēts. Problēmu situācijās MicroLink reaģē ātri un ātri novērš bojājumus, jo te strādā autorizēti ražotāja servisa inženieri.

Kompānijas ar attīstītu IT saimniecību vairs nevar paļauties uz viena pat ļoti kvalificēta speciālista zināšanām. Viena cilvēka zināšanas nav pietiekami dziļas visās jomās, turklāt tās noveco. Lai efektīvi strādātu, viņam pastāvīgi jāmeklē šaurākas speciālizācijas konsultanti, izglītošanās iespējas pie ražotāja, bet tas nav lēti. Tāpēc tālredzīgāk ir izvēlēties datu centra speciālistu pakalpojumus.

 

Datu centri Baltijā – vienots veselums

MicroLink priekšrocība ir arī tā, ka ML ir savs Baltijas telekomunikāciju tīkls. Datu centri visās Baltijas valstīs ir savstarpēji savienoti, un tiem nodrošināta vienota uzraudzība, vienota problēmu ziņojumu apstrāde un problēmu novēršana neatkarīgi no datu centra atrašanās vietas. Tādējādi MicroLink klientam sniedz ne tikai datu centra pakalpojumus kopā ar Baltijas tīklu, bet arī katra klienta IT sistēmu risinājums visās trijās valstīts tiek pārvaldīts kā vienots veselums.

Kopš darbojas Baltijas tīkls, ir pagājis viens gads, bet tā laikā ir audzis gan MicroLink klientu pieprasījums pēc datu centra pakalpojumiem, gan arī jauno klientu skaits. To vidū - ienācēji no ES, kuri meklē IT firmas, kas nodrošina panbaltisko klātbūtni. MicroLink integrētie datu centra risinājumi ir izturējuši laika pārbaudi, un pašlaik tie kļūst interesanti tiem ārvalstu uzņēmējiem, kas sāk darbu kādā no Baltijas valstīm, it īpaši ar domu to paplašināt arī pārējās valstīs.

Laura KALINKA

 

SIA MicroLink Latvia

Skanstes iela 13

Rīga, LV-1013

Tālr. 7777777

info@ microlink.lv

www.microlink.lv

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001