Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Komersanti reģistrējas uz nebēdu

   

Autors

 

Vai elektronisko sakaru tirgus var būt pārsātināts ar pakalpojumu sniedzējiem tāpat kā kafija ar cukuru? Vismaz Latvijā laikam vēl ne. Tagad reģistrācija notiek vēl vienkāršāk, un sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) Elektronisko sakaru un pasta departamenta Autorizācijas nodaļā joprojām tiek reģistrēti aizvien jauni komersanti, kas vēlas izmēģināt roku dažādos šā tirgus virzienos. Par to SP stāsta Autorizācijas nodaļas vadītāja Ina PATJANKO.

 

Vēl demokrātiskāka kārtība

Pirms Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai un jaunā Elektronisko sakaru likuma stāšanās spēkā uzņēmumiem, kuri vēlējās sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus, tika izsniegtas individuālās licences ar individuāliem darbības nosacījumiem vai reģistrētas vispārējās atļaujas.

Jaunais ES regulējums ir daudz liberālāks un vienkāršāks. Pašlaik uzņēmumiem, kas vēlas sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus vai nodrošināt elektronisko sakaru tīklus, ir  vienkārši jānosūta SPRK reģistrācijas paziņojums.

 

Kā pieteikties jauniem tirgus dalībniekiem?

- Šobrīd pietiek ar to, ka uzņēmums atsūta paziņojumu par vēlmi nodarboties ar attiecīgo biznesa virzienu, - skaidro Ina Patjanko. - Ja nav vajadzīgi ierobežotie resursi, uzņēmums var sākt darbību  tūlīt pēc reģistrācijas paziņojuma nosūtīšanas.

SPRK mājaslapā www.sprk.gov.lv ir atrodama pieteikuma veidlapa uz trim lappusēm, kur jāieraksta vispārīga informācija. Mēs pat vairs neprasām uzņēmumu reģistrācijas apliecību kopijas, jo šos datus varam pārbaudīt Lursoft datu bāzē. Pieteikums jāatnes personīgi vai jānosūta pa pastu, nevis elektroniski, jo vēl nedarbojas elektroniskais paraksts. Pārbaudām atsūtītos datus, un, ja viss ir kārtībā, uzņēmumam ir tiesības saņemt reģistrāciju apliecinošu dokumentu. Tas gan nav obligāti, bet parasti komersanti to vēlas, jo šāds dokuments  apliecina komersanta tiesības darboties elektronisko sakaru nozarē un vairo klientu uzticību uzņēmumam. 

Protams, vispārējās atļaujas nosacījumi, kas nosaka uzņēmuma darbības regulēšanas un kontroles ietvaru, joprojām ir saistoši visiem. Atvieglināta tikai darbības sākšana, bet tas nenozīmē, ka SPRK prasības ir mazāk stingras.

 Saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu tiek veidots Elektronisko sakaru komersantu reģistrs, kurā tiek  reģistrēti  komersanti, kas nosūtījuši reģistrācijas paziņojumu, kā arī tie, kam ir spēkā esošas individuālās licences vai vispārējās atļaujas.

- Spēkā esošo licenču un vispārējo atļauju turētājiem, nepieprasām jaunus pieteikumus, bet bez liekas birokrātijas ievadām reģistrā visus tos, kuri izpildījuši licenču vai vispārējo atļauju nosacījumus, - stāsta Ina Patjanko. - Ja kādam ir bijušas problēmas (nav maksājuši valsts nodevu, saņemts daudz sūdzību u. tml.), tad atliekam reģistrāciju līdz situācijas noskaidrošanai.

 

Ja vajadzīgi ierobežotie resursi

Procedūra ir sarežģītāka, ja komersants pieprasa ierobežotos resursus - numerāciju vai frekvenču diapazonu. Šādi resursi ir vajadzīgi, piemēram, fiksēto balss pakalpojumu sniedzējiem, mobilajiem operatoriem. Paredzēts, ka 2,4 GHz, 5,2 un 5,8 GHz radiofrekvenču diapazonā  resursus varēs izmantot saskaņā ar vispārējās atļaujas nosacījumiem, tiklīdz stāsies spēkā radiofrekvenču plāns.

 

Tirgus situācija

I. Patjanko: - Paši esam izbrīnīti, ka joprojām reģistrējas jauni pakalpojumu sniedzēji. Saskaņā ar jauno kārtību esam reģistrējuši aptuveni 100 uzņēmumu (bez jau iepriekš atļaujas un licences saņēmušajiem aptuveni 250). Tabulā ir apkopots elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju sadalījums pa sniegto pakalpojumu veidiem (2005. gada februāra dati): 

 

Iekšzemes/vietējie balss telefonijas pakalpojumi

89

Starptautiskie balss telefonijas pakalpojumi

95

Taksofonu pakalpojumi

14

Radiokomunikāciju pakalpojumi

11

Nomāto līniju pakalpojumi

116

Datu un elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojumi

203

Interneta piekļuves pakalpojumi

293

Televīzijas un skaņas izplatīšanas pakalpojumi

48

UMTS pakalpojumi

2

 

Lielākā daļa (aptuveni 80 procenti) ir interneta pakalpojumu sniedzēji. Nereti tie ir ļoti mazi uzņēmumi, kas darbojas vienā vai divās mājās, legāli nodrošinot ar internetu paši sevi un kaimiņus.

 

Kontrole neatslābst

Lai gan jaunie komersanti tagad tik vienkārši var ienākt tirgū, tas nebūt nenozīmē, ka atviegloti darbības nosacījumi vai atslābusi SPRK uzraudzība. Regulāri tiek uzraudzīta vispārīgo atļauju nosacījumu izpilde, un arī ar to nodarbojas Autorizācijas nodaļa. Īpaša uzmanība tiek pievērsta komersantiem, par kuru pakalpojumiem tiek saņemtas klientu sūdzības.

Starp citu, ir arī tādi uzņēmumi, kuri bija paredzējuši darboties vairākos virzienos, bet nav sākuši nevienu. Par to gan nav paredzētas sankcijas, bet dati par šiem uzņēmumiem ir SPRK rīcībā, un tie katru gadu tiek atjaunoti. Tā kā arī jaunajiem komersantiem reizi gadā būs jāsniedz SPRK informācija par reālo darbību, varbūt der nopietnāk padomāt, pirms pieteikties uz viegli iegūstamo, bet nebūt ne tik viegli noturamo elektronisko sakaru komersanta statusu.

 

Daina DAMBERGA

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001