Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Svarīgāko notikumu hronoloģija

   

SENIE FAKTI

Pirms 155 gadiem,  1849. gada 18. aprīlī, dzimis Ādolfs Slabijs, vācu fiziķis, elektromagnētisko svārstību pētnieks. Miris 1913. gada 6. aprīlī.

Pirms 130 gadiem, 1874. gada 25. aprīlī, Boloņā dzimis Giljelmo Markoni, itāļu radiotehniķis, radiotelegrāfa izgudrotājs. Viņš savu izgudrojumu patentēja un tiek uzskatīts par vienu no radioraidījumu pamatlicējiem. Par tādiem uzskata arī Nikolu Teslu un Aleksandru Popovu.

Pirms 120 gadiem, 1884. gada 30. maijā,  Tukuma rajonā dzimis Maksis Georgs GĪLS, mācījies Rīgas un Narvas skolās. Beidzis Pēterburgas Elektrotehnisko institūtu. Strādājis Samārā, Ventspils centrālē un Rīgas Galvenajā ATC. Izpildīja arī Rīgas Telefona tīkla tehniskā direktora pienākumus. 1945. gadā padomju vara viņu arestēja par to, ka 1941. gada jūnijā neesot demontējis Galveno ATC un neesot to aizvedis uz Krieviju (viņam tāda uzdevuma nebija un tādu uzdevumu nebija iespējams veikt). Notiesāts uz 10 gadiem, izsūtījumā 1952. gada 15. augustā miris. Jāņa Lintera fonds nodibināja viņa vārdā nosaukto piemiņas medaļu. To saņēmuši astoņi Lattelekom darbinieki un divas Gīla meitas.    

Pirms 100 gadiem, 1. maijā, apritēja simtā gadadiena, kopš Majoros sāka darboties telefona centrāle. Tajā bija uzstādīts Rīgas pirmās centrāles komutators (demontēts 1902. gadā). Centrāle atradās Jomas ielā 42 (vēlāk izmainot numerāciju, Jomas ielā 64). 1932. gadā centrāli pārcēla uz ēku Lienes iela 7 (toreiz Rīgas iela 37/39). Uzstādīja trīs komutatorus no Rīgas 2. centrāles (demontēti 1928. gadā). 1944. gadā vācu sapieri centrāli nopostīja. 1947. gadā centrāles tilpums bija 520 numuri.

Pirms 85 gadiem, 1919. gada 10. jūnijā, izveidotas Latvijas Pasta un telegrāfa departamenta Galvenās darbnīcas (PTDGD). Darbnīcu pirmais direktors – Aleksandrs Tīpainis. 1932. gadā darbnīcas pārdēvētas par Valsts elektrotehnisko fabriku (VEF). Visplašāk tika atzīmēta PTDGD 10. gadadiena (uz svinībām bija ieradušies ļoti daudzi Saeimas deputāti, Valsts prezidents un Ministru prezidents) un VEF 50. gadadiena. 75. gadadienu atzīmēja neliels darba veterānu pulciņš. Uz svinībām bija ieradies tikai viens Saeimas deputāts.

Pirms 80 gadiem, 1924. gadā, nodibināta Latvijas Radiobiedrība. Tās ilggadējais vadītājs – inženieris Jānis Brumels. Biedrībai bija lieli nopelni radiosakaru un radiouztvērēju būvniecības izveidošanai Latvijā pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados, kā arī televīzijas pirmās eksperimentālās pārraides organizēšanā.

2004. gads Latvijas sakaru nozarei ir bagāts ar nozīmīgiem notikumiem. Pirms 10 gadiem, 14. janvārī, SIA Lattelekom atzīmēja uzņēmuma dibināšanas dienu un modernizācijas darbu sākšanu.

Pirms 10 gadiem,  31. martā, atzīmējām VEF konstruktoru biroja telefona un telegrāfa aparatūras nodaļas vadītāja, RPI Elektrosakaru katedras dibinātāja Augusta Ratnieka simto dzimšanas dienu.

Pirms 10 gadiem, 1994. gada 11. aprīlī, sākās rūpīga jūras dibena izpēte, lai precizētu jūras kabeļa Ventspils – Stokholma ieguldīšanas trasi. Optiskā stikla šķiedras kabeļa ieguldīšanu sāka 1994. gada jūnijā.

Pirms 10 gadiem, 1994. gada 19. aprīlī, oficiāli atklāta Motorola pārstāvniecība Latvijā.

Pirms 10 gadiem, 1994. gada 22. aprīlī, Lattelekom izpilddirektors Martins Bartolomjū un Latvenergo pārstāvis parakstīja līgumu par 1300 km garas optiskā stikla šķiedras kabeļa trases izveidošanu, izmantojot augstsprieguma līniju balstus un speciālas konstrukcijas kabeļus (izgatavoti somu firmā Nokia). Bija paredzēts izbūvēt divus lokus: Rietumu (Rīga – Ventspils – Liepāja – Jelgava – Rīga) un Austrumu (Rīga – Daugavpils – Balvi – Valmiera – Rīga). Tas arī tika sekmīgi realizēts.

Pirms 10 gadiem, 1994. gada 26. aprīlī, Rīgā, Latgales priekšpilsētā, sāka montēt pirmo Latvijas starptautisko ciparsignālu telefona centrāli Alcatel S-12.

 

Sagatavoja Jāzeps LOČMELIS

 

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001