Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Ciparu apraides termini

   

2

 

Coverage area - aptveršanas zona (apraides stacijas)

Apraides stacijas vai vienfrekvences tīkla (SFN) apraides staciju grupas aptveršanas zona ir teritorija, kurā vēlamā lauka intensitāte ir vienāda vai lielāka par derīgo lauka intensitāti, kas noteikta konkrētiem uztveršanas apstākļiem. (ITU-R Report to RRC-04)

Coverage area - pārklājuma zona (mobilo sakaru šūnu sistēmas)

Zona, kurā mobilo sakaru šūnu sistēma nodrošina mobilos pakalpojumus šai sistēmai atbilstošo prasību līmenī. (ITU-T Q.1741.2)

Service area - apkalpes zona 

Apkalpes zona ir tā aptveršanas zonas daļa, kurā pilnvarotā sakaru institūcija ir tiesīga prasīt, lai tiktu ievēroti norunātie uztveršanas aizsardzības nosacījumi. (ITU-R Report to RRC-04)

Allocation (of a frequency band) - sadalījums (frekvenču joslas)

Attiecīgās frekvenču joslas ieraksts frekvenču sadalījuma tabulā, lai to pie īpašiem nosacījumiem lietotu viens vai vairāki zemes vai izplatījuma radiosakaru dienesti, vai radioastronomijas dienests. Šis termins jāattiecina arī uz apskatāmo frekvenču joslu. (ITU-R RR
No. 1.16)

Allotment (of a radio frequency or radio-frequency channel) - iedalījums (radiofrekvences vai radiofrekvenču kanāla)

Noteikta frekvenču kanāla ieraksts saskaņotā plānā, ko pieņēmusi kompetenta konference, lai noteiktos apstākļos viena vai vairākas administrācijas to lietotu zemes vai izplatījuma radiosakaru dienestam vienā vai vairākās noteiktās valstīs vai ģeogrāfiskos apgabalos. (ITU-R RR No. 1.17)

 

Assignment (of a radio frequency or radio-frequency channel) - piešķīrums (radiofrekvences vai radiofrekvenču kanāla)

Radiostacijas darbības nodrošināšanai individuāli noteikta radiofrekvence vai radiofrekvenču kanāls, tā izmantošanas nosacījumi un tehniskie parametri. (ITU-R RR No. 1.18)

 

Protection ratio - aizsargattiecība  

Vēlamā un nevēlamā signāla attiecības minimālā vērtība uztvērēja ieejā (parasti izteikta decibelos), kas pie attiecīgiem nosacījumiem noteikta tā, lai uztvērēja izejā būtu sasniegta izvēlētā signāla uztveršanas kvalitāte. (RR No. 1.170)

 

Protection margin - aizsardzības rezerve 

Starpība starp vēlamā un nevēlamā signāla attiecību uztvērēja ieejā un aizsargattiecību, turklāt abas attiecības parasti izsaka decibelos. (ITU-R Report to RRC-04)

Nuisance field strength - traucējumlauka intensitāte

Traucējumlauka intensitāte (En) decibelos ir jebkura potenciāla traucējumu avota nevēlamā signāla lauka intensitāte, kas noteikta 50 % uztveršanas vietu un norādītajam laika procentam un kurai pieskaitīta atbilstošās aizsargattiecības vērtība decibelos. (ITU-R Report to RRC-04)

Usable field strength - derīgā lauka intensitāte

Vismazākā lauka intensitātes vērtība, kas nepieciešama vēlamās uztveršanas kvalitātes nodrošināšanai pie attiecīgiem uztveršanas nosacījumiem, dabisko un industriālo traucējumu, kā arī traucējošo signālu klātbūtnē. (ITU-R Report to RRC-04)

 

Fixed reception - fiksētā uztveršana

Uztveršana, kurai izmanto jumta līmenī uzstādītu virziendarbības antenu.

(ITU-R Report to RRC-04)

Portable reception - portatīvā uztveršana

Portatīvo uztveršanu apzīmē kā:

-                          A klases (ārpustelpu) uztveršanu, ja uztveršanai ārpus telpām izmanto pārnēsājamu uztvērēju ar tam piestiprinātu vai iebūvētu antenu, kas atrodas ne zemāk par 1,5 m no zemes līmeņa;

-                         B klases (iekštelpu pirmajā stāvā) uztveršanu, ja uztveršanai iekštelpā ar logu ārējā sienā izmanto pārnēsājamu uztvērēju ar tam piestiprinātu vai iebūvētu antenu, kas atrodas ne zemāk par 1,5 m no pirmā stāva grīdas līmeņa. (ITU-R Report to RRC-04)

 

Mobile reception - mobilā uztveršana

Uztveršanu ar iekārtu, kas atrodas kustībā. Tas var būt auto uztvērējs vai rokas uztvērējs, kura antena atrodas ne zemāk par 1,5 m no zemes vai grīdas līmeņa. (ITU-R Report to RRC-04)

Multi-Frequency Network (MFN) - daudzfrekvenču tīkls (MFN)

Tīkls, kas sastāv no raidošām stacijām, kurām izmanto dažādus radiofrekvenču kanālus. (ITU-R Report to RRC-04)

Single Frequency Networks (SFN) - vienfrekvences tīkls (SFN)

Tīkls, kas  sastāv no sinhronizētām raidošām stacijām, kuras raida identiskus signālus tajā pašā radiofrekvenču kanālā. (ITU-R Report to RRC-04)

Network gain - tīkla pastiprinājums

Vēlamā signāla līmeņa pieaugums noteiktā uztveršanas vietā, pateicoties vairāku derīgu signālu uztveršanai vienlaikus. Tā ir ortogonālās frekvenčdales blīvēšanas sistēmas (OFDM) raksturīga īpašība, to izmantojot vienfrekvences tīklā (SFN). (ITU-R Report to RRC-04)

 

Gain of an antenna - antenas pastiprinājums

Jaudas attiecība, parasti izteikta decibelos, kas jāpievada bezzudumu etalonantenas ieejai un dotās antenas ieejai, lai tā attiecīgajā virzienā un vienādā attālumā radītu tādu pašu lauka intensitāti vai jaudas plūsmas blīvumu. Pastiprinājumu var apskatīt pie noteiktas polarizācijas. (RR No. 1.160)

 

Effective radiated power (e.r.p.) - efektīvā izstarotā jauda (e.r.p.)

Antenai pievadītās jaudas reizinājums ar antenas pastiprinājuma, kas noteikts attiecīgajā virzienā attiecībā pret pusviļņa dipolu. (Recommendation ITU‑R V.573)

 

Interference - traucējumi (RR No. 1.166)

Viena izstarojuma, vienas inducēšanās, vai vairāku izstarojumu vai inducēšanās kombinācijas radītas nevēlamas enerģijas iedarbība uz uztveršanu radiosakaru sistēmā, kas izpaužas kā jebkāda darbības pasliktināšanās, informācijas kļūdaina interpretēšana vai zaudējums, ko varētu novērst, ja šādas nevēlamas enerģijas nebūtu 

Permissible interference - atļautie traucējumi

Novēroti vai paredzēti traucējumi, kas atbilst skaitliskajiem traucējumu un radiofrekvenču spektra koplietošanas kritērijiem. (RR No. 1.167)

 

Antenna directivity diagram - antenas virziendarbības diagramma

 

Līkne, kas polārajās vai Dekarta koordinātēs attēlo lielumu, kurš noteiktā plaknē vai konusā ir proporcionāls antenas pastiprinājumam atkarībā no virziena. (Recommendation ITU‑R V.573)

 

Horizontal directivity pattern - horizontālā virziendarbības diagramma

Antenas virziendarbības diagramma horizontālajā plaknē. (Recommendation ITU‑R V.573)

 

Vertical directivity pattern - vertikālā virziendarbības diagrama 

Antenas virziendarbības diagramma vertikālajā plaknē. (Recommendation ITU‑R V.573)

 

COFDM - kodētā ortogonālā frekvenčdales blīvēšana (COFDM)

Kodētā ortogonālā frekvenčdales blīvēšana ir radioraidīšanas paņēmiens, ko lieto zemes ciparu skaņas apraides sistēmā T-DAB un zemes ciparu televīzijas apraides sistēmā DVB-T. 

 

 

Sagatavojis Inārs JĒKABSONS, LVEI

Pieņemts Telekomunikāciju terminoloģijas komisijā

 

 

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001